Đổi mới ở Việt Nam: thành tựu và những vấn đề cần giải quyết (29/09/2008)

Tác giả nêu lên những đặc điểm nổi bật, những thành tựu đạt được của quá trình đổi mới, thể hiện ở sự chuyển đổi từ mô hình kinh tế hiện vật chỉ có hai thành phần kinh tế sang mô hình mới kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, từ mô hình quản lý kinh tế theo cơ chế bao cấp sang mô hình quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường, từ chế độ chính trị quan liêu, với phương thức quản lý kinh tế hành chính mệnh lệnh sang dân chủ hoá các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện dân chủ gắn liền với tôn trọng luật pháp, kỷ cương xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tác giả cũng đề cập đến những thách thức phải đối mặt, những vấn đề cần giải quyết để đất nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới và phát triển.
Tác giả: Nguyễn Duy Quý

Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay (29/09/2008)

Bài viết tập trung phân tích, làm rõ thực trạng và vai trò của đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự; đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy có hiệu quả hơn vai trò của đội ngũ này trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Đình Minh

Chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam trong tiến trình 15 năm (1999-2004) của thời kỳ đổi mới (29/09/2008)

Bài viết nhìn lại sự phát triển HDI Việt Nam qua 15 năm trong tương quan với thế giới, từ đó phân tích dự báo về động thái HDI từ nay đến năm 2010; đưa ra một số khuyến nghị nhằm đưa HDI Việt Nam tiến tới đạt mức các nước trung bình tiên tiến vào năm 2010.
Tác giả: Đặng Quốc Bảo, Trương Thị Thuý Hằng

Vấn đề sử dụng từ khoá trong các cơ sở dữ liệu thư mục hiện nay (29/09/2008)

Tác giả đề cập đến vai trò của hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục; đặt ra một số vấn đề cần trao đổi về việc sử dụng từ khoá trong các cơ sở dữ liệu; đề xuất những giải pháp khắc phục cho việc lập chỉ số và hoàn thiện hệ thống từ khoá.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn

“Làng Cây dừa” dưới góc nhìn của nhà dân tộc lịch sử học (29/09/2008)

“Làng Cây dừa” - không còn là không gian nhỏ bé của một ngôi làng trong một quãng thời gian dài từ thời tiền sử đến hiện đại, không chỉ là cuộc đời của một ngôi làng Việt thuần tuý. Đó là một phần của lịch sử Việt Nam với những cuộc gặp gỡ đầy chất bi hùng, huyền thoại của các cộng đồng, của các thể chế, các sức mạnh và trên hết là của những giá trị văn hoá Bahnar, Chăm, Việt, Hoa, Katu, Hrê, v.v… nhưng lại hoàn toàn hiện thực trong không gian vật lý nhỏ nhoi của một ngôi làng.
Tác giả: Diệp Đình Hoa; Bảo Minh g.th.

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà khoa học uyên bác (29/09/2008)

Bài viết khẳng định những đóng góp to lớn của cố Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn cho cách mạng và cho nền khoa học nước nhà với các công trình nghiên cứu như: Vài nhận xét về thời kỳ từ cuối nhà Lê đến nhà Nguyễn Gia Long, Vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản, Lịch sử Việt Nam (3 tập), Lịch sử văn học, Từ điển tiếng Việt, Ngữ pháp tiếng Việt, Lịch sử văn hoá Việt Nam.
Tác giả: Bùi Đình Thanh

Một cái nhìn tổng thể về nghiên cứu khoa học xã hội của Trung tâm tư vấn nông nghiệp quốc tế (29/09/2008)

Bài viết trình bày tổng quan về hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội của Trung tâm tư vấn nông nghiệp quốc tế (GCRAI) với khái niệm cơ chế đa tầng GCRAI, bản chất hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và diễn tiến quá trình nghiên cứu.
Tác giả: Amir Kassam; Đỗ Sáng l.th.

Phác thảo những thách thức đối với phát triển trong thế kỷ XXI (29/09/2008)

Bài viết trình bày nội dung cuộc phỏng vấn của Thời báo quốc tế Harvard với ông L. Frechett, phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc xung quanh những vấn đề về phát triển trong thế kỷ XXI.
Tác giả: Frechett L.; Phương Nga d.