Hội thảo khoa học “Cần Thơ - Động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

12/10/2022

Hội thảo khoa học “Cần Thơ - Động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
Ngày 11/10/2022, được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện kế hoạch khoa học năm 2022, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố (Tp.) Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Cần Thơ - Động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Viện Thông tin KHXH (Hà Nội) và trực tuyến với đầu cầu tại Tp. Cần Thơ.

Hội thảo có sự tham gia trực tiếp tại Hà Nội của GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH; PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH; PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH; Bà Từ Thúy Quỳnh - Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương); PGS.TS. Phạm Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa; TS. Phí Vĩnh Tường - Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; các cán bộ chủ chốt và các nghiên cứu viên của Viện Thông tin KHXH.

 

Hội thảo có sự tham gia trực tuyến tại đầu cầu Cần Thơ của ông Võ Minh Cảnh - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội Tp. Cần Thơ; TS. Trần Hữu Hiệp - Trường Đại học FPT Cần Thơ và đại diện các sở, ban, ngành Tp. Cần Thơ.

 

GS.TS. Hồ Sĩ Quý và PGS.TS. Vũ Hùng Cường đồng chủ trì hội thảo.

 

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Lê Hải Đăng đã khái lược truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, những thành tựu nổi bật trong 35 năm đổi mới của Cần Thơ; nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện một cách khách quan và khoa học các điều kiện, yếu tố căn bản giúp Cần Thơ tiếp tục xây dựng và điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong bối cảnh hiện nay.

 

 

GS.TS. Hồ Sĩ Quý phát biểu đề dẫn hội thảo, bằng góc nhìn đa ngành, đã khái quát hóa tiềm năng, thế mạnh, hạn chế, cơ hội, thách thức phát triển của Tp. Cần Thơ; vị trí địa chiến lược; đặc thù vùng sông nước với bản sắc văn hóa, con người Tây Đô, qua đó khẳng định Cần Thơ đã có đủ điều kiện để trở thành trung tâm phát triển, động lực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

 

 

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, gửi bài tham luận của các cán bộ quản lý, nghiên cứu của Viện Thông tin KHXH, Trường Đại học FPT Cần Thơ, Ủy ban nhân dân Tp. Cần Thơ và Viện Kinh tế - Xã hội Tp. Cần Thơ. Nội dung các bài tham luận xoay quanh các chủ đề chính: (1) Cần Thơ: Tiềm năng, lợi thế và cơ hội của một trung tâm - động lực phát triển vùng ĐBSCL; (2) Cần Thơ trong vai trò trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của vùng ĐBSCL; (3) Cơ hội, thách thức và giải pháp thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Cần Thơ thành trung tâm vùng ĐBSCL; (4) Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ở Cần Thơ; (5) Chuyển đổi số ở Cần Thơ; (6) Thành tựu sáng tác văn học của Cần Thơ xưa và nay; (7) Tục thờ Bà - Cậu trong đời sống của cư dân vùng sông nước Cần Thơ; (8) Giá trị của miễu thờ ở Cần Thơ; (9) Nguồn tài nguyên thông tin về Cần Thơ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;…

 

 

Hội thảo nhất trí cao trong nhận định về những lợi thế phát triển quan trọng của Tp. Cần Thơ, đặc biệt là vị trí địa chiến lược, tài nguyên thiên nhiên, đặc trưng của vùng sông nước, các tài nguyên và di sản văn hóa - lịch sử… Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá cao những nỗ lực bứt phá của Tp. Cần Thơ, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo để từng bước trở thành động lực phát triển của vùng ĐBSCL, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng về công nghiệp và dịch vụ, về y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL, với kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã được cải thiện, kết nối mạng lưới đô thị vùng, góp phần giúp Tp. Cần Thơ bước đầu thực hiện vai trò đầu mối quan trọng về giao thông vận tải kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế.

 

 

Đồng thời, các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã chỉ ra 05 vấn đề, hạn chế chính cần được Cần Thơ xem xét cẩn trọng trong nỗ lực trở thành động lực tăng trưởng, trung tâm phát triển, đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL: Trước hết, sự phát triển của Cần Thơ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa phát huy tốt vai trò trung tâm, động lực của vùng ĐBSCL. Cần Thơ chưa xác định rõ động lực tăng trưởng mới trong khi các động lực tăng trưởng truyền thống đã bộc lộ điểm tới hạn. Thứ hai, Cần Thơ chưa có cơ chế, chính sách đột phá để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhất là các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới và các tập đoàn kinh tế lớn trong nước để đầu tư vào Cần Thơ. Thứ ba, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa hiện đại và đồng bộ, thiếu tính kết nối, chất lượng chưa cao, với đặc điểm địa chất nền đất yếu nên suất đầu tư hạ tầng cao hơn so với các vùng khác, khó thu hút các nhà đầu tư tư nhân về hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, là điểm nghẽn đối với sự phát triển của Tp. Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Cần Thơ chưa thực sự phát huy vai trò đô thị hạt nhân trong liên kết và kết nối vùng. Thứ tư, Cần Thơ là đô thị có bản sắc văn hóa riêng của vùng sông nước, nhưng việc quản lý và khai thác đồng bộ, bảo tồn và phát huy các nguồn lực và giá trị văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa có tính phong phú, đa dạng và kết nối cao vẫn còn hạn chế. Thứ năm, Cần Thơ đang phát triển hệ thống các trường đại học, bệnh viện, từng bước phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, nhưng dường như sự chuyển biến còn chậm, thiếu đầu tư đột phá về quy mô nên sức lan tỏa còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu tầm vùng.

 

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH nhấn mạnh, với mục tiêu, định hướng phát triển Tp. Cần Thơ theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Tp. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra một số nhiệm vụ, yêu cầu đối với Tp. Cần Thơ như sau: Một là tiếp tục đổi mới tư duy quản lý và phát triển mang tầm vùng gắn với quy hoạch tích hợp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; xác định lộ trình và mục tiêu phát triển ưu tiên, phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực; nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên kết để xác định và phát huy các động lực tăng trưởng mới. Hai là đẩy mạnh đổi mới cơ chế chính sách, đặc biệt trong thu hút đầu tư, quản lý và khai thác nguồn lực đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng công cụ số và dữ liệu lớn liên thông để xây dựng và phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Ba là linh hoạt trong quản lý điều hành, xử lý những vấn đề chưa thống nhất giữa quy định của quốc gia và đột phá cơ chế chính sách của Cần Thơ, hài hòa trong khai thác các lợi thế và nắm bắt các cơ hội phát triển; tăng cường thu hút các tập đoàn hàng đầu của thế giới và trong nước đầu tư các công trình kinh tế quan trọng. Bốn là cần có nhiều điều chỉnh mạnh mẽ để khôi phục, ổn định và phát triển hoạt động kinh tế; gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm và ứng dụng công nghệ số trong các ngành kinh tế chủ lực, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa đặc thù vùng sông nước. Năm là tăng cường đầu tư về quy mô cho y tế, giáo dục và đào tạo, tập trung giải quyết vấn đề của vùng ĐBSCL là vùng trũng về giáo dục và đào tạo, về nguồn nhân lực; quan tâm xử lý các vấn đề xã hội là hệ lụy của dịch Covid-19, đặc biệt là vấn đề lao động - việc làm, thu nhập và mức sống của người dân, an sinh xã hội,…

 

Viện trưởng Viện Thông tin KHXH ghi nhận, các đại biểu tham dự hội thảo đã có những ý kiến đóng góp về khoa học và thực tiễn hết sức có giá trị, gợi mở nhiều vấn đề có tính chiến lược phát triển đối với Tp. Cần Thơ cũng như định hướng hoạt động khoa học, tư vấn chính sách của Viện Thông tin KHXH, đồng thời khẳng định Tp. Cần Thơ và Viện Thông tin KHXH có nhiều dư địa để cùng đề xuất, thúc đẩy, nâng tầm hoạt động hợp tác trên nhiều phương diện.

 

 

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp, chứa đựng tiềm năng hợp tác to lớn giữa Viện Thông tin KHXH và Tp. Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực.

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: