Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2020

25/09/2020

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2020
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2020, ngày 24/9/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2020”.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng và PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Các chuyên gia nghiên cứu là khách mời tham dự Hội thảo phản biện các bài tham luận gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa), PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc (Phó Viện trưởng Viện Xã hội học), PGS.TS. Chu Văn Tuấn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo), TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc), TS. Phí Vĩnh Tường (Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới), và TS. Nguyễn Thị Hiền (Viện Thông tin KHXH).

 

 

Tham dự Hội thảo còn có các Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH, các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020, các nghiên cứu viên Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

 

 

Hội thảo nhằm mục đích để các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 của Viện trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài trước khi nghiệm thu, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học để đảm bảo chất lượng khoa học, thông tin của sản phẩm đúng với thuyết minh và hợp đồng, đảm bảo kết quả nghiệm thu.

 

 

Tại Hội thảo, 14 bài tham luận phản ánh một phần hoặc toàn bộ kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 đã được các chủ nhiệm đề tài trình bày: (1) Một số vấn đề về chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Chính phủ Trung Quốc; (2) Tổng quan nghiên cứu về điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam từ sau năm 2005; (3) Nghiên cứu về cơ chế giám sát tài chính trên thế giới giai đoạn 2008-2019; (4) Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với châu Phi giai đoạn hiện nay (2015-2020) và phản ứng của một số quốc gia; (5) Văn hóa chính trị Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay; (6) Một số vấn đề về du lịch bền vững ở Việt Nam; (7) Tổng quan nghiên cứu văn hóa biển miền Trung Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2019;

 

 

(8) Một số vấn đề về di cư phi chính thức từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam giai đoạn 2009-2019; (9) Thực trạng chăm sóc trẻ em ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình); (10) Một số quan điểm cổ điển về tính thế tục của tôn giáo; (11) Tổng quan các nghiên cứu của Việt Nam về công bằng xã hội; (12) Tổng quan về sự nghiệp văn học của Trịnh Sâm (1739-1782); (13) Phê bình sinh thái ở Việt Nam: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong văn học hiện nay; (14) Tình hình nghiên cứu văn xuôi đương đại Việt Nam sau Đổi mới 1986.

 

 

Các chuyên gia nghiên cứu, Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH và các cán bộ tham dự Hội thảo đã ghi nhận, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, thông tin thu được qua các bài tham luận; trao đổi, thảo luận với các chủ nhiệm đề tài những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của bài tham luận nói riêng và của đề tài nói chung, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo là sản phẩm của đề tài đúng với thuyết minh đã đặt ra. Các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2020 của Viện đã nhận được nhiều góp ý, gợi ý có giá trị về khoa học, giúp nâng cấp, hoàn thiện báo cáo của đề tài.

 

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đánh giá chung về chất lượng các bài tham luận về cơ bản triển khai đúng với các nhiệm vụ nghiên cứu và nội dung nghiên cứu trong thuyết minh và hợp đồng của đề tài; yêu cầu các chủ nhiệm đề tài năm 2020 nỗ lực nâng cấp, hoàn thiện các báo cáo của đề tài đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiệm thu.

 

 

Kết quả của Hội thảo thể hiện tính đúng đắn về chủ trương của Ban lãnh đạo Viện trong việc tổ chức mô hình hội thảo để các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trình bày kết quả nghiên cứu trước nghiệm thu, đảm bảo kết quả nghiệm thu; để các cán bộ nghiên cứu trẻ có cơ hội cọ xát, trao đổi khoa học với các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, đúng chuyên ngành ở ngoài Viện, góp phần bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: