Kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ cải cách kinh tế - cải cách chính trị ở các nước chuyển đổi và ý nghĩa với Việt Nam (25/12/2014)

Bài viết trình bày ba phần nội dung: 1- Về những kinh nghiệm (kinh nghiệm thất bại) trong việc giải quyết mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây với tính cách là những phản biện cho cải cách kinh tế và chính trị ở các nước chuyển đổi hiện nay. 2- Kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở các nước chuyển đổi - Nga, các nước thuộc không gian hậu Xô viết, các nước Trung Âu và Đông Âu hiện nay, v.v… 3- Ý nghĩa của những kinh nghiệm cải cách chính trị, cải cách kinh tế và mối quan hệ giữa chúng từ nước chuyển đổi đối với Việt Nam.
Tác giả: Lê Minh Quân, Vũ Thanh Sơn

Nhận diện loại hình tác giả nhàn tản trong văn học trung đại Việt Nam (25/12/2014)

Loại hình tác giả nhàn tản trong văn học trung đại Việt Nam bao gồm những tác giả có sáng tác thơ văn thể hiện cảm hứng nhàn tản, hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XIII và trải dài từ đó đến hết thế kỷ XIX. Họ có thể là các thiền sư, tướng lĩnh, vua chúa và nhà nho. Sự lựa chọn cuộc đời của họ có thể có nhiều điểm khác biệt, ở vào những tình huống khác nhau của xã hội, song cảm hứng nhàn tản là điểm gặp gỡ đầy thú vị giữa những tác giả này. Bài viết bàn về hai nhóm chính: tác giả thiền sư nhàn tản và tác giả nhà nho nhàn tản.
Tác giả: Lê Văn Tấn

Những chặng đường của truyện ngắn Việt Nam đương đại (25/12/2014)

Bài viết đi sâu phân tích những chuyển biến mạnh mẽ của truyện ngắn Việt Nam đương đại qua ba chặng đường: 1975-1985, 1986-2000, và những năm đầu thế kỷ XXI, cho thấy sự đổi mới (ngay với một người viết qua từng chặng đường), sự khác biệt về thế hệ trong tương quan với những thế hệ trước, ý thức đổi mới văn học từ phía chủ thể sáng tạo gắn liền với quá trình hình thành thế hệ những người viết mới trong đời sống văn học Việt Nam đương đại.
Tác giả: Lê Hương Thủy

Tình hình nghiên cứu về Sanyutei Encho - nhà văn hóa lớn thời Minh Trị (25/12/2014)

Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan tình hình nghiên cứu về Sanyutei Encho, nhà văn hóa lớn, một đại diện của tầng lớp thị dân, đồng thời là đại diện của nền nghệ thuật đại chúng thời Minh Trị, với bốn phần nội dung: 1- Thân thế và sự nghiệp Sanyutei Encho. 2- Nghiên cứu về Encho trên phương diện lịch sử. 3- Nghiên cứu về Encho trên phương diện văn học. 4- Nghiên cứu về Encho trên phương diện nghệ thuật.
Tác giả: Nguyễn Dương Đỗ Quyên

Bốn luận giải về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc (25/12/2014)

Trên cơ sở tổng kết những nhận thức trong Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, trong đó nêu lên chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc do ba yếu tố là đường lối, hệ thống lý luận và chế độ cùng trong một thể chế cấu thành nên, đồng thời thống nhất với thực tiễn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bài viết khái quát bốn phương diện là lịch sử, lý luận, thực tiễn và phát triển để giải thích về nội hàm lý luận của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Tác giả: Phòng Quảng Thuận, Nguyễn Duy Trình

Ảo tưởng sức mạnh Trung Hoa (25/12/2014)

Nhận định thông thường cho rằng, người khổng lồ Trung Quốc bất khả chiến bại, và rằng thế giới phải thích ứng với thực tế rằng người khổng lồ châu Á này có lẽ là một cường quốc toàn cầu đầy quyền lực, hoặc có thể có khả năng. Ngành công nghiệp thu nhỏ của những đồn đoán về “Trung Quốc trỗi dậy” đã xuất hiện trong vài thập kỷ qua, tất cả họ đều tô lên một bức tranh về thế giới trong thế kỷ XXI, nơi mà Trung Quốc là nhân vật chính. Nội dung bài viết chứng minh lòng tin này là có thể hiểu được và được phổ biến rộng rãi, nhưng thực sự sai lầm.
Tác giả: David Shambaugh; Lan Anh d.