Hội thảo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

30/09/2021

Hội thảo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội thảo được tổ chức trong các ngày 27, 28 và 29/9/2021, chia theo 3 tổ đảng để đảm bảo yêu cầu giãn cách, không tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Chủ trì Hội thảo tại các tổ đảng có đồng chí Phó Bí thư Chi bộ PGS.TS. Lê Hải Đăng, các đồng chí Chi ủy viên TS. Trương Thị Thu Trang và ThS. Hồ Ngọc Chung. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Cấp ủy, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú đang là đối tượng Đảng có đóng góp bài tham luận.

 

Phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo, các đồng chí chủ trì Hội thảo đã bày tỏ trân trọng những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - một trong những nội dung cốt yếu trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải pháp quan trọng trong nỗ lực phát huy sức mạnh nội lực, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Các đồng chí chủ trì Hội thảo cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo. Hội thảo là dịp để các Đảng viên trong Chi bộ cũng như các quần chúng ưu tú đang là đối tượng Đảng nhận thức rõ hơn những quan điểm căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thảo luận về việc vận dụng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng tập thể đoàn kết, Chi bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Viện Thông tin KHXH, nhằm phát huy vai trò, sức mạnh tập thể của các cán bộ, Đảng viên, quần chúng của Viện, hướng đích hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao phó.

 

 

Hội thảo đã nghe 11 báo cáo tham luận của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú đang là đối tượng Đảng gửi tới Ban tổ chức Hội thảo. Nội dung các bài tham luận đều đề cập, phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đặc biệt coi trọng việc noi gương, vận dụng, liên hệ, đúc rút bài học kinh nghiệm trong nỗ lực nêu cao ý chí tự lực, tự cường của các đồng chí Đảng viên, đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên thanh niên, cán bộ các khối Nghiên cứu, thông tin, khối Thư viện và khối Chức năng của Viện Thông tin KHXH trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

 

 

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu tham dự xoay quanh chủ đề được đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự giác làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, để trên cương vị và vị trí việc làm của mỗi người có những vận dụng sáng tạo, có động lực phát triển, hoàn thiện bản thân cả về trình độ chính trị, chuyên môn và quản lý, từ đó nâng cao khả năng làm việc độc lập, chủ động trên vị trí công tác, góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển Viện Thông tin KHXH.

 

Hội thảo chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã thành công tốt đẹp.

 

 

-VTT-

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: