Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề về khoa học xã hội

06/12/2017

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề về khoa học xã hội
Ngày 4/12/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về khoa học xã hội” do diễn giả GS.TS. Hồ Sĩ Quý trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có TS. Phí Vĩnh Tường - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Tại buổi tọa đàm, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, trước hết trình bày khái lược về ý tưởng và quá trình thực hiện Niên giám Thông tin KHXH từ số 1 (năm 2006) đến nay. Đây là xuất bản phẩm thường niên của Viện, chú trọng đến những cái mới trong KHXH. Mục tiêu của Niên giám là tập hợp được các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học của các học giả có uy tín; là một trong những tư liệu khoa học hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin khoa học, dự báo khoa học của giới nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc có quan tâm.

 

 

Trao đổi về vấn đề xây dựng Niên giám, Phó Viện trưởng Phí Vĩnh Tường nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ thêm chủ đề của từng bài viết, phương pháp tiếp cận để hình thành một thể thống nhất của sản phẩm, đồng thời gợi mở một số giải pháp để nâng cấp chất lượng của Niên giám trong thời gian tới.

 

 

Bàn về “Một số vấn đề về khoa học xã hội”, chủ đề chính của buổi tọa đàm, GS.TS. Hồ Sĩ Quý đã đề cập đến vấn đề con người, văn hóa, tri thức, sự thâm nhập của khoa học chính xác, nghiên cứu định lượng trong KHXH; vấn đề sử dụng bài học lịch sử, kinh nghiệm phát triển trong nghiên cứu KHXH; các xu hướng nghiên cứu đa ngành, liên ngành, xuyên ngành và hợp ngành…

 

 

Phân tích vị thế của KHXH trong sự phát triển, GS.TS. Hồ Sĩ Quý khẳng định, KHXH đối với sự phát triển của từng quốc gia, văn hóa ngày nay còn quan trọng hơn cả khoa học tự nhiên và công nghệ. Các quốc gia hưng thịnh và phát triển, nhất là các quốc gia có bề dày truyền thống, đều coi trọng yếu tố văn hóa, giỏi vận dụng KHXH. Chức năng cơ bản của KHXH là nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phản biện. KHXH khai thác, sử dụng và phát huy yếu tố trực tiếp tạo nên nội lực là văn hóa và con người. Dù phát triển theo phương thức nào thì các giá trị về con người và bản sắc cũng vẫn là lý do tồn tại đầu tiên của Việt Nam.

 
 

Trích dẫn một số phát ngôn của AlvinToffler, William Easterly, Immanuel Wallerstein, Lý Quang Diệu, một số quan điểm sau đây đã được diễn giả nhấn mạnh trong bài thuyết trình: Với KHXH, con người, xã hội và văn hóa là khách thể bao gồm các đối tượng nghiên cứu của các KHXH và khoa học nhân văn. Cuối thế kỷ XX, KHXH đã làm sâu sắc thêm sự bí ẩn của yếu tố con người với tính cách là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Con người và “sự phát triển tự do của con người” chứ không phải GDP, tốc độ tăng trưởng hay văn minh vật chất, mới là mục tiêu tối thượng, giữ vị trí trung tâm của sự phát triển. Ngày nay, con người với trí tuệ của mình là nguồn lực càng khai thác lại càng giàu thêm. Điều này đối lập với các nguồn lực khác trên trái đất, khi càng khai thác thì càng nhanh cạn kiệt.

 

 

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, GS.TS. Hồ Sĩ Quý cũng dành một phần thời gian để bàn về những bất cập hiện còn tồn tại trong việc phân loại các ngành KHXH, chẳng hạn như phân ngành kinh tế và kinh doanh, các ngành triết học, đạo đức học và tôn giáo được xếp vào khoa học nhân văn…

 

Buổi tọa đàm đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của những người tham dự.

 

 

 

-MD-

 

 


Các tin đã đưa ngày: