Loại suy như là một hình thức tư duy và ý nghĩa của nó trong nhận thức (06/11/2016)

Loại suy là một hình thức tư duy được con người sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong nghiên cứu khoa học. Cùng với hình thức suy luận gần với nó là quy nạp, loại suy không cho kết luận xác thực như diễn dịch. Tuy nhiên, loại suy là bước đi đầu tiên không thể thiếu trong quá trình tư duy và nghiên cứu khoa học; tuy nó chỉ cho những kết luận sơ bộ mang tính xác suất, nhưng lại có tác dụng hình thành trực giác trong tư duy. Bài viết phân tích loại suy như là một hình thức tư duy logic, đồng thời chỉ ra ý nghĩa của nó trong nhận thức nói chung và nhận thức khoa học nói riêng.
Tác giả: Nguyễn Gia Thơ

Khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP và một số tác động của nó tới Việt Nam (06/11/2016)

Bài viết mô tả khía cạnh địa chính trị - chiến lược của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đằng sau khía cạnh kinh tế - thương mại của nó. Qua dẫn giải một số quan điểm của các học giả bàn về khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP, các tác giả bài viết cho rằng, khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP thể hiện tập trung ý đồ của Mỹ trong việc sử dụng TPP như một công cụ chiến lược. Đó là nhằm mở đường kết nối đồng minh, kiến tạo liên minh mới và qua đó kìm tỏa một Trung Quốc đang trỗi dậy. Những phân tích trong bài viết nhằm làm sáng tỏ quan điểm nêu trên, đồng thời chỉ ra một số tác động tích cực của TPP đối với Việt Nam.
Tác giả: Phạm Xuân Hoàng, Đoàn Thị Quý

Một số vấn đề về hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay (06/11/2016)

Hôn nhân xuyên biên giới là một hiện tượng xã hội đã xảy ra trong lịch sử và đang đặt ra những vấn đề mới trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay. Hôn nhân xuyên biên giới có những tác động không nhỏ tới sự phát triển của khu vực biên giới Việt Nam. Bên cạnh những yếu tố truyền thống như các mối quan hệ gia đình, họ hàng xuyên biên giới thì hôn nhân xuyên biên giới tiềm ẩn một số vấn đề trong quản lý phát triển xã hội như: di cư, việc làm xuyên biên giới, buôn bán trẻ em, phụ nữ xuyên biên giới, tội phạm xuyên biên giới… Bài viết tập trung phân tích xu hướng kết hôn xuyên biên giới tại một số tỉnh biên giới ở Việt Nam hiện nay và làm rõ những vấn đề đặt ra trong quản lý hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội.
Tác giả: Đặng Thị Hoa

Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam (06/11/2016)

Trên thế giới, vào những năm 1970-1980, nhiều trào lưu nghiên cứu về nhân cách trong tâm lý học đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Ở nước ta, nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam ban đầu chủ yếu được thể hiện trong những công trình nghiên cứu của Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Huyên và một số nhà khoa học khác. Bài viết giới thiệu nội dung những công trình nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam dưới góc độ tâm lý học, đạo đức học, văn học và văn hóa học, liên ngành khoa học xã hội và triết học.
Tác giả: Phạm Thu Trang

Một số cách tiếp cận nghiên cứu sức khỏe đô thị (06/11/2016)

Các đô thị đang không ngừng phát triển ở mọi quốc gia trên toàn thế giới; người dân sống tại các khu vực này cũng đang tiếp tục tăng lên từng ngày. Chính sự phát triển công nghiệp hiện đại, suy thoái môi trường tự nhiên, thói quen sinh hoạt, cư dân đông đúc tại các khu đô thị… đã và đang gây ra những vấn đề nổi cộm về sức khỏe cho người dân nơi đây. Nội dung bài viết khái quát một số quan niệm và lý thuyết về sức khỏe; đồng thời tổng quan các cách tiếp cận nghiên cứu sức khỏe đô thị trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu và biến đổi xã hội hiện nay.
Tác giả: Đoàn Phương Thúy

Tác động của Chương trình 135 đến sinh kế của người Mường tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (06/11/2016)

Dưới tác động của Chương trình 135 và một số chương trình khác, sinh kế của các tộc người thiểu số tại địa bàn huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) nói chung và người Mường nói riêng đã có sự thay đổi đáng kể, vừa trên góc độ vĩ mô toàn huyện, vừa trên góc độ vi mô hộ gia đình. Bài viết phân tích sự thay đổi này qua góc nhìn các nguồn vốn sinh kế và đánh giá của người dân.
Tác giả: Nguyễn Thế Anh

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Cuộc đua nước rút (06/11/2016)

Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bài viết trình bày vắn tắt nhân thân, hoạt động chính trị của hai ứng cử viên nổi bật là Donald Trump của Đảng Cộng hòa và Hillary Clinton của Đảng Dân chủ; phân tích tình hình tranh cử của các ứng cử viên, tương quan lực lượng, cương lĩnh tranh cử của hai Đảng; đồng thời xem xét ảnh hưởng của bối cảnh chính trị, xã hội nước Mỹ đến cuộc bầu cử Tổng thống.
Tác giả: Bình Tâm, Tiến Nam