Tọa đàm khoa học: Tình hình và đặc điểm của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

08/08/2020

Tọa đàm khoa học: Tình hình và đặc điểm của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Ngày 7/8/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Tình hình và đặc điểm của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Tình hình của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Diễn giả của buổi tọa đàm là ThS. Hoàng Bá Hai, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương. Tham dự buổi tọa đàm có các thành viên tham gia thực hiện đề tài, các cán bộ nghiên cứu của Viện Thông tin KHXH, và một số đại biểu khách mời.

 

Bài thuyết trình của Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo gồm ba phần, tập trung phân tích (i) hiện trạng Công giáo, Phật giáo và Đạo Tin lành ở Việt Nam; (ii) dự báo xu hướng phát triển của các tôn giáo; từ đó (iii) đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

 

 

ThS. Hoàng Bá Hai thông tin cho biết, Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, hiện có 43 tổ chức và 1 pháp môn tu hành của 16 tôn giáo, với khoảng 24,3 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số.

 

Công giáo hiện phát triển ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, với 3 tổng giáo phận (Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh), 26 giáo phận, 3.000 giáo xứ, 47 giám mục, 9.000 giáo họ và chức sắc. Đạo Tin lành hiện có 90 tổ chức, nhóm, hệ phái (trong đó có 10 tổ chức, hệ phái được Nhà nước công nhận), 1.700 mục sư, mục sư nhiệm chức và truyền đạo, 600 nhà thờ, nhà nguyện, 546 chi hội và hơn 1 triệu tín đồ. Phật giáo ở Việt Nam hiện có 14 triệu tín đồ, 30.566 chức sắc, 18.400 cơ sở thờ tự, và 44 cơ sở đào tạo Phật học. Giáo lý và lễ nghi của Phật giáo gần gũi với tín ngưỡng, văn hóa truyền thống Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Phật giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

 

 

Những vấn đề cần lưu ý ở Công giáo, Đạo Tin lành, Phật giáo liên quan đến các hoạt động mở rộng tổ chức, thực hiện truyền đạo, thu hút tín đồ, xây sửa các cơ sở thờ tự, cùng với một số vấn đề thực tế diễn ra ở các vùng địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định chính trị - xã hội, đòi hỏi sự quan tâm, nắm bắt, giải quyết của các cấp chính quyền và các cơ quan hữu quan đã được diễn giả đề cập.

 

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, các xu hướng tôn giáo tiếp tục hiện diện trong thời gian tới là sự ảnh hưởng của các luồng văn hóa, tư tưởng nước ngoài; sự xâm nhập của các tổ chức, các hiện tượng tôn giáo mới; sự tác động của các thế lực cực đoan, thù địch trong nước và nước ngoài; sự biến đổi về phương thức truyền giáo (nội dung, hình thức, phương tiện) trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 

 

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp được ThS. Hoàng Bá Hai đề xuất gồm: Một là tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tránh nhận thức phiến diện, cực đoan, mặc cảm với tôn giáo. Hai là tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tôn giáo, đảm bảo phù hợp với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tạo sự đồng bộ giữa các luật có liên quan và phù hợp với các chuẩn mực pháp lý, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Ba là đổi mới công tác vận động, phát huy tinh thần yêu nước của các chức sắc tôn giáo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bốn là quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo triển khai đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc bằng các hoạt động thiết thực; định hướng tín đồ tôn giáo ý thức rõ trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật. Năm là tập hợp, đoàn kết cộng đồng tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài. Sáu là nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tôn giáo và công tác tôn giáo.

 

Nội dung thuyết trình của ThS. Hoàng Bá Hai có giá trị quan trọng, hữu ích, giúp nhóm thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Tình hình của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, mở ra một số hướng nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực tôn giáo.

 

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: