Hội thảo chuyên đề: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 18

27/10/2022

Hội thảo chuyên đề: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 18
Ngày 25/10/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 “Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 18” do ThS. Ngô Thị Mai Diên và ThS. Trương Tuấn Anh làm đồng chủ nhiệm.

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH chủ trì. Các chuyên gia nghiên cứu là khách mời tham dự Hội thảo, phản biện các bài tham luận gồm: GS.TS. Đỗ Quang Hưng và GS.TS. Hoàng Khắc Nam (Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS.TS. Lê Hải Đăng (Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH), PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa), PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc (Phó Viện trưởng Viện Xã hội học), TS. Phạm Văn Ánh (Phó Viện trưởng Viện Văn học), và các Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Thông tin KHXH.

 

 

Hội thảo nhằm mục đích để chủ nhiệm và các thành viên viết các báo cáo chuyên đề trong đề tài trình bày ý tưởng xây dựng tuyến chủ đề Niên giám Tập 18, cách thức lựa chọn, chắt lọc các vấn đề nổi bật của năm theo từng lĩnh vực nghiên cứu của các phòng chuyên môn; tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, đảm bảo chất lượng khoa học và kết quả nghiệm thu của Niên giám Thông tin KHXH Tập 18.

 

 

Tại Hội thảo, 12 báo cáo chuyên đề của Niên giám Thông tin KHXH năm 2022 đã được bàn luận, phân tích, đánh giá: (1) Xung đột Nga - Ukraine và hệ lụy địa chính trị của Học thuyết Tân Á Âu của Aleksandr Dugin; (2) Xung đột vũ trang và tiến trình hòa bình trên thế giới hiện nay; (3) Hợp tác trong ứng phó khủng hoàng toàn cầu; (4) Chính sách của Joe Biden và Donald Trump: Một số điểm tương đồng và khác biệt; (5) Tổng quan nghiên cứu về chuyển đổi số ở Việt Nam; (6) Đào tạo công dân toàn cầu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn ở Việt Nam: Tiềm năng, thế mạnh và những rào cản; (7) Tổng quan một số vấn đề xã hội nổi bật năm 2022; (8) Một số vấn đề nổi bật trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam năm 2022; (9) Tổng quan một số vấn đề nổi bật trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam năm 2022; (10) Một số vấn đề nổi bật trong lĩnh vực văn học ở Việt Nam năm 2022; (11) Những vấn đề nổi bật của ngôn ngữ học Việt Nam năm 2022; (12) Hoạt động thư viện trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

 

 

Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến góp ý có giá trị thông tin khoa học cao từ các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh sửa về hình thức, kết cấu, nội dung của các báo cáo chuyên đề nói riêng và của Niên giám Tập 18 nói chung; để khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chuyên đề và bài giới thiệu tổng quan của Niên giám Tập 18.

 

 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường ghi nhận chất lượng ngày càng được nâng cao của các báo cáo chuyên đề của Niên giám Thông tin KHXH. Viện trưởng Viện Thông tin KHXH nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tiếp tục định hình đúng cách tiếp cận, lựa chọn, luận giải thuyết phục các vấn đề thực sự là nổi bật, đáng quan tâm của năm nghiên cứu theo từng lĩnh vực; yêu cầu thể hiện rõ đóng góp tri thức của nhóm nghiên cứu trong lựa chọn, chắt lọc, bố cục báo cáo theo tuyến vấn đề; cần phát huy tốt hơn phương pháp chuyên gia trong việc tổ chức, thực hiện Niên giám; yêu cầu chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia nỗ lực hoàn thiện nội dung và chất lượng của sản phẩm để ấn phẩm Niên giám Thông tin KHXH được xuất bản hàng năm của Viện Thông tin KHXH ngày càng có chất lượng tham khảo tốt, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học.

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các bài cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày: