Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay

18/06/2020

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay
Ngày 17/6/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay”. Diễn giả của buổi tọa đàm là PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, Phó Viện trưởng PGS.TS. Lê Hải Đăng, các nghiên cứu viên Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

 

 

Mở đầu buổi tọa đàm, PGS.TS. Lê Hải Đăng đã phát biểu chào mừng, cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp đã nhận lời là diễn giả buổi tọa đàm khoa học chủ đề văn học của Viện Thông tin KHXH. Đây là một trong số nhiều buổi tọa đàm được Viện Thông tin tổ chức thường niên nhằm tạo kênh chia sẻ, trao đổi thông tin, tri thức khoa học với giới chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm; cũng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng phạm vi hiểu biết thông tin khoa học cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Thông tin KHXH.

 

 

Nội dung thuyết trình của PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp gồm ba phần: 1- Bối cảnh đương đại của các sáng tác, các nghiên cứu văn học mới. 2- Những chủ đề cơ bản, những vấn đề nổi bật trong đời sống văn học Việt Nam hiện nay. 3- Một số hướng nghiên cứu chính của Viện Văn học.

 

 

Theo PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, đời sống văn học Việt Nam có thể phân định thành 3 giai đoạn lịch sử khác nhau. Những giai đoạn lịch sử đó là từ cuối thế kỷ XIX đến trước năm 1945, từ năm 1945 đến năm 1985, và từ năm 1986 đến nay. Bối cảnh phát triển hiện tại của văn học Việt Nam là bối cảnh đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hàm chứa nhiều cơ hội nhưng cũng không thiếu những khó khăn, phức tạp, hạn chế, bất cập, chưa có những kết tinh nghệ thuật tầm cỡ và những công trình khoa học bề thế, sâu sắc.

 

 

Những chủ đề cơ bản, những vấn đề nổi bật trong đời sống văn học Việt Nam hiện nay được diễn giả nhấn mạnh gồm: sự tồn tại của tính thống nhất trong đa dạng, cho phép nhiều quan điểm được lên tiếng trên văn đàn, trong đó có cả những quan điểm trái chiều; sự nổi bật của màu sắc cá nhân trong các diễn ngôn nghệ thuật; sự phát triển mạnh mẽ của văn học đại chúng; và sự hiện diện của nhiều xu hướng văn học mới, trong đó có xu hướng phê bình sinh thái học.

 

 

Tại buổi tọa đàm, bên cạnh việc thông tin về 3 hướng nghiên cứu hiện nay ở Viện Văn học (nghiên cứu văn bản, nghiên cứu liên văn bản, liên ngành, và nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóa), PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp cũng thông báo về kế hoạch tổ chức một số hội thảo khoa học của Viện Văn học trong thời gian cuối năm 2020, gợi ý sự đóng góp, tham gia viết bài của các cán bộ Phòng Thông tin Văn học - Ngôn ngữ ở Viện Thông tin KHXH. Các thông tin này rất hữu ích cho các đại biểu tham dự tọa đàm, đặc biệt là các cán bộ Phòng Thông tin Văn học - Ngôn ngữ để góp phần đề xuất, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công việc được giao.

 

 

Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến trao đổi, thảo luận xoay quanh nội dung thuyết trình và các ý kiến chuyên môn, học thuật khác.

 

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: