Về trào lưu phi đô la hóa trên thế giới hiện nay (31/03/2023)

Trào lưu phi đô la hóa do Nga phát động khi nước này phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây do triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Trào lưu này đang nhận được sự ủng hộ của các quốc gia có lợi ích chung đối với phi đô la hóa. Bài viết tổng hợp thông tin về tình hình, diễn biến của trào lưu phi đô la hóa trên thế giới, tập trung vào một số quốc gia và một số quan hệ song phương điển hình, qua đó đưa ra nhận định, đánh giá về tác động, ảnh hưởng của trào lưu phi đô la hóa và một số kiến nghị ban đầu đối với Việt Nam.
Tác giả: Vũ Hùng Cường

Những bước đầu tiên hình thành thế giới quan triết học của K. Marx (31/03/2023)

Bài viết phân tích quá trình hình thành thế giới quan triết học của K. Marx (1818-1883) từ Luận án Tiến sĩ Triết học của ông, qua thời gian Marx làm việc ở Báo Sông Ranh, cho đến tác phẩm “Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel” (năm 1843). Trong quá trình hình thành thế giới quan triết học mới, Marx đã đi từ chủ nghĩa duy tâm đến tư tưởng dân chủ cách mạng (khi Marx làm việc ở Báo Sông Ranh), và những bước đầu tiên của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa cộng sản khoa học (Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel). Giai đoạn này tuy ngắn nhưng hết sức quan trọng, định hướng Marx đến con đường hình thành thế giới quan triết học mới.
Tác giả: Nguyễn Gia Thơ

Kết hôn trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay (31/03/2023)

Bài viết tìm hiểu tình hình kết hôn sớm, cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái kết hôn sớm ở ba địa bàn tập trung đông dân cư người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của cả nam và nữ dân tộc thiểu số tại ba địa bàn khảo sát đều thấp hơn đáng kể so với tuổi kết hôn theo quy định pháp luật; đồng thời, các phân tích đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa trình độ học vấn, nhóm tuổi, dân tộc và tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam nữ dân tộc thiểu số. Điều này một lần nữa khẳng định lại vai trò của giáo dục như một yếu tố bảo vệ hàng đầu giúp giảm nguy cơ tảo hôn đối với trẻ em gái. Kết hôn sớm ở tuổi vị thành niên đã dẫn đến nhiều hệ lụy nặng nề như kinh tế gia đình khó khăn, bạo lực gia đình, các vấn đề sức khỏe và tâm lý hay khó tiếp tục việc học, đặc biệt là đối với trẻ em gái. Sự yếu thế trong quyền quyết định và hạn chế trong sở hữu tài sản có thể giới hạn các cơ hội và ước mơ của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số.
Tác giả: Trương Thị Thu Thủy, Hà Thị Minh Khương

Tầm nhìn của Hồ Chí Minh về phát huy vai trò báo chí và sự vận dụng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay (31/03/2023)

Với nhận thức nhạy bén, ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy sức mạnh của báo chí và đã phát huy sức mạnh báo chí nhằm mục đích tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân đế quốc, tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin vào phong trào cách mạng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tầm nhìn của Hồ Chí Minh về báo chí đã khẳng định và chứng minh tư duy nhạy bén, sắc sảo của Người, một cống hiến vĩ đại được hình thành ngay từ những buổi đầu tham gia cách mạng và đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là cơ sở, nền tảng cho Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Huy Đại

Một số chiến lược, chính sách nổi bật của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (31/03/2023)

Shinzo Abe (1954-2022) là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, là người đã thiết lập một thời kỳ ổn định cho Nhật Bản từ năm 2012 đến năm 2020. Trong 9 năm cầm quyền, ông đã có nhiều công lao trong việc nâng cao vị thế, vai trò, tầm ảnh hưởng của Nhật Bản trên trường quốc tế. Bài viết trình bày một số chiến lược, chính sách nổi bật của ông Abe, có ảnh hưởng quan trọng đến Nhật Bản, khu vực và thế giới.
Tác giả: Ngô Thị Mai Diên

Nghi lễ chuyển đổi cho người chết sang thế giới tổ tiên trong tang ma của người Tày ở tỉnh Đắk Lắk (31/03/2023)

Người Tày ở tỉnh Đắk Lắk lưu giữ truyền thống văn hóa tộc người khá sâu sắc trong bối cảnh giao thoa, hội nhập văn hóa giữa các tộc người ở vùng đất mới. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chiếm vị trí quan trọng nhất trong đời sống tâm linh của người Tày, do đó, việc chuyển đổi cuộc sống của người chết từ thế giới vật chất sang thế giới tổ tiên rất quan trọng trong nghi lễ tang ma của họ. Nghi lễ tang ma của người Tày chứa đựng những giá trị văn hóa tộc người được hình thành từ lâu đời, là nhân tố quan trọng cấu thành nên văn hóa tinh thần và phản ánh những giá trị đạo đức, nhân sinh quan, thế giới quan. Bài viết nghiên cứu nghi lễ chuyển đổi cho người chết sang thế giới tổ tiên trong tang ma của người Tày ở tỉnh Đắk Lắk, qua đó thấy rõ thế giới quan, quan niệm về cuộc sống sau khi chết của tộc người này.
Tác giả: Lài Thị Vân

Sự tha hóa con người trong thời đại dữ liệu lớn (31/03/2023)

Bài viết làm rõ sự tha hóa con người trong thời đại dữ liệu lớn (Big Data Age), chỉ ra những biểu hiện mới của vấn đề này, đó là: sự tha hóa con người thành vô dụng, sự tha hóa con người thành những đẳng cấp sinh học, sự tha hóa con người thành những thực thể mất tự do. Trên cơ sở đó, bài viết cũng gợi mở một số giải pháp để xóa bỏ sự tha hóa con người trong thời đại dữ liệu lớn, chẳng hạn: đầu tư cho giáo dục, đầu tư nghiên cứu tâm trí con người, ngăn chặn việc biến đổi chỉnh sửa gen người, tìm ra một mô hình xã hội ưu việt hơn mà ở đó thiết lập được chế độ sở hữu xã hội về dữ liệu.
Tác giả: Nguyễn Vân Hạnh