Hội thảo khoa học: Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới

10/10/2020

Hội thảo khoa học: Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới

Ngày 9/10/2020, tại Thành phố Cần Thơ, đề tài cấp nhà nước “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, mã số KHCN-TNB.ĐT/14-19/X15 do PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm chủ nhiệm, Viện Thông tin KHXH là tổ chức chủ trì, phối hợp với đề tài “Các giải pháp cơ bản phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” (GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Việt Nam là tổ chức chủ trì) và nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (TS. Vũ Tuấn Anh làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển là tổ chức chủ trì) thuộc Chương trình Tây Nam Bộ, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề chung “Phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, trong đó có phiên thảo luận riêng của đề tài với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”.

 

 

Tham dự hội thảo có các nhà quản lý từ các sở, ngành của các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia từ các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội vùng Tây Nam Bộ, Tp. Hồ Chí Minh, và các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày những kết quả nghiên cứu chính của 3 đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ; thu nhận ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài.

 

Chủ trì hội thảo gồm GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ), PGS.TS. Vũ Hùng Cường (Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, Chánh văn phòng chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ) và TS. Vũ Tuấn Anh.

 

 

Tại phiên thảo luận riêng của đề tài “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, 3 báo cáo tham luận của đề tài tập trung vào các nội dung:

 

i) Thực trạng phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân (trong nước và FDI) và các vấn đề đặt ra dưới góc độ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (TS. Trần Khánh Hưng trình bày);

 

ii) Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (TS. Đặng Thái Bình trình bày);

 

iii) Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới (TS. Phí Vĩnh Tường trình bày).

 

 

Phiên thảo luận đã nhận được các ý kiến trao đổi, đóng góp của PGS.TS. Lê Khương Ninh, Trưởng khoa Kinh tế Đại học Cần Thơ; TS. Võ Hùng Dũng, nguyên Giám đốc VCCI Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam; và nhiều nhà khoa học, chuyên gia về cách tiếp cận, các phân tích, đánh giá, nhận định và giải pháp của đề tài.

 

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Hùng Cường và các thành viên đề tài đã thảo luận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện báo cáo của đề tài, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho nghiệm thu đề tài vào cuối năm 2020.

 

 

 

 

-VT-

 

 

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: