Nghiên cứu dư luận xã hội ở Hoa Kỳ - một vài gợi mở cho Việt Nam (15/01/2015)

Trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi nghiên cứu tại trường Đại học George Washington về nghiên cứu dư luận xã hội, tác giả cố gắng giới thiệu và phân tích một số kết quả về nghiên cứu dư luận xã hội ở Hoa Kỳ trong thập niên gần đây; trên cơ sở đó đưa ra một vài gợi mở cho nghiên cứu dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay để bạn đọc cùng trao đổi.
Tác giả: Phan Tân

EFEO - Di sản nào để lại? (15/01/2015)

EFEO (Viện Viễn Đông Bác cổ) đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ với những dữ liệu thông tin phong phú về lịch sử và văn hóa Việt Nam cũng như về Đông phương học. EFEO còn để lại cho chúng ta một quan điểm cấp tiến về học thuật, đó là nguyên tắc và bản lĩnh trung thực trong khoa học, kết hợp giữa nghiên cứu vĩ mô và vi mô, tổng hợp khái quát và phân tích chuyên sâu, chú trọng việc trao đổi hợp tác quốc tế. Áp dụng phương pháp nghiên cứu mới cũng là một di sản của EFEO. Quán triệt tinh thần thực chứng, bổ sung nguồn thư tịch bằng nguồn dữ liệu nghiên cứu thực địa, cách tiếp cận liên - xuyên ngành đa lĩnh vực là những kinh nghiệm rất đáng tham khảo từ EFEO.
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ

Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị luận” (15/01/2015)

Tư tưởng triết học về nhà nước được Aristotle viết chủ yếu trong tác phẩm “Chính trị luận”. Xuất phát từ quan niệm về bản chất con người, Aristotle tập trung luận giải về sự ra đời, bản chất, chính sách của nhà nước. Và trên cơ sở khảo cứu những mô hình nhà nước trên lý thuyết và thực tiễn, ông luận giải về mô hình nhà nước lý tưởng, điều kiện và biện pháp thực hiện nó. Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle mặc dù so với ngày nay còn những hạn chế nhất định nhưng là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa chân lý và cuộc sống, đó là điều ít ai có thể có được. Nội dung bài viết góp phần làm sáng tỏ những tư tưởng nêu trên của Aristotle qua tác phẩm này.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Những nhân tố tác động đến dân chủ và quá trình dân chủ hóa (15/01/2015)

Con đường hiện thực hóa dân chủ là kiếm tìm khả năng và định hình những tính chất của dân chủ hóa. Đó còn là sự tương tác và hoàn thiện giữa con người và thể chế nhằm mang lại giá trị và lợi ích chung cho cộng đồng. Sự tương tác giữa con người chính trị và thể chế chính trị là tác nhân tạo nên động lực biến đổi quyền lực chính trị, hệ thống chính trị của mọi thời đại. Bài viết tập trung làm rõ những nhân tố cơ bản tác động đến quá trình dân chủ hóa, bao gồm kinh tế, văn hóa, lịch sử và xã hội, và toàn cầu hóa.
Tác giả: Lê Thị Thu Mai

Về vấn đề xã hội vô cảm trong tiểu thuyết đương đại Nhật Bản (15/01/2015)

Qua việc xem xét và giới thiệu khái quát về một số tác gia, tác phẩm tiểu thuyết đương đại Nhật Bản như Murakami Haruki, Murakami Ryu, Wataya Risa, Yamada Amy, Yoshimoto Banana, Masatsugu Ono, Phong vị tuyệt vời, Rừng Nauy, Biên niên ký vặn dây cót, Màu xanh trong suốt, Những năm tháng êm dịu, Con rắn và chiếc khuyên lưỡi… bài viết làm rõ khái niệm xã hội vô cảm - xã hội kiểu mới của Nhật Bản.
Tác giả: Lưu Thị Thu Thủy

Giáo dục trách nhiệm đạo đức công dân ở Mỹ (15/01/2015)

Bài viết trình bày và phân tích phạm trù trách nhiệm đạo đức công dân, một số khuynh hướng nổi bật chi phối việc xây dựng trách nhiệm đạo đức công dân trong nền giáo dục Mỹ; đồng thời luận chứng những phẩm chất cốt lõi về người công dân có trách nhiệm đạo đức theo quan niệm của nền giáo dục Mỹ.
Tác giả: Lê Văn Tùng