Hội thảo khoa học: Kinh nghiệm về điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới (10/05/2024)

Ngày 09/5/2024, tại trụ sở Tòa B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm về điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ năm 2023-2024 “Tiêu chí, phương thức lựa chọn và điều kiện áp dụng án lệ của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam” do TS. Trương Thị Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là tổ chức chủ trì thực hiện.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (19/05/2024)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là Tạp chí đa ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được xuất bản 1 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Việt “Thông tin Khoa học xã hội” và 3 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Anh “Social Sciences Information Review”. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí, và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: