Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL)

27/03/2021

Khai trương năm 2007 với 380 bài viết trong đó có hơn 270 bài toàn văn. Bài viết mới sẽ được cập nhật thường xuyên.

VJOL là website sử dụng phần mềm Tạp chí mở do Dự án Tri thức công cộng có trụ sở tại Canada xây dựng, cho phép các tạp chí thành viên quyền kiểm soát toàn bộ tạp chí của mình trong không gian riêng được cấp trên VJOL, quyền tải, hiệu đính và cập nhật thông tin cho tạp chí của mình.

 

Các nhà nghiên cứu có thể đọc miễn phí phần tóm tắt các bài viết, và truy cập toàn văn bài viết trên các tạp chí thành viên.

Các tác giả có thể nộp bài trực tuyến cho tạp chí bằng các thao tác đơn giản.

 

VJOL giúp cho các tạp chí thành viên:

 1. Lưu trữ miễn phí tóm tắt các bài viết của tạp chí
 2. Cơ hội tải toàn văn lên mạng
 3. Tự chuyển tải và quản lý nội dung tạp chí
 4. Không ngừng phát triển và quảng bá rộng rãi
 5. Cung cấp hướng dẫn trực tuyến cho tác giả
 6. Cung cấp thông tin liên hệ

 

VJOL đem đến cho các nhà nghiên cứu:

 1. Các tạp chí khoa học có uy tín và phản biện chuyên gia
 2. Truy cập miễn phí tóm tắt các bài viết
 3. Thông báo miễn phí về bài mới qua email
 4. Các công cụ tìm kiếm hiện đại
 5. Liên kết tới các dữ liệu toàn văn trên mạng
 6. Nộp bài viết cho tạp chí qua mạng

 

Các tạp chí muốn gia nhập VJOL phải là:

 1. Tạp chí khoa học
 2. Có phản biện chuyên gia khi biên tập
 3. Xuất bản tại Việt Nam

 

Tham gia VJOL:

Để biết thêm thông tin về cách xuất bản tạp chí trên VJOL, cách nộp bài viết và truy cập, vui lòng liên hệ

Email: info@vjol.info

hoặc truy cập website: http://www.vjol.info.vn

 

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online) do INASP tài trợ

www.inasp.info


Các tin đã đưa ngày: