Tọa đàm khoa học: So sánh một số điểm trong chế độ khiếu nại hành chính ở Việt Nam và Trung Quốc

07/12/2017

Tọa đàm khoa học: So sánh một số điểm trong chế độ khiếu nại hành chính ở Việt Nam và Trung Quốc
Ngày 5/12/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “So sánh một số điểm trong chế độ khiếu nại hành chính ở Việt Nam và Trung Quốc” do diễn giả, TS. Vũ Kiều Oanh trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Tại buổi tọa đàm, TS. Vũ Kiều Oanh đã giới thiệu 5 giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển chế độ khiếu nại hành chính (KNHC) của Trung Quốc. (i) Trước khi nước CHDCND Trung Hoa được thành lập (trước 1949); (ii) Thời kỳ nhà nước CHDCND Trung Hoa mới thành lập (1949-1989); (iii) Thời kỳ nghị định KNHC được ban hành và có hiệu lực (1990-1998); (iv) Thời kỳ Luật KNHC được ban hành và có hiệu lực (1999-2006); và (v) Thời kỳ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật KNHC được ban hành và có hiệu lực (2007 đến nay).

 

 

Trên cơ sở nội dung Điều 2 Luật KNHC của Trung Quốc, diễn giả, TS. Vũ Kiều Oanh chỉ ra 4 đặc trưng của KNHC ở Trung Quốc: (i) Là quá trình phát sinh bị động, bắt đầu sau khi người khiếu nại thực hiện việc khiếu nại; (ii) Luật quy định chỉ thực hiện một cấp khiếu nại, khi việc khiếu nại không được chấp nhận giải quyết thì sẽ khởi kiện lên tòa án; (iii) Luật quy định xem xét cả tính hợp lý lẫn tính hợp pháp của quyết định hành chính; (iv) Văn bản pháp lý dưới Nghị định cũng có thể bị khiếu nại.

 

Theo TS. Vũ Kiều Oanh, hệ thống cơ quan có thẩm quyền giải quyết KNHC của Trung Quốc bao gồm: (i) Quốc vụ viện; (ii) các bộ ngành thuộc Quốc vụ viện; (iii) chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên; (iv) cấp trên trực tiếp của các ban ngành thuộc chính quyền địa phương. Chủ thể tham gia vào hoạt động KNHC bao gồm: người gửi đơn khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan, người đại diện theo pháp luật, người giám định (nếu cần), người phiên dịch (nếu cần), người hòa giải (nếu cần).

 

 

Trọng tâm bài thuyết trình, thu hút được sự quan tâm của người nghe, chính là nội dung so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong chế độ KNHC ở Trung Quốc và ở Việt Nam, trên các chiều cạnh lịch sử hình thành và phát triển, khái niệm và đặc trưng, hệ thống cơ quan có thẩm quyền giải quyết KNHC, chủ thể tham gia và trình tự KNHC.

 

 

Tại buổi tọa đàm, TS. Vũ Kiều Oanh cũng đã khái quát thực tiễn thực thi chế độ KNHC ở Trung Quốc qua hai giai đoạn: 1990-1999 và từ 1999 đến nay, chỉ ra những thành tựu trong hoạt động tuyên truyền; trong việc xây dựng hệ thống pháp luật hướng dẫn thi hành; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật KNHC; hoàn thiện chế độ tư cách cán bộ giải quyết KNHC; kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan giải quyết KNHC; và nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết KNHC.

 

 

Từ những hạn chế còn tồn tại như: trình độ hiểu biết và mức độ tin tưởng chế độ KNHC còn hạn chế, cơ cấu tổ chức KNHC chưa hoàn thiện, chưa thiết lập được ban pháp chế, nhiều cán bộ ở cấp địa phương chưa có chứng chỉ hành nghề, quá trình giải quyết khiếu nại còn nhiều hạn chế (thiếu điều tra thực địa, chủ yếu thẩm tra trên hồ sơ giấy tờ)… TS. Vũ Kiều Oanh đã nêu một số kiến nghị hoàn thiện cơ chế KNHC ở Trung Quốc và Việt Nam. Những kiến nghị bao gồm: Thành lập Ủy ban giải quyết KNHC độc lập từ cấp cơ sở đến trung ương; xây dựng cơ chế tuyển chọn cán bộ có bằng cấp và kiến thức pháp luật; cấp kinh phí cố định để tránh tham nhũng, tư lợi; mở rộng phạm vi thụ lý giải quyết KNHC.

 

Nội dung bài thuyết trình đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi tại buổi tọa đàm.

 

 

 

-MD-

 

 


Các tin đã đưa ngày: