Tọa đàm khoa học: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

12/10/2017

Tọa đàm khoa học: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Ngày 10/10/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” do diễn giả PGS.TS. Kim Ngọc (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) trình bày.

Bài thuyết trình của PGS.TS. Kim Ngọc gồm hai nội dung chính: (1) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế và (2) Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

 

 

Theo PGS.TS. Kim Ngọc, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình tham gia vào toàn cầu hóa kinh tế, là sự gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới với các định chế kinh tế quốc tế, trong đó các quốc gia cùng nhau thực hiện các “luật chơi” được hình thành trong quá trình hợp tác và cạnh tranh. Bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế là xóa bỏ mọi phân biệt đối xử (như rào cản thương mại, rào cản đầu tư), đẩy mạnh quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia trên cơ sở thực hiện việc ký kết các thỏa thuận thương mại, hiệp định hợp tác. Hội nhập kinh tế quốc tế hiện diễn ra theo ba cấp độ: đơn phương, song phương và đa phương.

 

 

Phân tích quá trình chuyển biến trong nhận thức, tư duy đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới, PGS.TS. Kim Ngọc khẳng định tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc ở tất cả các cấp độ hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập kinh tế quốc tế đã đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, PGS.TS. Kim Ngọc cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Một là chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế có nơi, có lúc chưa được quán triệt kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc. Hai là quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và quá trình đổi mới ở trong nước, nhất là đổi mới, hoàn thiện thể chế, trước hết là hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa được thực hiện một cách đồng bộ, chưa gắn kết chặt chẽ với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Ba là hội nhập kinh tế quốc tế chưa được phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với hội nhập trong các lĩnh vực khác, chưa tạo được sự đan xen chặt chẽ lợi ích chiến lược, lâu dài với các đối tác, nhất là các đối tác quan trọng.

 

 

Nội dung bài thuyết trình đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu tham dự Tọa đàm!

 

 

 

-MD-

 

 


Các tin đã đưa ngày: