Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (21/03/2015)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (ngày 26/1/2015). Nội dung bài phát biểu đánh giá cao các kết quả mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đạt được trong năm 2014 trên các phương diện nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn chính sách, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước; đồng thời yêu cầu trong năm 2015, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cơ bản: 1- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. 2- Tiếp tục nghiên cứu, giải đáp có căn cứ khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 3- Nghiên cứu cơ bản, sâu sắc và có hệ thống tất cả các lĩnh vực của khoa học xã hội nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của sự phát triển toàn diện đất nước. 4- Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế. 5- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học cả về số lượng lẫn chất lượng; hướng tới việc sáng tạo những công trình khoa học đạt chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới; làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.
Tác giả: Lê Hồng Anh

Thế giới địa chính trị năm 2014 (21/03/2015)

Bài viết tập trung phân tích một số sự kiện cốt yếu làm nên bức tranh địa chính trị năm 2014: 1- Ukraine - quyết chiến điểm giữa Nga và phương Tây; 2- Địa chính trị dầu mỏ - xu hướng nghịch đảo; 3- Thái Bình Dương nổi sóng bởi sự đụng độ của các chiến lược nước lớn. Qua đó mong muốn rút ra những mối liên hệ khăng khít giữa các sự kiện trong thời đại toàn cầu hóa, những bài học về lý luận nhận thức đối với quy luật vận động và phát triển của đời sống chính trị quốc tế, và phương cách ứng xử của Việt Nam trong bối cảnh phức tạp hiện thời.
Tác giả: Lương Văn Kế

Carol Gilligan và Nel Noddings: Những người khai sinh đạo đức học nữ quyền phương Tây hiện đại (21/03/2015)

Trên cơ sở phân tích những đóng góp về lý luận của hai nhà tư tưởng Carol Gilligan và Nel Noddings, bài viết khẳng định họ chính là những người khai sinh đạo đức học nữ quyền - một trong những lĩnh vực tri thức năng động ở phương Tây thời gian gần đây.
Tác giả: Nguyễn Việt Phương

Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống của người dân đô thị ở Hà Nội hiện nay (21/03/2015)

Từ góc độ xã hội học, bài viết phân tích sức thu hút của Phật giáo đối với cộng đồng dân cư đô thị dựa trên kết quả khảo sát định lượng và định tính cộng đồng người theo Phật giáo tại chùa Hà, chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Qua đó làm rõ phạm vi ảnh hưởng của Phật giáo cũng như vai trò của Phật giáo đối với cộng đồng người theo Phật giáo ở Hà Nội.
Tác giả: Hoàng Thu Hương

Về tư tưởng đạo đức của nho sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX (21/03/2015)

Trên nền tảng đạo đức truyền thống, tiếp thu các yếu tố tích cực, tiến bộ của thời đại, nho sĩ đã phát triển hệ thống quan niệm đạo đức, lẽ sống lên một trình độ mới, có nội dung tiến bộ hơn, nền đạo đức có bản chất là chủ nghĩa nhân đạo cao cả. Tuy còn có hạn chế về thời đại và nhận thức của bản thân chưa vượt bỏ được thế giới quan Nho giáo, nhưng tư tưởng duy tân về đạo đức của các nho sĩ là dấu gạch nối đậm nét để chúng ta xây dựng một nền đạo đức con người Việt Nam mới.
Tác giả: Trần Thị Hạnh

Nông thôn Tây Nguyên - Một phân tích định tính về sự chuyển dịch xã hội (qua trường hợp hai xã Ia Nhin và Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) (21/03/2015)

Bài viết dựa trên những quan sát thực địa của nhóm tác giả trong khuôn khổ Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên” (2012-2014) do PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng (Viện Xã hội học) làm chủ nhiệm để phân tích sự chuyển dịch xã hội của Tây Nguyên từ những thập niên cuối thế kỷ trước đến nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Như Trang

Thế giới sợ hãi điều gì: Sự nổi dậy hay suy tàn của các cường quốc phi tự do? (21/03/2015)

Trong khi câu hỏi về sự trỗi dậy hay đi xuống của Trung Quốc vẫn là ẩn số và là chủ đề tranh luận thường xuyên thì sự suy tàn của Nga đã quá rõ ràng. Hơn thế nữa, trong khi Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng đến bức tranh kinh tế toàn cầu và làm suy yếu sự ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai, thì Nga đã ngầm phá hoại hệ thống các mối quan hệ quốc tế và thách thức nền dân chủ tự do theo cách phá hỏng khả năng phản ứng của họ. Các quốc gia phương Tây vẫn đang cố gắng để coi thách thức này chỉ đơn giản là một cuộc xung đột trong khu vực. Putin đã thẳng thừng tuyên bố: trật tự cũ đã sụp đổ; Kremlin đã sẵn sàng để đưa ra những luật chơi mới.
Tác giả: Lilia Shevtsova; Lan Anh d.