Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề phát triển không gian văn hóa đô thị Nhật Bản và Việt Nam

29/09/2020

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề phát triển không gian văn hóa đô thị Nhật Bản và Việt Nam
Ngày 29/9/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề phát triển không gian văn hóa đô thị Nhật Bản và Việt Nam” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX” do TS. Nguyễn Dương Đỗ Quyên làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Tham dự buổi tọa đàm có GS.TS. Hồ Sĩ Quý, chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia thực hiện đề tài, các cán bộ nghiên cứu của Viện Thông tin KHXH, và một số cán bộ có quan tâm.

 

 

Mục đích của buổi tọa đàm là chia sẻ các kết quả nghiên cứu đã có được; trao đổi, thảo luận những vấn đề còn tồn tại, cần bổ sung, chỉnh sửa cả về hình thức, kết cấu và nội dung để đảm bảo chất lượng khoa học của các sản phẩm trung gian, của báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan, đảm bảo kết quả nghiệm thu.

 

 

Tại buổi tọa đàm, nhóm thực hiện đề tài đã trình bày ba báo cáo khoa học: 1- Cơ sở lý luận về văn hóa đô thị và không gian văn hóa: Lịch sử phát triển của xã hội và đô thị Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; 2- Không gian văn hóa đô thị Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Một số trường hợp đô thị điển hình; 3- Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Việt Nam: Một vài gợi ý từ kinh nghiệm Nhật Bản.

 

 

Nội dung, kết cấu, logic của các bản báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi quan trọng, hữu ích, đặc biệt là những nhận xét, góp ý chuyên gia, có giá trị khoa học của GS.TS. Hồ Sĩ Quý, giúp nhóm thực hiện đề tài tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong thuyết minh và hợp đồng, đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiệm thu trong những tháng cuối năm 2020.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: