Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2021

19/10/2021

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2021
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2021, ngày 18/10/2021, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2021”.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Tham dự Hội thảo có các thành viên Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH, các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021, các cán bộ nghiên cứu Khối Nghiên cứu, thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm. Hội thảo tuân thủ nghiêm túc quy định về đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch Covid-19.

 

Hội thảo nhằm mục đích để các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 của Viện trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài trước khi nghiệm thu, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học để đảm bảo chất lượng khoa học, thông tin của sản phẩm đúng với thuyết minh và hợp đồng, đảm bảo kết quả nghiệm thu.

 

 

Tại Hội thảo, 12 bài tham luận phản ánh những nội dung chính của kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 đã được các chủ nhiệm đề tài trình bày: (1) Tổng quan nghiên cứu về tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020; (2) Sự tham gia quản lý Nhà nước của công dân ở một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam; (3) Tình hình nghiên cứu về bạo lực học đường ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020; (4) Tổng quan nghiên cứu về nghệ thuật trong xã hội đô thị Nhật Bản từ sau năm 1945; (5) Tôn giáo trong không gian công ở xã hội phương Tây đương đại; (6) Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump; (7) Chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Cộng hòa Liên bang Đức; (8) Một số đặc điểm nội dung và nghệ thuật của Càn Nguyên ngự chế thi tập; (9) Tổng quan nghiên cứu giai đoạn 1986-2020 về tiểu thuyết lịch sử trong văn học Việt Nam; (10) Tình hình nghiên cứu văn xuôi đương đại Việt Nam 20 năm đầu thế kỷ XXI; (11) Một số vấn đề về thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam hiện nay; (12) Tổng quan nghiên cứu về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

 

 

Ban Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH, các chuyên gia phản biện và các cán bộ tham dự Hội thảo đã ghi nhận các kết quả nghiên cứu, thông tin thu được qua các bài tham luận; trao đổi, thảo luận với các chủ nhiệm đề tài những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của bài tham luận nói riêng, của báo cáo tổng hợp đề tài nói chung, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo là sản phẩm của đề tài đúng với thuyết minh đã được Hội đồng xét duyệt thông qua.

 

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đánh giá chất lượng các bài tham luận về cơ bản triển khai đúng với các nhiệm vụ nghiên cứu và nội dung nghiên cứu trong thuyết minh và hợp đồng của đề tài; yêu cầu các chủ nhiệm đề tài năm 2021, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và Hội đồng khoa học Viện, nỗ lực nâng cấp, hoàn thiện các báo cáo của đề tài, đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiệm thu.

 

 

Kết quả của Hội thảo tiếp tục thể hiện tính đúng đắn về chủ trương của Ban lãnh đạo Viện trong việc tổ chức mô hình hội thảo để các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trình bày kết quả nghiên cứu trước nghiệm thu, đảm bảo kết quả nghiệm thu; để các cán bộ nghiên cứu trẻ có cơ hội cọ xát, trao đổi khoa học với các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, góp phần bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện.

 

 

 

-MD-

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: