Hội thảo khoa học: Tình hình chăm sóc trẻ em trong gia đình và nhà trường ở Việt Nam hiện nay

05/08/2022

Hội thảo khoa học: Tình hình chăm sóc trẻ em trong gia đình và nhà trường ở Việt Nam hiện nay
Ngày 04/8/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức hội thảo khoa học “Tình hình chăm sóc trẻ em trong gia đình và nhà trường ở Việt Nam hiện nay” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 “Vai trò của gia đình và nhà trường đối với chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay” do ThS. NCVC. Lương Thị Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo do ThS. NCVC. Lương Thị Thu Trang chủ trì, GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là diễn giả chính. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các nghiên cứu viên là thành viên của đề tài, và các nhà nghiên cứu có quan tâm đến chủ đề của hội thảo.

 

 

Tham luận của GS.TS. Nguyễn Hữu Minh tập trung phân tích vai trò của gia đình đối với việc chăm sóc, giáo dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay phản ánh qua thời gian chăm sóc con, quyết định việc học tập của con, quan tâm đến mối quan hệ bạn bè của con, nội dung giáo dục (tri thức, lối sống, kỹ năng sống, quy tắc ứng xử, vai trò giới), và phương pháp giáo dục. Các số liệu được sử dụng trong tham luận căn cứ từ các kết quả nghiên cứu trong thời gian 5 năm gần đây, trong đó có kết quả Điều tra Gia đình Việt Nam năm 2017 và Điều tra Vai trò gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

 

 

Theo GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, trong giai đoạn hiện nay, (i) cha mẹ đã quan tâm hơn đến việc chăm sóc, giáo dục con, đặc biệt là đầu tư về tài chính; (ii) sự bảo lưu truyền thống còn tương đối nặng nề, đặc biệt là ở các gia đình nông thôn; (iii) vai trò của cha và mẹ thay đổi theo hướng bình đẳng hơn; (iv) yếu tố dân chủ tăng lên trong cấu trúc quyền lực cha mẹ - con cái; (v) sự quan tâm của cha mẹ đối với con phụ thuộc vào các đặc điểm của con, của cha mẹ và hộ gia đình; (vi) đã có sự thay đổi nhất định trong nội dung và phương pháp giáo dục của cha mẹ; (vii) vấn đề đáng quan tâm hiện nay là khó khăn của cha mẹ về kinh tế đầu tư cho con ăn học cũng như kỹ năng dạy con trong độ tuổi vị thành niên; (viii) cha mẹ chủ động trao đổi với con những vấn đề về vai trò giới trong gia đình; (ix) do quan hệ chặt chẽ cha mẹ - con cái nên những quan niệm của cha mẹ sẽ được truyền lại cho con; (x) ảnh hưởng của văn hóa truyền thống và sự cởi mở tương đối nhờ kết quả của các yếu tố hiện đại hóa cũng thể hiện trong các thực hành dạy con.

 

 

Tại hội thảo, các nội dung sau cũng được trao đổi, bàn luận: một số lý thuyết về chăm sóc trẻ em; quan niệm về người chăm sóc chính cho trẻ em trong gia đình Việt Nam; một số hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em và sự phối hợp của gia đình, nhà trường trong lĩnh vực này.

 

 

Nhóm thành viên thực hiện đề tài đã thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài.

 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: