Giới thiệu và trao đổi về hệ thống thư viện của EFEO và của Mỹ

06/11/2016

Giới thiệu và trao đổi về hệ thống thư viện của EFEO và của Mỹ
Ngày 04/11/2016, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức buổi tọa đàm, nghe giới thiệu về “Hệ thống thư viện của EFEO và của Mỹ” do các Nghiên cứu sinh người Pháp và người Mỹ đang thực hiện Luận án Tiến sĩ về Thư viện ở Việt Nam - Cindy Nguyễn và Cécile Capot - là diễn giả trình bày.

Bài thuyết trình của Nghiên cứu sinh Cindy Nguyễn đề cập đến lịch sử hình thành thư viện và cách thức sử dụng, trong đó có nhấn mạnh một số vấn đề về phương pháp lưu trữ, các thư mục lưu trữ công - tư, các hoạt động khai thác nội dung tư liệu phục vụ công tác thông tin, nghiên cứu, và vấn đề đội ngũ cán bộ thư viện với tính cách là cầu nối đưa độc giả đến với vốn tri thức của thư viện.

 

 

Bài thuyết trình nhan đề “Thư viện và các thư mục EFEO: Nghiên cứu và mô tả hiện trạng” của Nghiên cứu sinh Cécile Capot có bốn phần nội dung: 1- Tóm tắt ngắn gọn lịch sử các bộ sưu tập; 2- Giới thiệu về EFEO; 3- Giới thiệu về cấu tạo các bộ sưu tập; 4- Một điểm nhấn bước ngoặt trong lịch sử các bộ sưu tập: EFEO rời khỏi Việt Nam.

 

 

Tại buổi tọa đàm, TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH và ThS. Bùi Thị Thái - Trưởng phòng Phòng Bảo quản đã có những chia sẻ, giới thiệu thông tin về vốn tư liệu quý hiếm của EFEO để lại, hiện được lưu giữ tại Thư viện KHXH.

 

 

Các diễn giả trình bày và các cán bộ Viện đã có thêm nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận liên quan đến thực trạng phát triển, số lượng độc giả của các thư viện ở Mỹ trong bối cảnh Internet và công nghệ thông tin phát triển bùng nổ, liên hệ đến thực trạng phát triển của các thư viện ở Việt Nam, những điểm hạn chế còn tồn tại và gợi mở một số giải pháp khắc phục.

 

 

Đây tiếp tục là một hoạt động khoa học có ý nghĩa, giúp các cán bộ thông tin, thư viện của Viện mở rộng hiểu biết khoa học, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành ngày càng có hiệu quả hơn công tác thông tin - thư viện trong tình hình mới.

 

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

 -Tú Nguyên-

 


Các tin đã đưa ngày: