Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề nổi bật của Bộ luật Lao động năm 2019

17/06/2020

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề nổi bật của Bộ luật Lao động năm 2019
Ngày 16/6/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề nổi bật của Bộ luật Lao động năm 2019”. Diễn giả của buổi tọa đàm là TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, Phó Viện trưởng PGS.TS. Lê Hải Đăng, các nghiên cứu viên Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

 

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019, sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2021, có nhiều nội dung mới so với Bộ luật Lao động năm 2012. Nội dung thuyết trình của TS. Phạm Thị Thúy Nga chú trọng đề cập đến những nội dung mới này.

 

 

Theo diễn giả, việc sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 xuất phát từ ba yêu cầu. Một là yêu cầu từ thực tiễn việc áp dụng bộ luật đã nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Hai là yêu cầu từ việc thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Ba là yêu cầu từ hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có yêu cầu cam kết về lao động trong các Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA); yêu cầu tuân thủ và thực hiện 4 nhóm quyền cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): tự do hiệp hội và thúc đẩy quyền thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

 

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga cũng thông tin cho biết, mục tiêu của việc sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 gồm: 1- Thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về các quyền, nhiệm vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động, quan hệ lao động và thị trường lao động. 2- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về lao động; nâng cao vai trò và vị thế của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động. 3- Nâng cao tính khả thi của Bộ luật Lao động và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 4- Tiếp thu, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản theo Tuyên bố năm 1998 của ILO phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và thể chế chính trị, xã hội của Việt Nam.

 

 

Ở phần nội dung chính của buổi thuyết trình, diễn giả Phạm Thị Thúy Nga đã chỉ rõ và tập trung phân tích 4 điểm mới, cơ bản, nổi bật của Bộ luật Lao động năm 2019. Điểm mới đầu tiên là nếu như Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã lần đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của bộ luật đối với người làm việc không có quan hệ lao động về một số tiêu chuẩn lao động.

 

 

Điểm mới thứ hai của Bộ luật Lao động năm 2019 là người lao động tại doanh nghiệp có quyền được thành lập hoặc gia nhập tổ chức đại diện cho người lao động theo sự lựa chọn của họ. Điểm mới thứ ba là Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều quy định về hợp đồng lao động bảo vệ tốt hơn cho người lao động. Ví dụ như người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do, được yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc khi chấm dứt hợp đồng lao động, được giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử, được bổ sung thêm trường hợp nghỉ việc hưởng nguyên lương, được trả phí mở tài khoản ngân hàng để nhận lương…

 

 

Và điểm mới thứ tư là Bộ luật Lao động năm 2019 điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuổi nghỉ hưu của người lao động, trong điều kiện lao động bình thường, được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động, trong điều kiện lao động bình thường, là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam, và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

 

 

Nội dung bài thuyết trình đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự tọa đàm. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, PGS.TS. Lê Hải Đăng cảm ơn Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, TS. Phạm Thị Thúy Nga đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin, kết quả nghiên cứu hữu ích giúp bổ sung tri thức khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Thông tin. PGS.TS. Lê Hải Đăng hy vọng TS. Phạm Thị Thúy Nga cùng với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ở các viện chuyên ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cán bộ nghiên cứu của Viện Thông tin trong quá trình thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao trong thời gian tới.

 

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: