Một số vấn đề trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (28/12/2019)

Việt Nam sắp kết thúc việc thực hiện “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” và chuẩn bị xây dựng “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030”. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá một số vấn đề trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược nói trên, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số kiến nghị với mong muốn đóng góp vào việc chuẩn bị xây dựng và thực hiện Chiến lược mới.
Tác giả: Trịnh Thị Ái Hoa

Sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam bộ: Một số vấn đề đặt ra dưới góc độ phát triển bền vững (28/12/2019)

Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam bộ đã có sự thay đổi về số lượng trong giai đoạn nghiên cứu 2018-2020; tuy nhiên, chất lượng doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều, và các thước đo hiệu quả đã chỉ rõ thực trạng đó. Quan trọng hơn, sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam bộ chưa thực sự gắn với những tiềm năng, thế mạnh của vùng như nông nghiệp hay du lịch. Có nhiều vấn đề, ngoài việc cải cách hành chính, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, cần có những thay đổi trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam bộ.
Tác giả: Phí Vĩnh Tường, Vũ Hùng Cường

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và đổi mới tư duy pháp lý ở Việt Nam (28/12/2019)

Cách mạng Công nghiệp (CMCN) lần thứ tư, hay còn gọi là CMCN 4.0, là quá trình chuyển đổi các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, quản trị cá nhân, quản trị gia đình, quản trị doanh nghiệp và quản trị quốc gia dựa trên nền tảng công nghệ cao ở trình độ mới về chất. Trước tác động của cuộc CMCN này, hàng loạt hiện tượng kinh tế, chính trị, xã hội mới phát sinh có thể làm thay đổi nhiều mô thức, trật tự truyền thống vốn được hệ thống pháp luật hiện hành chế định. Thái độ, cách thức ứng xử của mỗi quốc gia, mỗi nhà nước trước những diễn biến rất nhanh của tình hình mới này như thế nào cho đúng đắn, phù hợp là câu hỏi lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải giải đáp. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Bài viết tập trung giải quyết vấn đề yêu cầu đổi mới tư duy pháp lý ở Việt Nam trước tác động của cuộc CMCN 4.0.
Tác giả: Nguyễn Văn Cương

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị (28/12/2019)

Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những tồn tại, bất cập, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước nói riêng và pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nói chung trong thời gian tới.
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Nga

Đôi nét về đời sống văn hóa của cư dân các khu nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội (28/12/2019)

Dựa trên kết quả khảo sát tại hai khu nhà ở xã hội (NOXH) là Đặng Xá (huyện Gia Lâm) và Linh Đàm (quận Hoàng Mai) trên địa bàn Thành phố Hà Nội, bài viết phân tích những bất cập trong việc sử dụng không gian công cộng, về xu thế “nông thôn hóa” đời sống đô thị, về tính tự phát trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và vai trò của các cơ quan quản lý.
Tác giả: Hoàng Vũ Linh Chi, Nguyễn Đức Chiện, Nguyễn Thị Xuân

Một số khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn hiện nay (28/12/2019)

Chăm sóc sức khỏe là một trong những quyền cơ bản của con người. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống được cải thiện kéo theo tuổi thọ bình quân ngày càng gia tăng khiến số người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng NCT Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, đang gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe (bệnh tật), nhất là trong bối cảnh nơi đây còn thiếu cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh còn chưa cao. Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp và số liệu tính toán của tác giả từ bộ số liệu Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam (Vietnam Household Living Standard Survey - VHLSS) năm 2016 của Tổng cục Thống kê, bài viết mô tả tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần và phân tích một số khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của NCT ở nông thôn, qua đó gợi mở hàm ý chính sách nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của NCT nông thôn trong bối cảnh hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh

Động lực thúc đẩy Hàn Quốc hợp tác và phát triển quan hệ với ASEAN trong thế kỷ XXI (28/12/2019)

Do vị thế “quốc gia hạng trung” nên ngoại giao Hàn Quốc đã thực hiện bước điều chỉnh chiến lược, chuyển hướng từ chỗ chỉ coi trọng mối quan hệ đồng minh với Mỹ và Nhật Bản trong suốt thế kỷ XX sang chủ động liên kết với các quốc gia đồng hạng hoặc nhỏ yếu ở Đông Á ngay từ đầu thế kỷ XXI. Quá trình quay trở về với quỹ đạo của ngoại giao khu vực đã được các tổng thống Hàn Quốc xác lập theo định hướng coi địa bàn Đông Nam Á là trung tâm và hợp tác với ASEAN là trọng điểm. Từ cơ sở thực tiễn này, bài viết tập trung luận giải những động lực chủ yếu (khách quan và chủ quan) thúc đẩy Hàn Quốc thay đổi chính sách với ASEAN; đồng thời đưa ra một số nhận xét, đánh giá và liên hệ với ngoại giao Việt Nam trong tình hình mới.
Tác giả: Phan Thị Anh Thư