Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ”

23/08/2019

Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ”
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2019, ngày 18/8/2019, tại Nghệ An, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) chủ trì, phối hợp với Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An và trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ”.

Chủ trì hội thảo có PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng, TS. Phí Vĩnh Tường - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH; và bà Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An.

 

Tham dự hội thảo có các cán bộ chuyên môn thuộc các đơn vị Viện Thông tin KHXH (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An, Viện Sư phạm Xã hội và Viện KHXH và Nhân văn (trường Đại học Vinh).

 

 

 

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, TS. Phí Vĩnh Tường đã nhấn mạnh vai trò của hệ thống thông tin có tính cập nhật và chuyên sâu trong việc phục vụ nghiên cứu, hoạch định chính sách; trong việc đánh giá đúng lợi thế so sánh, phát huy và khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của trung ương, phục vụ mục tiêu phát triển con người. TS. Phí Vĩnh Tường đồng thời chỉ ra một số vấn đề và nguyên nhân của thực trạng các cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin thiếu cập nhật và phân mảng tại địa phương cũng như tại trung ương hiện nay. Một trong những vấn đề đó là thiếu nguồn đầu tư và thiếu sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, bộ ban ngành trong bối cảnh nền kinh tế chia sẻ đang phát triển.

 

 

Vì vậy, hội thảo đặt ra 3 mục tiêu chính: (i) Đánh giá thực trạng xây dựng, lưu trữ thông tin của tỉnh Nghệ An; xác định các nguyên nhân thành công, cũng như các yếu tố cản trở quá trình xây dựng và khai thác thông tin của tỉnh. (ii) Đánh giá thực trạng CSDL về tỉnh Nghệ An đang được lưu trữ, quản lý tại Viện Thông tin KHXH trong định hướng xây dựng nền tảng hợp tác, chia sẻ thông tin, cập nhật và hoàn thiện CSDL về tỉnh Nghệ An vì mục tiêu phát triển. (iii) Chia sẻ một số thông tin, kết quả nghiên cứu trên cơ sở khai thác CSDL hiện có của mỗi bên về văn hóa, lịch sử, dân tộc, tôn giáo, cũng như thực trạng hoạt động du lịch của tỉnh Nghệ An, đóng góp cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới.

 

 

Đại diện Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An, bà Nguyễn Thị Minh Tú đã xác nhận tình trạng phân tán, phân mảng của các nguồn thông tin, CSDL về KHXH và nhân văn của địa phương; đề nghị có sự chia sẻ, phối hợp trách nhiệm của tất cả các cơ quan, tổ chức hữu quan để xây dựng và phát triển CSDL Thông tin KHXH và nhân văn, khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch tâm linh của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

 

 

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận của các đơn vị Viện Thông tin KHXH, Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An, trường Đại học Vinh. Một số bài tham luận đã được trình bày và trao đổi ý kiến. Nội dung các bài tham luận xoay quanh các vấn đề về du lịch tâm linh xứ Nghệ; xây dựng CSDL trong nghiên cứu ruộng đất tỉnh Nghệ An thời Nguyễn (1802-1884); xây dựng CSDL văn hóa ẩm thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An và Hà Tĩnh; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng CSDL tại đơn vị hành chính và các thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nguồn tư liệu về Nghệ An tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; tổng quan tư liệu nghiên cứu về các dân tộc thiểu số ở Nghệ An từ CSDL của Thư viện KHXH…

 

 

Các đại biểu tham dự hội thảo đã chú trọng đến vấn đề chia sẻ thông tin, đề xuất các sáng kiến, giải pháp hướng đích xây dựng và phát triển CSDL Thông tin KHXH và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Trong đó có việc (i) thiết lập khung CSDL đa ngành, đa lĩnh vực, cập nhật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai phá CSDL phù hợp với chuyên môn, với các chủ đề quan tâm nghiên cứu; (ii) thiết lập quyền truy cập CSDL từ xa; (iii) chia sẻ nghiệp vụ thư viện, chia sẻ nguồn lực thông tin, CSDL; (iv) liên kết phối hợp thông tin khoa học, nghiên cứu khoa học…

 

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường, thay mặt Viện Thông tin KHXH, ghi nhận các ý kiến đề xuất, trao đổi, xem đây là những gợi mở bước đầu để hiện thực hóa mục đích của hội thảo nói riêng, kiện toàn hệ thống thông tin - thư viện, CSDL, và để triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu với Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An, trường Đại học Vinh và các đối tác khác nói chung trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, cũng như dựa trên thế mạnh của mỗi đơn vị. Các công việc này đều chứa đựng tiềm năng to lớn để Viện Thông tin KHXH, Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An, trường Đại học Vinh và các đối tác khác gắn kết các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cũng định hướng nhiệm vụ của khối Thông tin và khối Thư viện liên quan đến nhiệm vụ xây dựng CSDL Thông tin KHXH và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ.

 

 

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường cảm ơn Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An, Viện Sư phạm Xã hội, Viện KHXH và Nhân văn (trường Đại học Vinh) đã tích cực phối hợp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thảo, góp phần vào thành công chung của hội thảo.

 

Bà Nguyễn Thị Minh Tú cũng cảm ơn ý tưởng tổ chức hội thảo của Ban lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, sự quan tâm, chia sẻ trách nhiệm đối với nỗ lực phát triển của Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An, trường Đại học Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ nói chung; hy vọng có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

 

Hội thảo là sự gặp gỡ giữa các quan điểm, yêu cầu và giải pháp phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ dưới góc độ nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu khoa học.

 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MZ-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: