Phát triển khoa học và công nghệ sau bốn kỳ Đại hội Đảng (27/12/2012)

Qua bốn kỳ Đại hội Đảng VIII, IX, X và XI, sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) đã có những kết quả đáng kể, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa đất nước tiến tới hội nhập toàn cầu, và đưa nền kinh tế từ kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình. Nhưng bên cạnh những thành công, sự nghiệp KH&CN cho đến nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng về một quốc sách hàng đầu, chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, và khắc phục tình trạng tụt hậu so với các nước trong khu vực. Bài viết đề cập đến đường lối phát triển KH&CN từ sau Đại hội VIII của Đảng; phân tích một số kết quả nổi bật cùng với những tồn tại, hạn chế trong sự phát triển KH&CN sau bốn kỳ Đại hội Đảng; nhấn mạnh giải pháp đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý KH&CN để phát triển và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Tác giả: Lê Thành Ý

Các giá trị truyền thống của văn hóa chính trị Việt Nam (27/12/2012)

Bài viết tập trung trình bày nội dung tám tư tưởng có giá trị đối với sự phát triển xã hội, có giá trị tạo nên truyền thống văn hóa chính trị Việt Nam: 1- tư tưởng yêu nước, 2- tư tưởng độc lập dân tộc, 3- tư tưởng tự cường dân tộc, 4- tư tưởng tự hào dân tộc, 5- tư tưởng đoàn kết, 6- tư tưởng nhân nghĩa, 7- tư tưởng lấy dân làm gốc, 8- tư tưởng trọng dụng hiền tài.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Văn Chúc

“Tiên học Lễ, hậu học Văn” hay nên cùng học một lúc, giúp tăng cường giá trị và sức mạnh của cả Lễ và Văn (27/12/2012)

Tìm hiểu nội dung khái niệm Lễ và Văn - hai phạm trù quan trọng trong học thuyết về giáo dục của Nho giáo, tác giả bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp việc học Lễ với quá trình dạy Văn trong giáo dục - cùng một lúc dạy phép tắc ứng xử với cung cấp kiến thức - với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, nhằm tăng cường sức mạnh và giá trị của cả Lễ và Văn, để có được một lớp thanh niên đông đảo, giỏi giang về tài năng, đức độ về phẩm chất con người, làm rạng rỡ non sông đất Việt.
Tác giả: Lê Thi

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội số 7 (27/12/2012)

Bài viết giới thiệu nội dung Niên giám Thông tin Khoa học xã hội số 7 với 22 bài nghiên cứu, tổng hợp thông tin đáng chú ý về hoạt động khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam cũng như trên thế giới chủ yếu trong năm 2012. Các bài viết tập trung theo ba vấn đề chính: vấn đề biển đảo, khoa học xã hội và nhân văn, và văn hóa nghệ thuật, với sự đóng góp nghiên cứu của nhiều nhà khoa học như GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, GS.TS. Trần Văn Đoàn, GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, GS.TS. Nguyễn Thị Cành, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, TS. Phạm Thị Ly, TS. Nguyễn Thị Lan Anh, v.v…
Tác giả: Hồ Sĩ Quý, Phùng Diệu Anh ch.b.; Quý An g.th.

Tìm hiểu cải cách tổ chức và hoạt động của tòa án ở Trung Quốc thời gian gần đây (27/12/2012)

Tìm hiểu cải cách tổ chức và hoạt động của tòa án ở Trung Quốc thời gian gần đây, tác giả bài viết nhấn mạnh ba phần nội dung: 1- Quan điểm về cải cách tổ chức tòa án, 2- Quan điểm về cải cách quyền hạn và hoạt động của tòa án, 3- Quan điểm về cải cách sắp xếp cơ cấu nội bộ của tòa án.
Tác giả: Trương Thị Thu Trang

Sự biến động của ngôn ngữ Hà Nội thời kỳ đổi mới: ảnh hưởng của các ngôn ngữ Âu - Mỹ trên phương diện từ vựng (27/12/2012)

Việc sử dụng từ ngữ nước ngoài hiện nay trong tiếng Việt nói chung, giao tiếp ngôn ngữ ở các thành phố lớn nói riêng đang là một vấn đề rất đáng lưu tâm. Bài viết là một minh chứng về sự biến động của ngôn ngữ Hà Nội trên phương diện từ vựng dưới ảnh hưởng của các ngôn ngữ Âu - Mỹ, dựa trên những khảo sát từ báo Hà Nội mới, một tờ báo đại diện cho tiếng nói của người dân Hà Nội. Dù không phải hình thức giao tiếp trực tiếp nhưng báo chí là sự hiện thực hóa lối nói trong đời sống hàng ngày dưới dạng chữ viết, bởi vậy nó phản ánh một cách khá đầy đủ và trung thực về tình hình sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan

Phát triển thương mại ở châu Á (27/12/2012)

Để thúc đẩy các chương trình nghị sự thương mại, trong thời gian gần đây, nước Mỹ đã chú trọng một quá trình đa phương tập trung vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - hiện đã thu hút được các nước Australia Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam tham gia đàm phán. TPP sẽ đại diện cho một trong những hiệp ước về thương mại rộng lớn nhất thế giới. Và nếu Canada, Mexico, và đặc biệt là Nhật Bản cùng ký vào Hiệp định trên, TPP sẽ thêm vào nền kinh tế Mỹ hàng tỷ dollar và làm vững chắc hơn nền chính trị, tài chính và các cam kết về quân sự của Washington đối với khu vực Thái Bình Dương trong vài thập kỷ tới. Đó chính là lý do giải thích tại sao Mỹ cần TPP - một cơ hội đầy tiềm năng để vượt qua được sự phản đối trong nước tốt hơn Hiệp ước Doha hay những thỏa thuận song phương mới.
Tác giả: Bernard K. Gordon; Phương Nga d.