Đổi mới việc dạy triết học trong nhà trường đại học ở nước ta hiện nay (30/09/2008)

Bài viết phân tích tính tất yếu của việc đổi mới phương thức và nội dung giảng dạy triết học trong nhà trường đại học ở Việt Nam hiện nay để theo kịp sự đổi mới toàn diện của đất nước và sự hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng trong điều kiện toàn cầu hoá; tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng không hứng thú học triết học, nhất là các chuyên ngành khác trong bộ môn chủ nghĩa Marx-Lenin; xem xét một số giải pháp đổi mới, giải quyết thực trạng hiện tồn để không chỉ trang bị thế giới quan và phương pháp luận mà còn trang bị văn hoá tư duy cho người học, cho thế hệ trẻ.
Tác giả: Nguyễn Trọng Chuẩn

Về khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Một số suy nghĩ ban đầu) (30/09/2008)

Tác giả đề cập đến một số điểm nền cần lưu ý khi bàn về chủ đề sự phát triển của khoa học nói chung và khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội nói riêng; khái lược nội dung các chương trình và đề tài nghiên cứu về chủ đề này, đặc biệt là Chương trình khoa học cấp Nhà nước KX.09 “Nghiên cứu, phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô”; đồng thời xem xét một số vấn đề đặt ra qua kinh nghiệm và thực tiễn triển khai các đề tài nghiên cứu của Chương trình KX.09 và liên quan đến Chương trình.
Tác giả: Lại Văn Toàn

Từ tác phẩm “Đường Kách Mệnh” đến bản “Di chúc”: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng (30/09/2008)

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, từ bài giảng đầu tiên trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” đến bản “Di chúc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo đức, coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng. Vấn đề đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Người luôn có sự nhất quán và tính logic cao về tinh thần cách mạng cũng như về phương pháp tư duy, nhất là phương pháp tư duy khoa học, tư duy biện chứng của chủ nghĩa Marx-Lenin. Trên cơ sở truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa đạo đức của nhân loại, Người còn phát triển và sáng tạo những giá trị tư tưởng đạo đức mới phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng

Đổi mới cơ chế hoạt động của tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (30/09/2008)

Việc đổi mới cơ chế hoạt động cũng như tìm ra được những biện pháp và phương thức quản lý thích hợp cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển, nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu và chuyển giao được những công nghệ hiện đại là đòi hỏi cấp bách của nhiều quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tác giả tập trung phân tích ý nghĩa quan trọng của công cuộc đổi mới cơ chế hoạt động các tổ chức nghiên cứu và phát triển Việt Nam, đồng thời đề xuất một số ý kiến liên quan đến việc xây dựng cơ chế cho hoạt động của các tổ chức này trong thời gian tới.
Tác giả: Phạm Chí Trung

Hội thảo quốc tế: Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội, đoàn kết xã hội (30/09/2008)

Tác giả giới thiệu những nội dung chính được thảo luận tại Hội thảo quốc tế có chủ đề “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội, đoàn kết xã hội” được Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tổ chức Giáo hội Đức vì sự phát triển hỗ trợ và hợp tác (MISEREOR) đồng tổ chức trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội.
Tác giả: Nguyễn Đình Hoà

Công nghệ sinh học và sự phát triển nông nghiệp trong Thế giới thứ ba (30/09/2008)

Bài viết tập trung nêu bật những nhận định mang tính tổng kết bước đầu về việc sử dụng cây biến đổi gien ở các nước thuộc Thế giới thứ ba và những hậu quả có thể có của nó xét về mặt an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng và đối với nguồn gien của hệ sinh thái.
Tác giả: Marc Dufumier; Đỗ Sáng d.

Tài liệu lưu trữ quốc gia: ký ức của nhà nước, tấm gương phản chiếu xã hội (30/09/2008)

Bài viết tập trung làm rõ các nguyên tắc chỉ đạo việc hình thành, sắp xếp và tiếp cận các tài liệu lưu trữ với một số phần nội dung như: Tài liệu lưu trữ là gì? Các lưu trữ viên và công vụ; Tài liệu của các nhà lãnh đạo; Sự lôi cuốn của bí mật: điều nhà nước có thể giữ kín - bảo toàn thông tin; Tiếp cận tra cứu sử dụng tài liệu lưu trữ; v.v…
Tác giả: Philippe Le Failler

Bách khoa toàn thư thư viện (30/09/2008)

Bách khoa toàn thư thư viện, nhà xuất bản Pashkom dom (Nga) ấn hành năm 2007, là cuốn bách khoa thư đầu tiên về lĩnh vực thư viện, với hơn 2000 bài viết được sắp xếp theo trật tự vần chữ cái tiếng Nga. Nội dung chủ yếu bao gồm: những khái niệm và thuật ngữ cơ bản về công tác thư viện; những vấn đề lý luận và thực tiễn đảm bảo thông tin - tư liệu cho xã hội; các quy trình thư viện; thư viện học và các bộ môn khoa học giáp ranh; công tác nghiệp vụ thư viện và nghiên cứu thư viện học; tổ chức và quản lý thư viện; phục vụ thư viện và bạn đọc; mục lục thư viện; phân loại thư viện và các loại ngôn ngữ tìm tin; tổ chức kho thư viện và công tác bảo quản; tự động hoá các quá trình thư viện; hoạt động thông tin khoa học; thư mục học và hoạt động thư mục; v.v…
Tác giả: Đào Duy Tân g.th.