Hội thảo khoa học: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ

29/08/2018

Hội thảo khoa học: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ
Theo chức năng, nhiệm vụ của Viện, thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, trong hai ngày 26-27/8/2018, tại Đà Nẵng, Viện Thông tin KHXH chủ trì, phối hợp với Viện KHXH vùng Trung bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ”.

Chủ trì hội thảo có PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng, TS. Phí Vĩnh Tường - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH và TS. Hoàng Hồng Hiệp - Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung bộ.

 

 

Tham dự hội thảo có PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, cùng các cán bộ chuyên môn thuộc hai đơn vị Viện Thông tin KHXH (Viện Thông tin) và Viện KHXH vùng Trung bộ (Viện Trung bộ) thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm).

 

 

Sau đoạn phim ngắn giới thiệu khái quát các hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin - thư viện, hợp tác quốc tế và các hoạt động đoàn thể của Viện Thông tin, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã phát biểu khai mạc hội thảo. Viện trưởng Viện Thông tin nhấn mạnh vai trò nền tảng của hệ thống thông tin, tư liệu trong việc thực hiện các nghiên cứu khoa học, dự án. Viện Thông tin KHXH đang nỗ lực chuẩn bị cơ sở dữ liệu, thông tin, từng bước đón đầu các nghiên cứu khoa học, dự án ở các cấp do các cá nhân, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm thực hiện, đặc biệt là chuẩn bị cho Chương trình nghiên cứu phát triển bền vững vùng Trung bộ.

 

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường mong muốn hội thảo khoa học lần này sẽ là bước khởi động cho việc xây dựng và kiện toàn hệ thống thông tin - thư viện, cơ sở dữ liệu (CSDL) và hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Viện Thông tin và Viện Trung bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, cũng như dựa trên thế mạnh của mỗi Viện.

 

 

Đại diện Viện Trung bộ, TS. Hoàng Hồng Hiệp nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, cán bộ Viện Thông tin tham dự hội thảo. Với kỳ vọng trở thành hình ảnh đại diện của Viện Hàn lâm tại khu vực miền Trung, Viện Trung bộ đề nghị có sự phối hợp trách nhiệm của tất cả các viện chuyên ngành, các  đơn vị trực thuộc, trong đó có Viện Thông tin, góp phần vào sự phát triển chung của Viện Hàn lâm thông qua việc hợp tác khoa học, nghiệp vụ, chuyên môn.

 

 

TS. Hoàng Hồng Hiệp cũng cảm ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo Viện Thông tin đối với nhu cầu chuyên môn, khoa học của Viện Trung bộ; sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm đối với nỗ lực phát triển của Viện Hàn lâm nói chung; hy vọng có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Viện trong thời gian tới.

 

 

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận, với các chủ đề liên quan đến việc xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, thư viện; đến việc khai thác hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu các vấn đề phát triển bền vững của vùng. Một số bài tham luận đã được trình bày và trao đổi ý kiến. Nội dung các bài trình bày xoay quanh một số vấn đề trong đo lường phát triển con người vùng Trung Bộ và phương thức đo lường chỉ số này ở cấp vùng; những vấn đề trong phát triển bền vững vùng Trung bộ gắn với du lịch biển đảo; ô nhiễm môi trường như trường hợp Formosa; hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển bền vững vùng Trung bộ với nhu cầu xây dựng CSDL; những vấn đề trong xây dựng và quản trị CSDL…

 

 

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung xoay quanh vấn đề xây dựng CSDL, thông tin phục vụ nghiên cứu chính sách phát triển bền vững vùng Trung bộ. Một số đại biểu đại diện Viện Trung bộ đã đề nghị Viện Thông tin: i) thiết lập khung CSDL đa ngành, đa lĩnh vực, cập nhật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai phá CSDL phù hợp với chuyên môn, với các chủ đề quan tâm nghiên cứu; ii) xây dựng CSDL hồ sơ chuyên gia; iii) thiết lập quyền truy cập CSDL từ xa, trong đó có kho dữ liệu quốc tế về KHXH và nhân văn;

 

 

iv) chú trọng việc tích hợp các chỉ số, số liệu thống kê ở từng khu vực địa lý trong các lĩnh vực khoa học vào CSDL; v) chú trọng các chủ đề ô nhiễm môi trường, tái cơ cấu các hoạt động kinh tế, xã hội, chuyển đổi sinh kế bền vững vùng ven biển; vi) tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ thư viện, phương pháp tiếp cận CSDL; và vii) liên kết phối hợp nghiên cứu khoa học.

 

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường, thay mặt Viện Thông tin, ghi nhận các ý kiến trao đổi, đề nghị có tính chất đặt hàng của Viện Trung bộ, xem đây là những gợi mở bước đầu để triển khai hoạt động hợp tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu với Viện Trung bộ nói riêng và các cơ quan đối tác nói chung. Theo PGS.TS. Vũ Hùng Cường, các hoạt động chính yếu để xây dựng CSDL Thông tin KHXH phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ bao gồm: i) xác định địa chỉ các cơ quan, tổ chức chủ chốt đã triển khai, đang lưu giữ kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, chương trình khoa học; ii) tổ chức tổng quan nghiên cứu theo khung các tuyến chủ đề quan trọng, nổi bật, đặc thù đối với sự phát triển bền vững vùng Trung bộ; iii) xử lý nghiệp vụ để chia sẻ CSDL. Các công việc này đều chứa đựng tiềm năng to lớn để Viện Thông tin và Viện Trung bộ gắn kết các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 

Viện trưởng Viện Thông tin cũng yêu cầu các cán bộ thuộc khối Thông tin của Viện tiếp tục nâng cấp, mở rộng hướng nghiên cứu với chủ đề của hệ đề tài cấp cơ sở năm 2020 là “Nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng Trung bộ”. Đồng thời, Viện trưởng Viện Thông tin cũng định hướng nhiệm vụ của khối Thư viện trong năm 2020 xoay quanh nhiệm vụ xây dựng CSDL liên quan đến chủ đề này.

 

 

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường cảm ơn Ban lãnh đạo và các cán bộ Viện Trung bộ đã tạo điều kiện thuận lợi về công tác hậu cần, góp phần vào thành công chung của hội thảo.

 

 

Hội thảo là sự gặp gỡ giữa các quan điểm, yêu cầu và giải pháp phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ dưới góc độ nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu khoa học. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: