Tọa đàm khoa học: Luật Phá sản cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

08/08/2019

Tọa đàm khoa học: Luật Phá sản cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Ngày 6/8/2019, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Luật Phá sản cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do diễn giả ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp, Phòng Thông tin Kinh tế - Luật trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp tập trung vào ba nội dung chính: (i) Một số khái niệm và quy định pháp luật có liên quan; (ii) Thực tiễn pháp lý tại Hoa Kỳ và Singapore; (iii) Một số vấn đề pháp lý trong thực tiễn giải quyết phá sản ở Việt Nam.

 

 

Diễn giả nêu định nghĩa, “phá sản” là tình trạng một cá nhân gặp phải khi mất khả năng thanh toán cho các khoản nợ đến hạn của mình. Nói cách khác, “phá sản cá nhân” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc một cá nhân gặp khó khăn về tài chính, có thể bị tòa án tuyên bố không còn đủ khả năng tài chính và tài sản để trả nợ, do đó bị tòa án tịch biên tài sản và chia cho các chủ nợ.

 

Theo diễn giả, phá sản cá nhân có ba đặc điểm. Thứ nhất, phá sản cá nhân là một thủ tục đòi nợ tập thể, bởi khi một cá nhân quyết định nộp đơn phá sản thì số lượng chủ nợ của họ thường là trên hai. Thứ hai, quá trình giải quyết phá sản bằng pháp luật giúp cá nhân không còn bị quấy rầy bởi chủ nợ, tìm ra được phương cách trả nợ, khởi động lại khả năng tài chính; còn các chủ nợ được đảm bảo quyền lợi của mình, được đảm bảo trả nợ bằng pháp luật. Thứ ba, phá sản cá nhân là một thủ tục pháp lý tổng hợp và phức tạp. Khi bắt đầu nhận đơn khai phá sản của một cá nhân, tòa án phải tiến hành các biện pháp bảo vệ cá nhân khỏi các chủ nợ, tịch thu tài sản của cá nhân, triệu tập các chủ nợ, đưa ra kế hoạch khởi động lại khả năng tài chính cho cá nhân, giám sát việc trả nợ theo kế hoạch của cá nhân cho các chủ nợ... Do tính chất đặc biệt và phức tạp như vậy, nên “phá sản cá nhân” phải được quy định một cách chặt chẽ và hình thành một quy trình tố tụng riêng.

 

 

Theo ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp, Luật Phá sản của Hoa Kỳ lần đầu tiên được ban hành vào năm 1800 với các quy định chủ yếu nhằm bảo vệ chủ nợ. Những năm sau đó, bộ luật này đã được sửa đổi và bổ sung với nhiều quy định hướng đến quyền lợi của con nợ. Năm 1978, Hoa Kỳ đã thông qua Luật Phá sản sửa đổi, và “phá sản cá nhân” được quy định tại hai chương là Chương 7 “Phá sản thanh lý” và Chương 13 “Phá sản hoàn trả”.

 

Giống như Hoa Kỳ, Singapore cũng thừa nhận cá nhân là đối tượng điều chỉnh của Luật Phá sản. Luật Phá sản của Singapore dựa trên Luật Phá sản của Anh năm 1914, đã được sửa đổi hai lần trong các năm 1995 và 1999. Lần sửa đổi năm 1995 đưa ra một khung hình mới cho phép con nợ dàn xếp với chủ nợ để trả nợ, và chấp nhận để quản tài viên làm trung gian giải quyết án phá sản; đồng thời quản tài viên được tòa án trao nhiều quyền hạn hơn trong quá trình thi hành án lệnh. Lần sửa đổi năm 1999 có 4 thay đổi mới: chủ nợ và con nợ có thể giải quyết tranh chấp theo hình thức tự nguyện, tạo điều kiện cho người phá sản tiếp tục làm ăn, giải quyết xóa án phá sản nhanh chóng và đơn giản hơn, nâng mức nợ được đưa ra tòa.

 

 

Hiện tại, ở Việt Nam, Khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản năm 2014 quy định: Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Theo đó, cá nhân chưa được thừa nhận là đối tượng áp dụng của Luật Phá sản, mặc dù về phương diện pháp lý, chủ thể này phải được quyền bình đẳng với doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia vào nền kinh tế. Đây chính là một vấn đề bất cập trong Luật Phá sản hiện hành. Diễn giả Nguyễn Thị Hồ Điệp nhấn mạnh vấn đề này, từ đó phân tích một số lợi ích khi Luật Phá sản cá nhân được áp dụng tại Việt Nam, đề xuất một số giải pháp đảm bảo cơ chế thực thi bộ luật này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo ra môi trường thuận lợi và công bằng để các cá nhân, tổ chức tập trung nguồn lực, phát triển kinh tế đất nước.

 

Nội dung bài thuyết trình đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự tọa đàm. Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: