Viện Khoa học xã hội Việt Nam - 55 năm xây dựng và phát triển (27/02/2009)

Nhân dịp Viện Khoa học xã hội Việt Nam kỷ niệm 55 năm thành lập (1953-2008) và vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng, GS., TS. Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch Viện đã có bài phát biểu trình bày khái quát một số kết quả hoạt động chủ yếu của Viện trong 20 năm trở lại đây, góp phần hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ “nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước”.
Tác giả: Đỗ Hoài Nam

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Từ nghiên cứu đến giảng dạy và chia sẻ tài nguyên thông tin (27/02/2009)

Bài viết tổng thuật nội dung Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba có chủ đề “Việt Nam: hội nhập và phát triển” đã diễn ra trong các ngày 4-7/12/2008 tại Hà Nội, với các lĩnh vực nghiên cứu: lịch sử; kinh tế; pháp lý; xã hội; đô thị và đô thị hóa; nông nghiệp, nông thôn và nông dân; văn hóa và nghệ thuật; tôn giáo; văn học; ngôn ngữ; giáo dục và đào tạo; vấn đề khu vực; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; vấn đề giao lưu giữa Việt Nam và quốc tế.
Tác giả: Vương Toàn

Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam (27/02/2009)

Bài viết lược thuật nội dung cuốn sách “Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam” của tác giả Nguyễn An Ninh với ba chương nội dung: 1) Khai thác tiềm năng của trí thức khoa học xã hội - xu thế của thời đại; 2) Trí thức khoa học xã hội Việt Nam với tiến trình cách mạng của đất nước; 3) Phương hướng và giải pháp phát huy tiềm năng của trí thức khoa học xã hội ở nước ta hiện nay.
Tác giả: Nguyễn An Ninh; Đức Hiếu l.th.

Về tính chủ động và lực hấp dẫn Nhật Bản trong lịch sử quan hệ Nhật - Việt (27/02/2009)

Trong thời kỳ mở cửa phát triển, Việt Nam luôn nhận được sự viện trợ, giúp đỡ, đầu tư của Nhật Bản - một quốc gia có nhiều quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Tính chủ động và lực hấp dẫn từ một Nhật Bản duy tân tự cường luôn là yếu tố tích cực cho sự phát triển quan hệ Nhật - Việt.
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng

Mấy vấn đề bức xúc trong đời sống văn hóa Nga hiện nay (27/02/2009)

Do quá chú trọng vào những vấn đề huyết mạch kinh tế, quân sự, ngoại giao, nên văn hóa - một lĩnh vực không kém phần quan trọng trong việc bảo vệ những giá trị tinh thần cơ bản của dân tộc, trong việc đoàn kết xã hội, trong việc huy động tiềm năng sáng tạo của nhân dân vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống lại tất cả những gì cản trở sự phục hồi của nước Nga - đang bị xem nhẹ, bị xếp vào số những vấn đề thứ yếu của cuộc sống. Tác giả bài viết đề cập đến những hiện tượng đáng báo động trong đời sống văn học, sân khấu, điện ảnh và truyền hình ở Nga giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Lê Sơn

Vấn đề nhân quyền đối với châu Á trong chính sách đối ngoại của chính quyền mới ở Mỹ - cách tiếp cận đa phương hay song phương? (27/02/2009)

Từ nhiều thập kỷ nay, nhân quyền được xem là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của các chính quyền Mỹ. Trong quan hệ với các nước châu Á, cùng với vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực này. Tuy nhân quyền là vấn đề cố hữu trong chính sách đối ngoại của Mỹ, song cách tiếp cận nó không phải là không thay đổi, mà phụ thuộc vào quan điểm và chính sách đối ngoại chung của từng chính quyền Mỹ. Tác giả bài viết xem xét vấn đề nhân quyền đối với châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong chính sách đối ngoại của một số chính quyền Mỹ trước đây và dưới thời Tổng thống Barack Obama hiện tại.
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

Samuel Huntington, 1927-2008 (27/02/2009)

Bài viết giới thiệu về thân thế và tư tưởng của Samuel P. Huntington (1927-2008), tác giả của những cuốn sách nổi tiếng với những luận điểm “luôn có sức mạnh lớn lao, thông tuệ và có sức thuyết phục”. Đó là: Sự đụng độ giữa các nền văn minh, Trật tự chính trị trong các xã hội đang chuyển đổi, Làn sóng thứ ba, Phòng thủ chung, Quân nhân và Nhà nước, Chúng ta là ai, và Nền chính trị Mỹ: triển vọng về sự không hài hòa…
Tác giả: Francis Fukuyama; Dương Đỗ d.