Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận, các khái niệm và phương pháp nghiên cứu thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp

03/10/2020

Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận, các khái niệm và phương pháp nghiên cứu thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp
Ngày 1/10/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Cơ sở lý luận, các khái niệm và phương pháp nghiên cứu thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp” (Nghiên cứu trường hợp một số khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh) do ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Tham dự buổi tọa đàm có chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia thực hiện đề tài, các cán bộ nghiên cứu của Viện Thông tin KHXH, và một số cán bộ có quan tâm.

 

Mục đích của buổi tọa đàm là chia sẻ một phần nội dung nghiên cứu của đề tài, gồm cơ sở lý luận, các lý thuyết, khái niệm làm việc, và phương pháp thu thập số liệu; trao đổi, thảo luận những vấn đề có liên quan, góp phần hoàn thiện kết quả của đề tài.

 

 

Đề tài áp dụng chủ yếu hai lý thuyết xã hội học, gồm lý thuyết chức năng có nguồn gốc từ các tác phẩm của Emile Durkheim và lý thuyết nhu cầu của Abraham Maslow. Bốn phương pháp nghiên cứu của đề tài gồm phân tích tài liệu thứ cấp, phân tích tài liệu thống kê, nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính.

 

 

Đề tài đã thực hiện 300 bảng hỏi điều tra, phỏng vấn sâu 50 đối tượng và tổ chức 16 cuộc thảo luận nhóm tại hai khu công nghiệp Tiên Sơn và Đại Đồng - Hoàn Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tiến trình thực hiện nghiên cứu và các kết quả thu được của đề tài đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận giúp nhóm thực hiện đề tài tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong chương trình nghiên cứu 2 năm, chuẩn bị nghiệm thu, kết thúc đề tài vào cuối năm 2020.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: