Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề pháp lý về thừa kế và phân chia di sản thừa kế

04/08/2018

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề pháp lý về thừa kế và phân chia di sản thừa kế
Ngày 3/8/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề pháp lý về thừa kế và phân chia di sản thừa kế” do diễn giả, Ths. Nguyễn Thị Hồ Điệp, Phòng Thông tin Kinh tế - Luật trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Nội dung tọa đàm chủ yếu thảo luận dựa trên Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015. Ths. Nguyễn Thị Hồ Điệp đã trình bày một số quy định chung của Luật về việc thừa kế theo di chúc, dẫn chứng minh họa các tình huống pháp lý về thừa kế, đặc biệt là các vụ giải quyết tranh chấp di sản thừa kế. Các vấn đề được diễn giả nhấn mạnh bao gồm: Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế; Điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

 

Di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện: người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hình thức di chúc không trái quy định của luật. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện được quy định như trên.

 

 

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng cần đáp ứng các điều kiện: có ít nhất hai người làm chứng; người làm chứng phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và 632 của Bộ luật Dân sự.

 

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng cần đáp ứng các điều kiện: người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng cần phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật Dân sự.

 

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

 

 

Ths. Nguyễn Thị Hồ Điệp cũng trình bày những vấn đề về thừa kế thế vị, bao gồm: quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế, việc thừa kế trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung, vợ chồng đang xin ly hôn; và thời hiệu thừa kế: thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu yêu cầu của người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 3 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

 

Các vấn đề khác được diễn giả đề cập đến bao gồm: người không được quyền hưởng di sản; việc từ chối nhận di sản; việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm; tài sản không có người nhận thừa kế; thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kế; việc xác định thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là bất động sản trong trường hợp người để lại di sản thừa kế chết trước năm 1987 mà hiện nay Tòa án mới thụ lý, giải quyết tranh chấp; trường hợp vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản là nhà, đất mà các bên không thỏa thuận được giá trị di sản; và di sản dùng vào việc thờ cúng.

 

Nội dung bài thuyết trình đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự tọa đàm. Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

-MD-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: