30 năm Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (02/02/2009)

Bài viết nhìn nhận lại quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội với việc đảm trách tốt nhiệm vụ “thông tin thành tựu mới, luận điểm mới, phương hướng và phương pháp mới của các bộ môn khoa học xã hội ở Việt Nam và trên thế giới; phục vụ công tác nghiên cứu, lý luận và giảng dạy”, góp mặt vào hệ thống sách báo khoa học nước nhà, có sắc thái riêng và chiếm một vị trí nhất định trong quá trình cung cấp thông tin khoa học cho giới nghiên cứu khoa học xã hội và các nhà quản lý.
Tác giả: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

Thực trạng lý luận và phương pháp luận về văn hoá và con người ở Việt Nam trong những thập niên gần đây (02/02/2009)

Trên cơ sở nghiên cứu và chứng kiến sự phát triển khá nhanh theo chiều hướng đa dạng và phong phú của đời sống tinh thần xã hội, trong đó có đời sống tư tưởng - lý luận, bài viết cố gắng gợi mở một cái nhìn tổng thể về diện mạo lý luận và phương pháp luận về văn hoá và con người ở Việt Nam trong những thập niên gần đây.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Tổng quan tình hình an ninh thế giới năm 2008 (02/02/2009)

Năm 2008, bên cạnh những yếu tố hợp tác và phát triển, tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều sự kiện tác động xấu đến môi trường an ninh quốc tế. Những cuộc nội chiến, chiến tranh, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, bạo loạn, ly khai, hoạt động can thiệp… có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn năm 2007. Khủng hoảng kinh tế, tài chính, năng lượng, lương thực trên phạm vi toàn cầu, thảm họa thiên tai,… đã và đang đặt ra cho cộng đồng quốc tế những nguy cơ, thách thức mới. Nội dung bài viết cố gắng phản ánh tình hình nêu trên.
Tác giả: Nguyễn Nhâm

Hội nghị thông báo Khảo cổ học lần thứ 43 (02/02/2009)

Bài viết tổng thuật nội dung Hội nghị thông báo Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 43, diễn ra từ ngày 30/09 đến ngày 01/10/2008 tại Hà Nội, với 406 bài thông báo của các tác giả trong và ngoài nước ở bốn tiểu ban: Khảo cổ học thời đại Đá, Khảo cổ học thời đại Kim khí, Khảo cổ học Lịch sử và Khảo cổ học Chămpa - Óc Eo.
Tác giả: Đào Tuyết Nga

Tính sáng tạo trong văn hoá phương Tây - nhìn từ góc độ kinh tế (02/02/2009)

Bàn về tính sáng tạo - một trong những giá trị nổi bật của các nền văn hoá phương Tây (Tây Âu, Bắc Mỹ), bài viết gồm ba phần nội dung chính: 1) Tính sáng tạo với tư cách phạm trù văn hoá; 2) Đánh giá tính sáng tạo trên khía cạnh kinh tế; 3) Lợi thế cạnh tranh của tính sáng tạo văn hoá trong nền kinh tế toàn cầu.
Tác giả: Lương Văn Kế

Truyền thông phát triển - một hướng đi mới cho báo chí ở các nước đang phát triển (02/02/2009)

Truyền thông phát triển hay truyền thông phục vụ phát triển là một khái niệm khá mới mẻ nếu so với lịch sử phát triển của ngành báo chí. Ý tưởng chung của truyền thông phát triển là làm thế nào để truyền thông phục vụ cho mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Liệu truyền thông phát triển có mang lại lợi ích cho các quốc gia đang phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng? Và làm thế nào để truyền thông phát triển được áp dụng một cách hiệu quả nhất tại Việt Nam? Tác giả bài viết trình bày những ý tưởng cơ bản về truyền thông phát triển, gợi mở cho những nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tế tại Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Minh Nguyệt

Sự suy sụp của mô hình tư bản Mỹ (02/02/2009)

Theo tác giả, mô hình tư bản Mỹ với các thành tố chủ yếu: đánh thuế thấp, ít sự can thiệp của chính phủ vào thị trường; chính phủ gọn nhẹ, tạo động lực cho kinh tế phát triển; chính phủ tự quản, ủng hộ dân chủ tự do… nay đã trở thành một tín điều lỗi thời. Điều đó khiến nước Mỹ rất khó có thể điều chỉnh bản thân để thích nghi với thực tế mới đầy khó khăn. Bởi vậy, cuộc thử nghiệm quan trọng nhất đối với mô hình Mỹ nằm chính ở khả năng tái định hình nước Mỹ một lần nữa.
Tác giả: Francis Fukuyama; Thu Phương d.