Hội thảo khoa học: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 17

16/11/2021

Hội thảo khoa học: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 17
Ngày 15/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2021 “Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 17” do ThS. Ngô Thị Mai Diên và ThS. Trương Tuấn Anh làm đồng chủ nhiệm.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Các chuyên gia nghiên cứu là khách mời tham dự Hội thảo phản biện các bài tham luận gồm: GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Thông tin KHXH), PGS.TS. Lê Hải Đăng (Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH), PGS.TS. Trần Thị An (Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS.TS. Phạm Văn Dương (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa), và PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc (Phó Viện trưởng Viện Xã hội học).

 

 

Hội thảo nhằm mục đích để chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên tham gia trình bày cách thức tiếp cận, lựa chọn vấn đề nổi bật của năm theo từng lĩnh vực nghiên cứu của các phòng chuyên môn; phương pháp tổ chức, thực hiện; khái lược về nguồn tài liệu tham khảo, nhấn mạnh độ tin cậy, tính chính thống và chất lượng khoa học của tài liệu; đồng thời trình bày kết quả thông tin, nghiên cứu của nhiệm vụ; tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, đảm bảo chất lượng khoa học và kết quả nghiệm thu của nhiệm vụ Niên giám Thông tin KHXH.

 

 

Tại Hội thảo, 12 báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng quan của Niên giám Thông tin KHXH năm 2021 đã được bàn luận, phân tích, đánh giá: (1) Những nội dung chủ yếu và một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; (2) Tác động của đại dịch Covid trên bình diện quan hệ quốc tế; (3) Cách thức phòng chống dịch trên thế giới và ở Việt Nam: Một số điểm tương đồng và khác biệt; (4) Tổng quan về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam năm 2021; (5) Tổng quan về phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam năm 2021; (6) Một số vấn đề nổi bật trong lĩnh vực xã hội học ở Việt Nam năm 2021; (7) Một số vấn đề nổi bật trong hoạt động, nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam năm 2021; (8) Tổng quan một số vấn đề nổi bật trong lĩnh vực văn hóa Việt Nam năm 2021; (9) Một số vấn đề nổi bật trong lĩnh vực văn học ở Việt Nam năm 2021; (10) Những vấn đề nổi bật của ngôn ngữ học Việt Nam năm 2021; (12) Chuyển đổi số và ứng dụng trong lĩnh vực thông tin - thư viện.

 

 

Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến góp ý có giá trị thông tin khoa học cao từ các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của các báo cáo chuyên đề nói riêng và của tập Niên giám nói chung; để khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chuyên đề và bài giới thiệu tổng quan nội dung các chuyên đề của Niên giám.

 

 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, PGS.TS. Vũ Hùng Cường thể hiện sự đồng tình với đánh giá chung của các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo về chất lượng các báo cáo chuyên đề của Niên giám Thông tin KHXH ngày càng được nâng cao, thể hiện ở cả bố cục, nội dung thông tin và cách hành văn; nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tiếp tục định hình đúng cách tiếp cận, lựa chọn vấn đề thực sự là nổi bật của năm nghiên cứu, bố cục tốt và lựa chọn chắt lọc thông tin, của phương pháp chuyên gia và các phương pháp khác trong việc tổ chức, thực hiện Niên giám; yêu cầu chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia nỗ lực hoàn thiện nội dung và chất lượng của sản phẩm để ấn phẩm Niên giám Thông tin KHXH được xuất bản hàng năm của Viện Thông tin KHXH ngày càng có giá trị tham khảo cao.

 

Hội thảo thể hiện tính đúng đắn về chủ trương của Ban lãnh đạo Viện trong việc triển khai lộ trình từng bước nâng tầm chất lượng các sản phẩm thông tin khoa học, nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ của Viện Thông tin KHXH.

 

 

 

-PV-

 

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: