Hội thảo khoa học: Môi trường kinh doanh và vấn đề liên kết trong phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ

23/09/2019

Hội thảo khoa học: Môi trường kinh doanh và vấn đề liên kết trong phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ
Ngày 23/9/2019, tại thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Chương trình Tây Nam Bộ) do PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) là tổ chức chủ trì, Viện Thông tin KHXH phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo với chủ đề “Môi trường kinh doanh và vấn đề liên kết trong phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo và các chuyên gia đến từ Viện Phát triển doanh nghiệp (VCCI), VCCI chi nhánh Cần Thơ, Học viện Chính trị Khu vực IV, Viện Kinh tế Xã hội Cần Thơ; đại diện lãnh đạo, các nhà quản lý đến từ các sở, ban, ngành các tỉnh vùng Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện một số doanh nghiệp vùng Tây Nam Bộ, cùng các thành viên tham gia các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình Tây Nam Bộ.

 

 

Chủ trì hội thảo gồm GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam; PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, chủ nhiệm đề tài; bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ.

 

 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh vùng Tây Nam Bộ luôn ở nhóm đầu trong cả nước. Tuy nhiên, đặt trong tương quan với sự phát triển của 06 vùng kinh tế khác, nhất là vùng Đông Nam Bộ, có thể thấy khoảng cách phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ so với vùng Đông Nam Bộ nói chung và với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ngày một lớn, đặc biệt là thiếu vắng những tập đoàn kinh tế, những doanh nghiệp lớn có khả năng dẫn dắt “cuộc chơi”. Điều này phản ánh một thực tế là bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền, còn nhiều các chiều cạnh khác của môi trường kinh doanh vùng Tây Nam Bộ chưa thực sự được cải thiện, chưa thực sự hấp dẫn và vì thế chưa thu hút được các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn của nước ngoài và trong nước, đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt) và du lịch.

 

Bên cạnh những vấn đề của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân (đang hoạt động) ở vùng Tây Nam Bộ còn gặp phải những vấn đề cốt lõi ở bên trong mỗi doanh nghiệp. Kết quả của các cuộc điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê cũng như kết quả điều tra khảo sát tại các tỉnh vùng Tây Nam Bộ của nhóm nghiên cứu của đề tài cho thấy một số hạn chế trong nội tại doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ như sau: i) Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh và sự đầu tư cho công nghệ, nhân lực quản lý và kỹ thuật của các doanh nghiệp còn hạn chế; ii) Việc đầu tư cho thương hiệu còn hạn chế, các doanh nghiệp có thương hiệu trong vùng Tây Nam Bộ còn ít; iii) Liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với hộ nông dân trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch vẫn là vấn đề lớn cần được giải quyết, doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn chưa tìm được một cơ chế hợp tác tin cậy lẫn nhau để cùng phát triển.

 

Với chủ đề của hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đề nghị các báo cáo viên, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung chính: i) Làm sáng tỏ các vấn đề, các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ; ii) Phân tích, đánh giá các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh như là nguyên nhân của các vấn đề phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ; iii) Phân tích, đánh giá vấn đề liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nông dân trong bối cảnh khai thác các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và vùng Tây Nam Bộ, giữa vùng Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh; iv) Đề xuất, kiến nghị về vấn đề cần ưu tiên tháo gỡ để doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ phát triển.

 

 

Sau các phát biểu của các diễn giả chính: Bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ về “Môi trường kinh doanh vùng Tây Nam Bộ”; TS. Võ Hùng Dũng, nguyên Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam về “Môi trường kinh doanh qua số liệu doanh nghiệp, kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và liên kết trong phát triển doanh nghiệp thủy sản”; TS. Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long về “Liên kết không gian, tích hợp sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”, đại diện các nhà quản lý, các chuyên gia, lãnh đạo các hiệp hội, các doanh nghiệp đã thảo luận sôi nổi, qua đó chỉ ra bức tranh khá toàn diện về phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ dưới các chiều cạnh và góc độ tiếp cận khác nhau; những vấn đề còn bất cập, tồn tại, hạn chế về môi trường kinh doanh; những vấn đề nội tại của bản thân doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc thực hiện các mô hình liên kết; những hạn chế của các văn bản quy định của Nhà nước, vai trò của chính quyền, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ đối với sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ.

 

 

Phát biểu tại hội thảo, theo GS.TS. Đỗ Hoài Nam, cần đi tìm giải đáp cho sự chưa thành công của các mô hình liên kết, phải chăng các mô hình vẫn bị nặng về hành chính hóa, chưa thực sự coi trọng chủ thể chính là doanh nghiệp, chưa tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho liên kết phát huy, từ đó Giáo sư đề nghị các mô hình liên kết nên thuận theo thị trường, coi trọng lợi ích của doanh nghiệp. Giáo sư cũng cho rằng, thay vì thành lập hội đồng điều phối vùng, nên trao quyền “tư lệnh vùng” cho các doanh nghiệp lớn, đầu đàn với lợi thế sức mạnh về tài chính, khoa học công nghệ, thị trường để đảm trách vai trò điều phối trong vùng; cần đi sâu luận giải vì sao các doanh nghiệp lớn chưa thực sự mặn mà trong đầu tư vào Đồng bằng Sông Cửu Long; cần thay đổi cách tiếp cận về vai trò của các hiệp hội, trong đó cần thuận theo thị trường, dựa trên lợi ích của doanh nghiệp, hiệp hội cần phát huy vai trò hỗ trợ hơn là vai trò cầu nối tạo liên kết.

 

 

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, chủ nhiệm đề tài xin tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội thảo được chắt lọc từ hoạt động thực tiễn của các nhà quản lý, các chuyên gia, các doanh nhân vùng Tây Nam Bộ để nghiên cứu, góp phần đưa ra các đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cơ chế hấp dẫn thu hút có hiệu quả các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn để dẫn dắt “cuộc chơi”, đổi mới thể chế, dẫn dắt sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của vùng Tây Nam Bộ, nhằm thúc đẩy sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ, để khai thác với hiệu quả cao hơn tiềm năng, thế mạnh, cũng như đóng góp rõ hơn với vai trò động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

 

 

 

 

-VT-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: