Phát triển khu kinh tế ven biển của Trung Quốc và hàm ý chính sách đối với Việt Nam (24/02/2022)

Các khu kinh tế ven biển đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế Trung Quốc kể từ khi quốc gia này bắt đầu thực hiện chính sách cải cách và mở cửa cách đây hơn 4 thập kỷ. Các khu kinh tế ven biển này đã giúp Trung Quốc biến các lợi thế so sánh tiềm ẩn thành lợi thế cạnh tranh khi cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh còn kém phát triển. Bài viết trình bày các loại hình, mô hình thể chế và quản trị, các chính sách ưu đãi điển hình và kết quả đóng góp của các khu kinh tế ven biển của Trung Quốc, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Tác giả: Lê Văn Hùng, Đồng Bích Ngọc

Kinh nghiệm trong nước về phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và bài học đối với Hà Nội (24/02/2022)

Khu công nghiệp có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Các khu công nghiệp ở Hà Nội có nhiều đóng góp có giá trị vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố song cũng đặt ra các thách thức đối với phát triển bền vững. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của một số khu công nghiệp trong nước về phát triển khu công nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững dưới các góc độ bền vững về kinh tế, tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn để bền vững về môi trường, phát triển nhà ở cho công nhân để bền vững về xã hội, từ đó rút ra bài học, gợi ý chính sách đối với Hà Nội.
Tác giả: Nguyễn Đình Hòa

Khuynh hướng hướng về đại chúng trong thơ Việt Nam giai đoạn 1945-1985 (24/02/2022)

Hướng về đại chúng là quy luật mở rộng không gian sinh tồn và phát triển của văn học nhằm thích ứng những yêu cầu mới của thời hiện đại. Bài viết làm rõ phương châm xây dựng nền văn nghệ mới trong giai đoạn 1945-1985 và khuynh hướng hướng về đại chúng trong thơ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Tác giả: Nguyễn Đăng Điệp

Thơ văn Đỗ Huy Nhiệm: Tiếp nhận và đánh giá (24/02/2022)

Đỗ Huy Nhiệm (1915-?) là tác giả xuất hiện sớm trong dòng văn học lãng mạn 1930-1945 và có đóng góp trên cả hai lĩnh vực thơ và văn xuôi. Đương thời, văn chương Đỗ Huy Nhiệm được báo chí đánh giá cao. Tuy vậy, cuộc đời và sự nghiệp văn chương của ông đến nay còn ít được biết đến. Bài viết thông tin tình hình tiếp nhận, đánh giá và giới thiệu một số nét trong sự nghiệp văn chương của Đỗ Huy Nhiệm. Thơ Huy Đỗ Huy Nhiệm có sự mượt mà, bình dị nhưng giàu cảm xúc, còn các truyện ngắn kỳ ảo của ông hấp dẫn bởi các yếu tố siêu nhiên huyền bí.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hoàng

Tác động của đại dịch Covid-19 đến việc làm của lao động di cư ở các khu công nghiệp (24/02/2022)

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu rộng và toàn diện đến nền kinh tế Việt Nam. Làn sóng dịch bệnh lần thứ tư (bắt đầu từ ngày 27/4/2021) trực diện tấn công vào các khu công nghiệp và khu chế xuất với nhiều diễn biến khó lường, tốc độ lây lan nhanh, ảnh hưởng nặng nề đến việc làm và thu nhập của công nhân và người lao động di cư đến đây. Bài viết phân tích số liệu từ thực tiễn làn sóng dịch bệnh từ tháng 4-9/2021 ở các khu công nghiệp dựa trên các báo cáo về lao động việc làm của Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu đã có về tác động của đại dịch Covid-19 đến việc làm của nhóm lao động di cư, cụ thể: (1) số lượng việc làm, mất việc; (2) chất lượng công việc thể hiện qua thời gian giãn việc, tiền lương và thu nhập; (3) an ninh việc làm, đặc biệt là với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương ở các khu công nghiệp. Qua đó, nội dung bài viết góp phần làm rõ bức tranh tác động của đại dịch Covid-19 đến an ninh việc làm của công nhân và người lao động di cư tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm

Tác động của Internet và mạng xã hội đến việc làm của giới trẻ: Một nghiên cứu tổng quan (24/02/2022)

Xuất hiện hơn 50 năm trên thế giới (từ năm 1969) và hơn 20 năm ở Việt Nam (từ năm 1997), Internet đã phát triển nhanh chóng và có nhiều tác động đến xã hội. Trong đó, mạng xã hội được xem như một trong những ứng dụng của Internet có ảnh hưởng lớn nhất, đặc biệt là đối với giới trẻ. Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, bài viết tập trung phân tích tài liệu thứ cấp (từ một số công trình đã được công bố) nhằm góp phần cung cấp một góc nhìn khái quát về những tác động tích cực và tiêu cực của Internet và mạng xã hội đến việc làm của giới trẻ.
Tác giả: Phạm Ngọc Tân, Tô Thị Hồng

Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa (24/02/2022)

Thanh Hóa là một trong số ít các tỉnh ở Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng, lực lượng lao động dồi dào nhưng nguồn vốn để đầu tư phát triển của địa phương lại rất hạn hẹp. Trong những năm gần đây, tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư nên lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng tăng lên đáng kể và đóng góp vào nguồn vốn đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần vào kim ngạch xuất khẩu và làm tăng nguồn thu ngân sách của địa phương. Bằng phương pháp thống kê mô tả và dựa trên các tài liệu thứ cấp, bài viết tập trung làm rõ vai trò của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.
Tác giả: Nguyễn Thị Thơ