Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2022

03/10/2022

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2022
Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2022, ngày 30/9/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2022”.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Các chuyên gia nghiên cứu là khách mời tham dự Hội thảo với vai trò phản biện các bài tham luận gồm: PGS.TS. Trần Thị Minh Thi (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới); PGS.TS. Lê Mai Thanh (Viện Nhà nước và Pháp luật); TS. Hoàng Minh Lợi (Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á); TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc); GS.TS. Hồ Sĩ Quý, PGS.TS. Lê Hải Đăng, TS. Nguyễn Thị Hiền và TS. Nguyễn Mạnh Hoàng (Viện Thông tin KHXH).

 

 

Tham dự Hội thảo còn có các Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH, các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022, các cán bộ nghiên cứu Khối Nghiên cứu, thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

 

Hội thảo nhằm mục đích để các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 của Viện trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài trước khi nghiệm thu, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học để đảm bảo chất lượng khoa học, thông tin của sản phẩm đúng với thuyết minh và hợp đồng, đảm bảo kết quả nghiệm thu.

 

 

Tại Hội thảo, 12 bài tham luận phản ánh những nội dung chính của kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 đã được các chủ nhiệm đề tài trình bày: (1) Tổng quan nghiên cứu quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2017-2021; (2) Một số chính sách mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden; (3) Chính sách chuyển đổi số ở một số nước châu Á, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; (4) Nghiên cứu khung pháp luật về doanh nghiệp xã hội tại một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam; (5) Tổng quan các nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sức khỏe tâm thần của trẻ em; (6) Vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển văn hóa - nghệ thuật tại Nhật Bản; (7) Một số vấn đề về du lịch thông minh ở Nhật Bản và Hàn Quốc hiện nay; (8) Tôn giáo trong xã hội hiện đại; (9) Tổng quan nghiên cứu về tín ngưỡng của cư dân ven biển Tây Nam Bộ giai đoạn 2007-2021; (10) Tình hình nghiên cứu thơ ca Việt Nam sau Đổi mới (năm 1986); (11) Tổng quan nghiên cứu giai đoạn 1986-2021 về hồi ký trong văn học Việt Nam; (12) Trịnh Cương và Lê Triều ngự chế Quốc Âm thi tập.

 

 

Ban Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH, các chuyên gia phản biện đã ghi nhận các kết quả nghiên cứu, thông tin thu được qua các bài tham luận; trao đổi, thảo luận với các chủ nhiệm đề tài những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của bài tham luận nói riêng, của báo cáo tổng hợp đề tài nói chung, nhằm tiếp tục hoàn thiện các báo cáo là sản phẩm của đề tài theo thuyết minh đã được Hội đồng xét duyệt thông qua.

 

 

Kết quả của Hội thảo tiếp tục thể hiện tính đúng đắn về chủ trương của Ban lãnh đạo Viện Thông tin KHXH trong việc tổ chức mô hình hội thảo để các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trình bày kết quả nghiên cứu trước nghiệm thu, đảm bảo kết quả nghiệm thu; để các cán bộ nghiên cứu trẻ có cơ hội cọ xát, trao đổi khoa học với các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, góp phần bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiên cứu.

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: