Hợp tác Việt Nam - EU trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (30/11/2007)

Tác giả khái quát quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), các kết quả đã đạt được trong thời gian qua và triển vọng của mối quan hệ này trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong thời gian tới.
Tác giả: Nguyễn Duy Quý

Quan hệ EU - ASEAN: 30 năm nhìn lại (30/11/2007)

Tác giả trình bày những chặng đường phát triển của quan hệ hợp tác Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 30 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và hợp tác phát triển; nhìn lại các kết quả đã đạt được và nhận định một số vấn đề còn tồn đọng cần giải quyết.
Tác giả: Bùi Huy Khoát

Cách mạng tháng Mười với tiếng Nga và tiếng Nga với cách mạng (30/11/2007)

Bài viết nêu rõ vai trò của Cách mạng tháng Mười trong việc truyền bá, phổ cập tiếng Nga; phân tích vai trò của tiếng Nga trong việc mang ảnh hưởng và những giá trị của Cách mạng tháng Mười đến với các dân tộc thiểu số và các dân tộc thuộc địa bị áp bức, yêu chuộng hoà bình trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Tác giả: Vũ Thế Khôi

Vị trí của ngôn ngữ quốc gia - ngôn ngữ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế (30/11/2007)

Tác giả phân tích những tác động của toàn cầu hoá kinh tế đến phương diện chức năng của ngôn ngữ quốc gia - ngôn ngữ dân tộc; đồng thời làm rõ những nguyên nhân khiến các quốc gia phải có chính sách phát triển ngôn ngữ quốc gia phù hợp nhằm tăng cường khả năng hội nhập và giữ gìn bản sắc ngôn ngữ dân tộc của mình.
Tác giả: Nguyễn Huy Cẩn

Nhận thức về bài học kinh nghiệm cải cách mở cửa thành công của Trung Quốc (30/11/2007)

Tác giả nêu rõ những thành tựu mà chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong quá trình cải cách mở cửa; rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng

Người Hoa trong xã hội Việt Nam (thời Pháp thuộc và dưới chế độ Sài Gòn) (30/11/2007)

Nội dung cuốn sách, gồm ba phần và chín chương, tập trung trình bày một cách có hệ thống về hoạt động và đời sống xã hội của người Hoa ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và chính sách của các chính thể cầm quyền ở Việt Nam (của nhà nước phong kiến, của thực dân Pháp và chính quyền Sài Gòn) đối với người Hoa và địa vị xã hội của họ.
Tác giả: Trần Khánh; Hà Vinh l.th.

Lão hoá dân cư - mối lo ngại ngày càng tăng lên ở châu Á (30/11/2007)

Bài viết phân tích thực trạng quá trình lão hoá dân cư đang diễn ra ở châu Á và những thách thức tiềm tàng của vấn đề này đối với các nước trong khu vực về tăng trưởng kinh tế, gia tăng nguồn vốn đầu tư, phát triển các thể chế xã hội và chính sách an sinh xã hội.
Tác giả: Andrew Mason, Sang-Hyop Lee, Gerard Russo; Ngọc Lan l.th.

Dự báo kinh tế Nhật Bản đến năm 2025 (30/11/2007)

Dự báo về sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản đến năm 2025, các tác giả trình bày ba kịch bản lớn. Một là trường hợp trì trệ, Nhật Bản không thể hoặc trì hoãn việc giải quyết những vấn đề hiện tồn, do vậy sẽ không tránh khỏi cuộc khủng hoảng về cán cân thương mại và tài chính. Hai là trường hợp vừa phải, Nhật Bản sẽ có được sự cải cách từng phần, mặc dù tránh được sự sụp đổ về tài chính song nền kinh tế sản xuất vẫn phải đối mặt với rủi ro lớn do nợ chính phủ tăng lên. Ba là trường hợp tích cực với một số cải cách căn bản, Nhật Bản sẽ đạt được nhiều thành công trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội.
Tác giả: Toshida S., Nakamura Y.; Việt Nga d.

Xã hội loài người đi về đâu? Hồi cố và bình luận về thế kỷ XX (30/11/2007)

Thế kỷ XX mà chúng ta vừa trải qua thực là đặc biệt, thể hiện ở sự "vượt trội" của nó so với tất cả các thế kỷ trước, cả về những tiến bộ và thành tựu lẫn về những thảm hoạ cũng như những vấn đề toàn cầu phức tạp mà loài người phải đối mặt và giải quyết, để từ đó nhận ra phương hướng đi tới bảo đảm lòng tin và hy vọng vào tương lai: lịch sử thế giới đã đi vào thời kỳ bước ngoặt mang tính sống còn, rằng tiếp tục kiên trì chủ nghĩa tư bản sẽ là một con đường chết, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu nguy toàn thể loài người. Tư tưởng cơ bản trên đây được tác giả triển khai lần lượt qua ba phần của bài viết: 1) Tiến bộ và thành tựu: một trăm năm vượt qua mấy trăm vạn năm; 2) Tai hoạ và vấn đề: một thế kỷ vượt quá tất cả các thế kỷ trước; 3) Bài học và gợi mở: chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất của loài người. Xin giới thiệu với bạn đọc phần thứ hai của bài viết.
Tác giả: Shu Yongqing; Viễn Phố d.