Hội thảo khoa học: Thực hiện công bằng xã hội tại một số quốc gia trên thế giới hiện nay

28/07/2022

Hội thảo khoa học: Thực hiện công bằng xã hội tại một số quốc gia trên thế giới hiện nay
Ngày 27/7/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực hiện công bằng xã hội tại một số quốc gia trên thế giới hiện nay” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 “Một số mô hình thực hiện công bằng xã hội trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” do ThS. NCVC. Đoàn Thị Quý làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

GS.TS. Hồ Sĩ Quý, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Thông tin KHXH và ThS. NCVC. Đoàn Thị Quý, Chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các nghiên cứu viên là thành viên của đề tài, và các nhà nghiên cứu có quan tâm đến chủ đề của cuộc hội thảo.

 

 

Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày những kết quả nghiên cứu chính của đề tài, thu nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài.

 

 

Tại hội thảo, các nội dung sau đã được bàn luận, phân tích, đánh giá và phản biện: (i) thực hiện công bằng xã hội ở Hoa Kỳ; (ii) xóa đói, giảm nghèo ở Trung Quốc hiện nay; (iii) thực hiện công bằng xã hội ở Thụy Điển; (iv) sự biến đổi mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển; (v) thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 

 

Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý có giá trị thông tin khoa học cao từ các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của các báo cáo chuyên đề nói riêng và của báo cáo tổng kết đề tài nói chung; để khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện báo cáo của đề tài, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc nghiệm thu đề tài vào cuối năm 2022.

 

 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: