Hội thảo khoa học: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ

03/07/2020

Hội thảo khoa học: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2020, ngày 26/6/2020, tại Phú Yên, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ”. Chủ trì hội thảo có PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng, PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH; và TS. Hoàng Hồng Hiệp - Phó Viện trưởng Viện KHXH Vùng Trung Bộ.

Tham dự hội thảo có các đại biểu khách mời đến từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Phú Yên, Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh Phú Yên, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; và các cán bộ, nghiên cứu viên Viện Thông tin KHXH.

 

 

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, PGS.TS. Lê Hải Đăng nhấn mạnh vai trò của hệ thống thông tin, của các cơ sở dữ liệu (CSDL) hàm chứa các tài nguyên số và xa lộ thông tin có tính cập nhật và chuyên sâu, phục vụ cho việc nghiên cứu, tư vấn, hoạch định chính sách; đánh giá đúng lợi thế so sánh, phát huy và khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của trung ương; phục vụ mục tiêu phát triển con người.

 

 

Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu giữa các cơ quan, tổ chức, bộ ban ngành nhằm xây dựng nền tảng hợp tác, chia sẻ thông tin, cập nhật và hoàn thiện CSDL Phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ, hướng đích sự phát triển của địa phương và của các cơ quan, đơn vị hữu quan.

 

 

Hội thảo đã nhận được 11 bài tham luận của các đơn vị Viện Thông tin KHXH, Viện KHXH Vùng Trung Bộ, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Một số bài tham luận đã được trình bày và trao đổi ý kiến. Nội dung các bài tham luận xoay quanh các chủ đề chính: 1- Thể chế và cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ; 2- Phát triển kinh tế biển Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ; 3- Văn hóa tín ngưỡng và văn hóa các dân tộc thiểu số; 4- Thơ văn và văn học dân gian; 5- Vai trò và hiện trạng CSDL Phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ.

 

 

Các đại biểu tham dự hội thảo đặc biệt quan tâm đến CSDL vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang được lưu trữ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, mong muốn được tiếp cận với CSDL này để phối hợp triển khai các hoạt động thông tin khoa học, nghiên cứu khoa học; để liên kết thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn khác.

 

 

Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, PGS.TS. Vũ Hùng Cường ghi nhận các ý kiến đề xuất, trao đổi của các đại biểu, xem đây là những căn cứ vững chắc để hiện thực hóa mục đích của hội thảo, để kiện toàn hệ thống thông tin - thư viện, CSDL, và để triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu với các đối tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, cũng như dựa trên thế mạnh của mỗi đơn vị. Các công việc này đều chứa đựng tiềm năng to lớn để Viện Thông tin KHXH và các cơ quan, tổ chức, bộ ban ngành địa  phương gắn kết các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 

Hội thảo là sự gặp gỡ giữa các quan điểm, yêu cầu và giải pháp để phát triển bền vững kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ dưới góc độ nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu khoa học.

 

 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: