Hội thảo khoa học: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội tập 16

24/10/2020

Hội thảo khoa học: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội tập 16
Ngày 22/10/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2020 “Niên giám Thông tin Khoa học xã hội tập 16” do ThS. Ngô Thị Mai Diên và ThS. Trương Tuấn Anh làm đồng chủ nhiệm.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng và PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Để giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề trong Niên giám, Viện đã mời các chuyên gia gồm TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc), TS. Phí Vĩnh Tường (Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kinh tế và Chính trị thế giới), PGS.TS. Lê Mai Thanh (Viện Nhà nước và Pháp luật), TS. Nguyễn Tô Lan (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) tham dự và phản biện tại Hội thảo.

 

 

Hội thảo nhằm mục đích để chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên tham gia trình bày cách thức tiếp cận, lựa chọn vấn đề nổi bật của năm theo từng lĩnh vực nghiên cứu của các phòng chuyên môn; phương pháp tổ chức, thực hiện; khái lược về nguồn tài liệu tham khảo, nhấn mạnh độ tin cậy, tính chính thống và chất lượng khoa học của tài liệu; đồng thời trình bày kết quả thông tin, nghiên cứu của nhiệm vụ; tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học để tiếp tục nâng cấp các báo cáo chuyên đề, đảm bảo chất lượng khoa học, kết quả nghiệm thu của sản phẩm.

 

 

Tại Hội thảo, 12 báo cáo chuyên đề phản ánh 12 nội dung của Niên giám Thông tin KHXH năm 2020 đã được các tác giả trình bày: (1) Biển Đông: Tình huống 2020; (2) Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra; (3) Tổng quan nghiên cứu về một số cơ chế pháp lý trong tổ chức hoạt động của khối ASEAN; (4) Tổng quan các nghiên cứu về tác động của các FTA thế hệ mới đến kinh tế Việt Nam; (5) Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam năm 2020; (6) Tác động của dịch Covid-19 đến việc làm của người lao động Việt Nam hiện nay; (7) Tổng quan một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020; (8) Thế giới một thập kỷ trước Mục tiêu phát triển bền vững 2030; (9) Nhìn lại 5 năm thực hiện kế hoạch “Made in China 2025” của Trung Quốc; (10) Một số vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam năm 2020; (11) Tình hình nghiên cứu văn học ở Việt Nam năm 2020; (12) Trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện.

 

 

Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến góp ý có giá trị thông tin khoa học cao từ các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của các báo cáo chuyên đề nói riêng và của tập Niên giám nói chung; để khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chuyên đề và bài giới thiệu tổng quan nội dung các chuyên đề của Niên giám.

 

 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đánh giá chung về chất lượng các báo cáo chuyên đề; nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc định hình đúng cách tiếp cận, lựa chọn vấn đề, lựa chọn nguồn tài liệu tham khảo, của phương pháp chuyên gia và các phương pháp khác trong việc tổ chức, thực hiện Niên giám; yêu cầu chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia nỗ lực hoàn thiện nội dung và chất lượng của sản phẩm được Viện Thông tin KHXH ấn bản thường niên.

 

Hội thảo thể hiện tính đúng đắn về chủ trương của Ban lãnh đạo Viện trong việc triển khai lộ trình từng bước nâng tầm chất lượng các sản phẩm thông tin khoa học, nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ của Viện Thông tin KHXH.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: