Các cuộc cải cách ở Việt Nam - thêm một thử nghiệm thắng lợi nữa nhằm hiện đại hoá chủ nghĩa xã hội (30/11/2007)

Tác giả tập trung phân tích, làm rõ những thành tựu của công cuộc cải cách - đổi mới ở Việt Nam trong 15 năm qua, bắt đầu từ năm 1986; nêu lên những khó khăn, thách thức mà Việt Nam phải vượt qua trong quá trình đổi mới; rút ra những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa của cuộc cải cách này.
Tác giả: Aleksand’r Lilov; Thế Hà l.th.

“Tiến tới một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển bền vững” (30/11/2007)

Bài lược thuật nêu ra những phân tích, nhận định của tác giả cuốn sách về quá trình hình thành và phát triển của ASEAN; những thành tựu và hạn chế còn tồn tại của ASEAN sau hơn ba thập niên phát triển; đề cập đến những nỗ lực của Hiệp hội này và các nước thành viên trong quá trình hướng tới một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển bền vững.
Tác giả: Nguyễn Duy Quý; Nguyễn Thị Mỹ Dung l.th.

Nâng cao hiệu quả kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên (30/11/2007)

Bài viết cung cấp thông tin về những đặc điểm của Tây Nguyên trong các lĩnh vực địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế, chính trị, văn hoá, v.v… và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội trong quá trình thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.
Tác giả: Nguyễn Nhâm, Nguyễn Thế Lực

Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam (30/11/2007)

Bài viết tổng kết những thành tựu mà ngành khảo cổ học Việt Nam đã đạt được trong thế kỷ XX, đặc biệt là những thành tựu của giai đoạn sau 1945 với số lượng gia tăng các thông báo khảo cổ học hàng năm, với sự hoàn thiện hơn các phương pháp nghiên cứu, quan tâm hơn đến việc nghiên cứu các lý thuyết khảo cổ học, và nỗ lực hạn chế những sai lầm ấu trĩ của giai đoạn trước như không dám thừa nhận các ảnh hưởng văn hoá đến từ bên ngoài trong lịch trình phát triển văn hoá Việt Nam.
Tác giả: Hà Văn Tấn

Bối cảnh mới của những chính sách khoa học (30/11/2007)

Bài viết bàn về thực trạng biến đổi quan hệ giữa khoa học, sự phát triển của khoa học và công nghệ, cũng như bản thân các nhà khoa học với xã hội trong thời kỳ hiện nay. Thực trạng đó đã dẫn đến những hậu quả xã hội và sự thay đổi tâm trạng xã hội đối với khoa học và công nghệ như: khoảng cách giữa sức mạnh to lớn trong tay nhân loại với sự khôn ngoan trong sử dụng sức mạnh ấy, nguy cơ lớn về công nghệ do chính thiên tài của con người tạo ra, những được mất về mặt xã hội và đạo đức, tư nhân hoá và hàng hoá hoá việc nghiên cứu khoa học, xuất hiện phương thức thứ II của việc sản sinh tri thức mới, và sự được mất về lòng tin.
Tác giả: Jean Jacques Salomon; Tiến Đạt l.th.

Chính phủ mạnh có tạo ra được nền kinh tế mạnh hay không? (30/11/2007)

Bài viết tập trung phân tích các dạng chính phủ và mối quan hệ giữa chính phủ với tăng trưởng kinh tế; đề ra ba biện pháp xã hội hoá chính phủ là: định hướng kinh doanh để khuyến khích đầu tư lâu dài, kinh doanh cùng có lợi và hệ thống hành chính hoạt động hiệu quả.
Tác giả: Hilton L. Root; Hà An l.th.

Văn hoá Nga hiện nay (30/11/2007)

Văn hoá là một quá trình đa dạng và đa diện. Sự vận động và thậm chí bản thân sự tồn tại của văn hoá đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực quên mình của mỗi người có liên quan đến lĩnh vực này.
Tác giả: Skatov N.; Lê Sơn d.