Tọa đàm khoa học: Chủ nghĩa dân túy: Lịch sử, hiện trạng và xu hướng

24/11/2017

Tọa đàm khoa học: Chủ nghĩa dân túy: Lịch sử, hiện trạng và xu hướng
Ngày 23/11/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Chủ nghĩa dân túy: Lịch sử, hiện trạng và xu hướng” do diễn giả Nguyễn Chí Tình (nguyên cán bộ Viện Thông tin KHXH) trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Mở đầu bài thuyết trình, diễn giả Nguyễn Chí Tình đã trích dẫn, phân tích nhiều đoạn văn, câu thơ, phát ngôn của giới văn nghệ sĩ nói chung, một số nhà văn nổi tiếng người Nga, người Pháp, người Mỹ nói riêng vốn ca ngợi vẻ đẹp tư cách, phẩm chất, đạo đức của người nông dân, tầng lớp nông dân đương thời để nói về nguồn gốc của chủ nghĩa dân túy, mong muốn giải phóng người nông dân khỏi đói nghèo, áp bức, bóc lột. Theo đó, chủ nghĩa dân túy được sử dụng để đề cập đến phong trào dân túy của tầng lớp trí thức người Nga thế kỷ XIX tự ghét bỏ tầng lớp mình và đồng cảm với giai cấp nông dân. Thuật ngữ này cũng được sử dụng rộng rãi ở Mỹ hồi những năm 1890 khi phong trào dân túy thúc đẩy người dân nông thôn và Đảng Dân chủ chống lại người dân đô thị và Đảng Cộng hòa.

 

 

Tác giả bài thuyết trình nhận định, chủ nghĩa dân túy là một trào lưu chính trị, một thái độ chính trị đề cao nhân dân, dựa vào nhân dân, hướng đích nhân dân, đặc biệt là người nông dân và chống lại chính quyền cai trị, thể chế đương thời. Chủ nghĩa dân túy ở mỗi quốc gia, mỗi giai đoạn lịch sử mang một màu sắc khác nhau. Ở Nga, chủ nghĩa dân túy của những người sáng lập là A. I. Gercen, M. A. Bakunin, P. L. Lavrov là tư tưởng dân chủ nông dân, mong muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng hình thức công xã nông thôn. Ở Mỹ, nhà dân túy Thomas E. Watson chỉ trích những người di dân châu Âu đổ vào nước Mỹ hồi những năm 1910 để “xâm lấn, đe dọa, gây bệnh” cho người Mỹ. Chủ nghĩa dân túy tôn trọng quyền công dân, tìm kiếm và kích động tiếng nói của dân chúng. Đôi khi, chủ nghĩa dân túy mang màu sắc cực đoan, có thể dẫn tới chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa phát xít.

 

 

Trong buổi tọa đàm, chủ nghĩa dân túy cũng được diễn giả Nguyễn Chí Tình phân tích theo diễn biến của các chính sự được sự quan tâm của dư luận thế giới như toàn cầu hóa, Brexit, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016…

 

 

Theo diễn giả, chủ nghĩa dân túy chưa trở thành một lý thuyết chính trị bởi mắc phải một số nghịch lý như: chủ nghĩa dân túy tuyên bố đứng về phía quyền lợi của nhân dân, nhưng không có khái niệm rõ ràng về nhân dân; chủ nghĩa dân túy phê phán các thể chế đương thời nhưng không làm rõ khái niệm và bản chất của thể chế; chủ nghĩa dân túy phê phán nền dân chủ là mơ hồ, nhưng bản thân cương lĩnh của chủ nghĩa dân túy cũng không rõ ràng.

 

 

Kết lại nội dung thuyết trình, diễn giả Nguyễn Chí Tình đề nghị cân nhắc khái niệm “nhân dân” và xem xét lại nền dân chủ đại diện trong quá trình tìm hiểu thông tin, nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến chủ nghĩa dân túy.

 

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

-MD-

 

 


Các tin đã đưa ngày: