Mấy suy nghĩ về 70 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (29/11/2023)

Được coi là có vị thế nhất định trong đời sống học thuật thế giới và trong nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam hiện là nơi có đông đảo nhất những chuyên gia KHXH vững vàng về khoa học cơ bản, sắc bén và năng động về nghiên cứu ứng dụng, hiện đại và tiên tiến về sử dụng công cụ và phương pháp nghiên cứu. Một số nhà khoa học được coi là ngang tầm với chuyên gia khu vực và thế giới. Không ít chương trình, dự án nghiên cứu chuyên sâu thuộc loại độc đáo, có một không hai trong đời sống khoa học. Không ít tác phẩm khoa học đã xứng đáng trở thành di sản tinh thần cho nhiều thế hệ mai sau. Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023), Viện Thông tin KHXH trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết “Mấy suy nghĩ về 70 năm Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” của GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin KHXH số 12/2023.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (28/11/2023)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là Tạp chí đa ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được xuất bản 1 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Việt “Thông tin Khoa học xã hội” và 3 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Anh “Social Sciences Information Review”. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí, và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: