Hội thảo khoa học quốc tế: Tư tưởng các nước Đông Á thế kỷ XIX (25/04/2015)

Sáng ngày 22/04/2015, được sự đồng ý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Thông tin KHXH phối hợp với Ban chủ nhiệm đề tài “Tư tưởng Triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX”, được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ thực hiện, đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng các nước Đông Á thế kỷ XIX”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài do PGS.TS. Lê Thị Lan - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH - làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Bản đồ tình trạng nghèo ở Việt Nam” (16/04/2015)

Sáng ngày 14/4/2015, Viện Thông tin Khoa học xã hội phối hợp với Văn phòng đại diện của Ngân hàng thế giới (World Bank) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bản đồ tình trạng nghèo ở Việt Nam” - một công cụ trực tuyến do Ngân hàng thế giới xây dựng nhằm cung cấp cách tiếp cận dễ dàng, cho phép tương tác với các chỉ số kinh tế - xã hội ở Việt Nam ở cấp tỉnh thành và quận huyện.

Hội thảo khoa học “Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại” (29/01/2015)

Sáng ngày 27/1/2015, Viện Thông tin Khoa học xã hội cùng phối hợp với Ban chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước KX.04.15/11-15 “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại”. Đây là một trong hai hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài do GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX.04/11-15 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015” do Hội đồng Lý luận Trung ương quản lý. GS.TS. Phạm Xuân Nam, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm đồng chủ trì Hội thảo.

Tọa đàm khoa học “Bàn về xây dựng xã hội nhường nhịn” (20/01/2015)

Ngày 16 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Bàn về xây dựng xã hội nhường nhịn” với báo cáo chuyên đề của TS. Phan Tân - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH.

Hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (31/07/2014)

Sáng ngày 25/7/2014, tại Hội trường Khách sạn Quân Khu 4, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”.

Hội nghị khoa học liên Chi đoàn “Khai thác nguồn thông tin và tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội” (11/06/2014)

Hiện thực hóa chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ nghiên cứu nói chung và cán bộ nghiên cứu trẻ nói riêng, tiếp nối những hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014), hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”, Chi đoàn cơ sở Viện Thông tin Khoa học xã hội kết hợp với hai chi đoàn Viện nghiên cứu Trung Quốc và Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức Hội nghị khoa học liên Chi đoàn “Khai thác nguồn thông tin và tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội” vào ngày 9/6/2014, tại trụ sở 1B Liễu Giai.

Hội thảo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” (21/05/2014)

Nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), thực hiện hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 5/12/2013 của Ban Tuyên giáo trung ương về việc Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Chi ủy Viện Thông tin KHXH phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Tọa đàm khoa học “Tư duy phức hợp và vai trò của nó trong xã hội hiện đại” (07/12/2013)

Ngày 06 tháng 12 năm 2013, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Trung tâm Khoa học tư duy thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Tư duy phức hợp và vai trò của nó trong xã hội hiện đại”.

Hội thảo “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu mối quan hệ trung tâm - ngoại vi về phương diện văn hóa ở Việt Nam” (03/12/2013)

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức Hội thảo “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu mối quan hệ trung tâm - ngoại vi về phương diện văn hóa ở Việt Nam” trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi về phương diện văn hóa trong quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam” (mã số KX.03.06/11-15) do PGS.TS. Nguyễn Văn Dân làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” (22/05/2013)

Nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) và kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), Chi ủy Viện Thông tin KHXH phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Các tin đã đưa ngày: