Liên minh AUKUS và chính sách chiến lược mới của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (26/10/2022)

Trong suốt thập kỷ qua, tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã “leo thang” đáng kể bởi mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau khi rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ đã chuyển trọng tâm từ chống khủng bố sang kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Năm 2021, Mỹ, Vương quốc Anh và Úc chính thức thiết lập liên minh quốc phòng ba bên mang tên AUKUS, mục tiêu chính là tăng cường vai trò của các quốc gia này trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bằng cách tăng cường các liên minh, thông qua thỏa thuận hợp tác AUKUS và các sáng kiến đa phương khác, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách giải quyết vấn đề mà Mỹ đã cam kết trong việc duy trì sức mạnh ở khu vực.
Tác giả: Trần Thị Thanh, Trần Nguyễn Trường Hải

Học vấn của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tại hai tỉnh Lai Châu và Yên Bái) (26/10/2022)

Chênh lệch trình độ học vấn giữa người Kinh và người Hoa với các dân tộc thiểu số, giữa nam và nữ đã được quan tâm từ lâu ở Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp, đặc biệt là phụ nữ có tỷ lệ mù chữ cao, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trở lên thấp. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới cơ hội tiếp cận giáo dục của phụ nữ như điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng, quan niệm, văn hóa… Bài viết chủ yếu sử dụng số liệu khảo sát thực tế do các tác giả thực hiện năm 2021 để tìm hiểu thực trạng trình độ học vấn và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới học vấn của phụ nữ dân tộc thiểu số tại hai tỉnh Lai Châu và Yên Bái.
Tác giả: Nghiêm Thị Thủy, Nguyễn Trọng Tài

Một số yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 (26/10/2022)

Trong giai đoạn bùng phát, dịch Covid-19 đã làm thay đổi các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ em trên toàn thế giới. Nhiều trường học đã buộc phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và các lớp học chuyển sang mô hình học tập trực tuyến tại nhà. Dịch Covid-19 cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần hiện có và dẫn đến nhiều trường hợp mắc hơn ở trẻ em do sự kết hợp giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, sự cô lập xã hội và suy thoái kinh tế. Trên cơ sở tổng quan tài liệu từ các nghiên cứu nước ngoài được tiến hành trong giai đoạn 2020-2022, bài viết trình bày một số yếu tố chính ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của trẻ em khi trẻ phải ở nhà do trường học đóng cửa.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Bùi Thị Hồng

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh và gợi mở cho Việt Nam (26/10/2022)

Trên thế giới, doanh nghiệp xã hội đã trở thành một trào lưu tại nhiều quốc gia. Cùng với sự phát triển và xuất hiện của doanh nghiệp xã hội, chính phủ của các nước này đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp xã hội trên quan điểm nhà nước cần hợp tác và chia sẻ trách nhiệm cung cấp phúc lợi xã hội với các doanh nghiệp xã hội để các giá trị hỗ trợ cộng đồng mang lại đạt hiệu quả tốt hơn. Bài viết tìm hiểu khái niệm doanh nghiệp xã hội; phân tích chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh; từ đó đề xuất một số gợi mở cho Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồ Điệp, Trần Nguyễn Mỹ Linh

Tục thờ Quan Âm Nam Hải của cư dân ven biển Tây Nam bộ (26/10/2022)

Văn hóa biển Tây Nam bộ là một hợp phần quan trọng của văn hóa biển Việt Nam và được các nhà nghiên cứu đề cập đến ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong văn hóa biển Tây Nam bộ, tục thờ Quan Âm Nam Hải là một trong các loại hình tín ngưỡng có độ lan tỏa lớn đối với cư dân ven biển ở khu vực. Bài viết tập trung làm rõ nguồn gốc, giá trị tục thờ Quan Âm Nam Hải của cư dân ven biển Tây Nam bộ, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy loại hình tín ngưỡng này trong bối cảnh hiện nay.
Tác giả: Bùi Đức Mậu

Mấy nét khái quát về tác gia văn học Trịnh Cương (26/10/2022)

Không chỉ là nhà chính trị quân sự tài năng, Chúa Trịnh Cương (1686-1729) còn là một nhà thơ tài hoa. Bài viết trình bày tình hình sưu tầm, khảo cứu thơ ca Trịnh Cương, đồng thời nhận diện một số đặc điểm nội dung và hình thức nghệ thuật thơ Trịnh Cương. Theo đó, bài viết khẳng định ông là một tác gia tiêu biểu thời Lê - Trịnh.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hoàng

Một số đặc trưng của thể loại hồi ký (26/10/2022)

Là một tiểu loại thuộc thể ký, hồi ký mang những đặc điểm chung của ký nhưng đồng thời cũng có những tính chất riêng khiến nó trở thành một thể loại độc lập và thú vị. Bài viết đề cập đến một số đặc trưng của hồi ký, qua đó gợi mở những so sánh nhằm phân biệt hồi ký với các thể loại văn xuôi khác như tiểu thuyết, đặc biệt là với các thể loại gần gũi cùng thuộc thể ký như nhật ký, tự truyện.
Tác giả: Phạm Quỳnh An