Việt Nam trong chỉ số thành bại của các quốc gia 2005-2016 (20/03/2017)

Chỉ số thành bại của các quốc gia (FSI) được Quỹ Hòa bình Mỹ công bố từ năm 2005 trên Tạp chí Foreign Policy. Việt Nam từ năm 2005 đến nay, tuy nằm trong số các quốc gia xếp loại “Cảnh giác” nhưng luôn không trong số 50 quốc gia có chỉ số thất bại và luôn được đánh giá là thành công hơn nhiều so với Trung Quốc. Điều này phản ánh Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực đáng kể ở những lĩnh vực về cải cách kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô về chính trị. Việt Nam thành công thứ 4 trong khối ASEAN. Nền kinh tế tuy vẫn có lên xuống về tốc độ tăng trưởng nhưng không có bất ổn chính trị, và những biến động kinh tế - xã hội vẫn ở mức chưa làm thay đổi nhiều về thứ bậc các chỉ số thành phần. Bài viết gồm các phần nội dung: 1- Báo cáo thường niên về sự thành bại của các quốc gia và bộ công cụ đo đạc FSI; 2- Tương quan thành bại của một số quốc gia trong bảng FSI qua các năm; 3- Phân tích vị trí của Việt Nam trong bảng FSI qua các năm.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Pháp thiền Trần Nhân Tông và những thông điệp ngoại giao cho hậu thế (20/03/2017)

Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua nhưng chân dung về vị Vua - Phật Trần Nhân Tông vẫn mãi là điểm ngưng kết tuyệt đẹp trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam về cái cao khiết cần có trong tâm hồn và sự tinh thông cần có ở trí tuệ của một nhà chính trị - ngoại giao lỗi lạc mang bóng dáng của bậc thiền sư. Nếu như hệ thống tư tưởng của ông hướng đích cho mọi hoạt động, trong đó có hoạt động ngoại giao thì Pháp thiền Trần Nhân Tông lại chính là những cách thức khai mở con đường để đạt đến cái đích cuối cùng ấy, biến ngoại giao thời bấy giờ thực sự trở thành nghệ thuật của những điều tưởng chừng như không thể. Nội dung bài viết đề cập đến những hạt nhân tư tưởng của Pháp ngoại giao Trần Nhân Tông.
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết nạn đói trong những năm 1945-1946 (20/03/2017)

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, một trong những nhiệm vụ cấp bách đầu tiên của chính quyền cách mạng là nhanh chóng đẩy lùi nạn đói, từng bước ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Bài viết tập trung làm sáng rõ những nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc khắc phục hậu quả, giải quyết nạn đói trong những năm 1945-1946, từ đó đưa ra một số nhận xét, đánh giá.
Tác giả: Nguyễn Song Hoài

Một số đặc điểm của nguồn lực thông tin về biển đảo Việt Nam (20/03/2017)

Trong lý luận và thực tiễn hoạt động thông tin, nguồn lực thông tin là thành phần quan trọng trong bất cứ ngành nghề nào. Trên bình diện quốc gia, nguồn lực thông tin được xem là thước đo trình độ phát triển, chỉ tiêu phát triển xã hội, trình độ văn minh. Để xây dựng được nguồn lực thông tin quốc gia nói chung và nguồn lực thông tin về biển đảo nói riêng phục vụ khai thác có hiệu quả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia thì việc nghiên cứu đặc điểm của nguồn lực thông tin về biển đảo là rất quan trọng. Nội dung bài viết giới thiệu một số đặc điểm nguồn lực thông tin về biển đảo tại Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Phạm Thị Thu Hương

Ứng dụng mô hình IPA để đánh giá các thuộc tính quan trọng của trường đại học ở Việt Nam - Góc nhìn của học sinh trung học phổ thông (20/03/2017)

Ở Việt Nam, nhiều nhà quản lý giáo dục tại các trường đại học đã coi giáo dục đào tạo như là một loại hình dịch vụ, và đã nhận thấy tầm quan trọng của việc cần cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhằm đáp ứng và thu hút sinh viên theo học tại các trường. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình IPA (Importance - Performance Analysis) để đánh giá mức độ quan trọng của các tiêu chí thuộc tính của trường đại học dưới góc độ của những học sinh trung học phổ thông - những người sẽ thụ hưởng dịch vụ giáo dục và sẽ trở thành những sinh viên trong tương lai gần. Qua nghiên cứu này, tác giả hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ cho các nhà quản lý giáo dục trong việc xác định những điểm mạnh, điểm yếu của trường đại học, từ đó có giải pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của những sinh viên tiềm năng.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi

Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á (20/03/2017)

Nội dung cuốn sách “Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á” mang lại một cách nhìn mới hơn về sức mạnh mềm văn hóa từ góc nhìn Việt Nam, từ đó nhận diện mức độ tác động của sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc để có những tỉnh táo, thận trọng trong việc tiếp biến có chọn lọc những tác động tích cực và tăng cường “nội lực” văn hóa nhằm chống đỡ, hóa giải được những tác động nguy hại từ sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc, xây dựng chiến lược nâng cao sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Bài viết lược thuật nội dung cuốn sách theo bốn đề mục: 1- Sức mạnh mềm văn hóa và mục tiêu gia tăng sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc; 2- Các kênh tác động của sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tại một số nước Đông Á và Việt Nam; 3- Phản ứng của một số nước Đông Á; 4- Gợi ý chính sách cho Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương ch.b.; Hoài Phúc, Lê Quang Minh l.th.

Nước Mỹ: Một quốc gia thất bại (20/03/2017)

Donald Trump trở thành Tổng thống đắc cử của nước Mỹ là một trong những sự kiện bất ngờ và gây sốc nhất trong lịch sử nước Mỹ những năm gần đây. Ảnh hưởng từ sự kiện này còn chưa rõ ràng, nhưng trường hợp tồi tệ nhất là nó có thể dẫn đến việc nước Mỹ từ bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo thế giới, và gây tan rã trật tự thế giới tự do mà nước Mỹ đã bỏ ra nhiều công sức để xây dựng từ những năm 1950.
Tác giả: Francis Fukuyama; Tạ Hải Thanh d., Nguyễn Văn Dân h.đ.