Tọa đàm khoa học: Khái quát về quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người ở vùng biên giới phía Bắc Việt Nam (21/10/2017)

Ngày 19/10/2017, tọa đàm khoa học “Khái quát về quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người ở vùng biên giới phía Bắc Việt Nam” do diễn giả TS. Lý Hành Sơn (Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trình bày đã diễn ra tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, số 1B Liễu Giai.

Tọa đàm khoa học: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (12/10/2017)

Ngày 10/10/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” do diễn giả PGS.TS. Kim Ngọc (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) trình bày.

Hội thảo khoa học liên Chi đoàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 từ góc nhìn của các nhà nghiên cứu trẻ khoa học xã hội” (04/10/2017)

Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp 4.0 từ góc nhìn của các nhà nghiên cứu trẻ khoa học xã hội” đã được khối liên chi đoàn (8 đơn vị) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức vào ngày 29/9/2017 tại trụ sở Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH).

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề trong giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại tòa án ở Việt Nam (29/09/2017)

Ngày 26/9/2017, buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề trong giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại tòa án ở Việt Nam” do diễn giả, TS. Trương Thị Thu Trang (Trưởng phòng Phòng Thông tin Nhà nước và Pháp luật) trình bày đã diễn ra tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, số 1B Liễu Giai.

Tọa đàm khoa học: Tình hình khoa học ngữ văn năm 2017 (26/08/2017)

Ngày 23/8/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Tình hình khoa học ngữ văn năm 2017” do diễn giả Nguyễn Nhật Anh (Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam) trình bày.

Tọa đàm khoa học: Tình hình và đặc điểm của tôn giáo Việt Nam hiện nay (28/07/2017)

Ngày 26/7/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Tình hình và đặc điểm của tôn giáo Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) là diễn giả trình bày.

Hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (24/06/2017)

Nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện, tiến tới xây dựng mô hình thư viện hiện đại, ngày 21/6/2017, tại Cát Bà, Hải Phòng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Viện Thông tin Khoa học xã hội được giao chủ trì chuẩn bị nội dung hội thảo.

Tọa đàm khoa học: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Nhật Bản hiện nay (21/06/2017)

Ngày 20/6/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Nhật Bản hiện nay” do ThS. Lưu Thị Thu Thủy (Phòng Thông tin Văn hóa và Phát triển) là diễn giả trình bày.

Giới thiệu và trao đổi về hệ thống thư viện của EFEO và của Mỹ (06/11/2016)

Ngày 04/11/2016, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức buổi tọa đàm, nghe giới thiệu về “Hệ thống thư viện của EFEO và của Mỹ” do các Nghiên cứu sinh người Pháp và người Mỹ đang thực hiện Luận án Tiến sĩ về Thư viện ở Việt Nam - Cindy Nguyễn và Cécile Capot - là diễn giả trình bày.

Tọa đàm khoa học: Tình hình chính trị quốc tế nổi bật năm 2016 và tranh chấp Biển Đông sau phán quyết của PCA (12/10/2016)

Ngày 11/10/2016, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức cuộc tọa đàm khoa học về “Tình hình chính trị quốc tế nổi bật năm 2016 và tranh chấp Biển Đông sau phán quyết của PCA” do TS. Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Phát triển quốc tế (CSSD); nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, Phần Lan, Mexico, Peru, Panama - là diễn giả trình bày.
Các tin đã đưa ngày: