Kinh tế tuần hoàn: một số lý luận cơ bản, kinh nghiệm của Trung Quốc và gợi mở đối với Việt Nam (26/01/2022)

Kinh tế tuần hoàn gần đây được quan tâm như một giải pháp thay thế nền kinh tế tuyến tính trước yêu cầu của phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Trong số các quốc gia đang chuyển đổi mạnh sang mô hình kinh tế tuần hoàn, Trung Quốc là quốc gia triển khai kinh tế tuần hoàn ở tất cả các cấp độ. Ở Việt Nam, kinh tế tuần hoàn còn là vấn đề mới, việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn chỉ mới giới hạn ở một số doanh nghiệp trong một số lĩnh vực. Bài viết tổng quan một số lý luận cơ bản về kinh tế tuần hoàn, chắt lọc một số kinh nghiệm triển khai kinh tế tuần hoàn của Trung Quốc, phân tích những rào cản trong thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, từ đó gợi mở một số giải pháp cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Tác giả: Vũ Hùng Cường

Phát triển nông nghiệp sinh thái - Mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam (26/01/2022)

Phát triển nông nghiệp bền vững là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mọi quốc gia, nhất là trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển của nông nghiệp ngày một rõ rệt. Bên cạnh sự thành công trong phát triển nông nghiệp, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng chính của biến đổi khí hậu. Những thành tựu trong phát triển nông nghiệp đang bị thách thức nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu cùng với những phương thức sản xuất thiếu bền vững. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp sinh thái - một trong những mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp - nổi lên như một giải pháp không những bảo đảm an ninh lương thực, cân bằng hệ sinh thái mà còn góp phần thực hiện phát triển bền vững. Bài viết tập trung phân tích nội hàm của nông nghiệp sinh thái và vai trò của nó đối với sự phát triển bền vững nói chung và ở Việt Nam nói riêng, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam trong thời gian tới.
Tác giả: Triệu Thanh Quang

Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số ở Liên minh Châu Âu (26/01/2022)

Công nghệ số và ứng dụng công nghệ số dẫn đến một loạt các khái niệm mới được hình thành dựa trên nền tảng công nghệ web, công nghệ số, như chính phủ điện tử, chính phủ số, quản trị điện tử, quản trị số… Đây là một xu thế tất yếu trong quản trị nhà nước đáp ứng thực hiện quá trình chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Bài viết tập trung phân tích một số chính sách chuyển đổi số, vai trò của quản trị nhà nước đáp ứng được quá trình chuyển đổi số ở Liên minh Châu Âu.
Tác giả: Đặng Minh Đức, Trần Nam Trung

Quảng Ninh: Nhận diện các yếu tố hình thành cực tăng trưởng (26/01/2022)

Tăng trưởng kinh tế không bắt đầu đồng thời ở tất cả mọi nơi. Nó chỉ xuất hiện tại các cực phát triển, với cường độ khác nhau, từ đó lan ra toàn bộ khu vực hay nền kinh tế. Tư tưởng này của lý thuyết cực tăng trưởng được nghiên cứu và được nhen nhóm thực hiện ở tỉnh Quảng Ninh từ khoảng 10 năm nay. Ưu tiên đầu tư và tạo điều kiện để một trung tâm kinh tế tổng hợp như Vân Đồn hay Hạ Long phát triển mạnh và nhanh hơn, nhằm kích hoạt các trung tâm kinh tế hay đô thị nhỏ hơn trong toàn bộ khu vực - đó chính là mô hình cơ bản của lý thuyết cực tăng trưởng. Sự phát triển ấn tượng của tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây dường như đã chịu ảnh hưởng nhất định của tư duy về cực tăng trưởng. Bài viết cố gắng nhận diện các yếu tố cơ bản của tỉnh Quảng Ninh với tính cách là cực tăng trưởng, ở phạm vi phổ quát nhất.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Vài nét về tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm của Phạm Nguyễn Du (26/01/2022)

Bài viết giới thiệu tổng quan về tiểu sử, sự nghiệp của Phạm Nguyễn Du, một tác giả Hán Nôm rất đáng chú ý ở Việt Nam thời trung đại. Bên cạnh đó, bài viết cũng tiến hành khảo sát, mô tả toàn diện tình hình văn bản cũng như nêu những nhận định khái quát về giá trị các tác phẩm của Phạm Nguyễn Du; từ đây đề xuất một số hướng nghiên cứu về tác giả - tác phẩm Phạm Nguyễn Du trong tương lai.
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

Dịch văn học và sự kiến tạo hạng mục của văn học dịch trong văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (26/01/2022)

Trong bối cảnh giao lưu văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, cả văn học phương Đông quen thuộc và văn học phương Tây còn xa lạ đều du nhập đến, khẳng định sự hiện diện và để lại dấu ấn trong đời sống văn chương tiếng Việt. Thông qua dịch thuật, văn học dịch và dịch văn học đã góp phần quan trọng khởi sinh nền văn học Việt Nam hiện đại. Đã có một số bài viết tìm hiểu hoạt động dịch và giới thiệu văn học nước ngoài ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, nhưng thường chỉ nhìn nhận văn học dịch như là tác nhân bên ngoài ảnh hưởng tới nền văn học. Tham chiếu lý thuyết đa hệ thống trong nghiên cứu văn hóa và văn học, bài viết đặt văn học dịch trong đa hệ thống văn học Việt Nam, phân tích cách thức mà văn học dịch kiến tạo hạng mục và theo đó tác động tới quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam trong giai đoạn này.
Tác giả: Đoàn Ánh Dương