Hội thảo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Viện Thông tin Khoa học xã hội

14/07/2020

Hội thảo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Viện Thông tin Khoa học xã hội
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 10/7/2020, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Viện Thông tin Khoa học xã hội”.

Chủ trì hội thảo có PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và PGS.TS. Lê Hải Đăng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Cấp ủy, các đồng chí Đảng viên Chi bộ và một số đại biểu khách mời.

 

 

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Hải Đăng bày tỏ trân trọng những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - một trong những nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

 

 

Đồng chí Lê Hải Đăng cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo. Hội thảo là dịp để các Đảng viên trong Chi bộ nhận thức rõ hơn những điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thảo luận về việc vận dụng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng tập thể đoàn kết, Chi bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Viện Thông tin KHXH, nhằm phát huy vai trò, sức mạnh tập thể của các cán bộ, Đảng viên, quần chúng của Viện, hướng đích hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao phó.

 

 

Hội thảo đã lắng nghe 3 trong tổng số 8 báo cáo tham luận được gửi tới Ban tổ chức Hội thảo. Nội dung các bài tham luận xoay quanh các chủ đề chính: 1- Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 2- Phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 3- Vận dụng, liên hệ, đúc rút bài học kinh nghiệm, học tập tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nỗ lực nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; xây dựng cơ quan, các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên thành một khối đại đoàn kết vững mạnh; không ngừng củng cố, vun đắp sức mạnh đoàn kết tập thể thông qua các công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động phong trào, đoàn thể của Viện Thông tin KHXH.

 

 

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đồng chí Đảng viên mới, các đồng chí Đảng viên khối Thông tin, khối Thư viện và khối Chức năng, và các đại biểu khách mời xoay quanh chủ đề được đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự giác làm theo tấm gương phong cách của Người, để trên cương vị và vị trí làm việc của mỗi người, góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển Viện Thông tin KHXH.

 

 

Chương trình hội thảo chuyên đề của Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: