Về chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam qua Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010 (19/04/2011)

Bài viết gồm ba phần nội dung: 1- Một số nét về Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam. 2- Đánh giá thực trạng nhân lực Việt Nam hiện nay qua Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010 với các tiêu chí năng suất lao động, nguồn gốc tạo ra tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu và cơ cấu nguồn nhân lực. 3- Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Đặng Trường Minh

Về đặc điểm và xu hướng chủ yếu trong lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay (19/04/2011)

Nội dung bài viết trình bày vắn tắt một số kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước “Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập”. Theo đó, lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay có 6 đặc điểm và xu hướng tích cực chủ yếu: 1- trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; 2- yêu nước, quan tâm đến tình hình đất nước; 3- thực tế, thiết thực trong suy nghĩ, hoạt động và ứng xử hàng ngày; 4- năng động, sáng tạo, luôn hướng tới cái mới, cái khác biệt; 5- tích cực hội nhập quốc tế, tiếp thu thành tựu văn minh và tinh hoa văn hóa từ bên ngoài; 6- có khát vọng, lạc quan, có tính tích cực chính trị - xã hội cao và có bản lĩnh chính trị khá vững vàng. Bên cạnh những xu hướng, đặc điểm tích cực, nghiên cứu còn chỉ ra 4 đặc điểm và xu hướng tiêu cực trong lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay, đó là: 1- sống buông thả bản thân; 2- hành xử hung bạo, bất chấp pháp luật; 3- sống ích kỷ, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm và nhiệt tình của tuổi trẻ; 4- sống hời hợt, a dua theo các trào lưu “thời thượng”, tiếp thu xô bồ ảnh hưởng văn minh, văn hóa từ bên ngoài.
Tác giả: Phạm Hồng Tung

Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam: những kết quả chính (19/04/2011)

Những kết quả chính của Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện được bài viết giới thiệu qua 6 mục nội dung: 1- Những phát hiện chính về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ do chồng gây ra. 2- Những phát hiện chính về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ do các đối tượng khác gây ra. 3- Thái độ và nhận thức về những yếu tố đằng sau bạo lực do chồng gây ra. 4- Tác động của bạo lực do chồng gây ra đối với sức khỏe và thể chất của phụ nữ và trẻ em. 5- Bạo lực đối với trẻ em, những khía cạnh bạo lực giữa các thế hệ. 6- Chiến lược ứng phó và xử trí của phụ nữ khi bị bạo lực.
Tác giả: An Duy Linh g.th.

Kyoto, Nara: Vài kinh nghiệm cho Huế trong việc bảo tồn và phát triển cố đô (19/04/2011)

Khảo sát thực tế việc bảo tồn và phát triển hai cố đô Kyoto và Nara của Nhật Bản, tác giả bài viết rút ra bốn bài học kinh nghiệm cho việc bảo tồn và phát triển cố đô Huế ở Việt Nam. Từ kinh nghiệm Kyoto, Việt Nam cần chú trọng lịch sử, đặc điểm truyền thống, coi văn hóa cố đô là một nguồn lực sinh lợi, nhưng không quá chú trọng sinh lợi trực tiếp; chú ý đến nghiên cứu khoa học hoặc phát triển các trung tâm học thuật ở cố đô, đặc biệt là các trung tâm học thuật có uy tín, chất lượng; và dù chú trọng bảo tồn nhưng cố đô vẫn là nơi có hệ thống giao thông hiện đại. Còn với Nara, cố đô đầu tiên của Nhật Bản (được xây dựng từ năm 710 đến năm 793), việc bảo tồn được đề cao tới mức tuyệt đối giữ nét cổ nguyên sơ.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Lớp đào tạo cán bộ trẻ nghiên cứu chủ thuyết phát triển Việt Nam (19/04/2011)

Bài viết giới thiệu những nét chính về "Lớp đào tạo cán bộ trẻ nghiên cứu chủ thuyết phát triển Việt Nam" thuộc khuôn khổ thực thi Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước “Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI (hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045)” do PGS.TS. Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức trung ương làm chủ nhiệm, Hội đồng Lý luận trung ương là cơ quan chủ trì.
Tác giả: Trương Thị Thu Trang, Phan Tân

Phân hóa giàu - nghèo trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay (19/04/2011)

Sự phân hóa giàu - nghèo trong điều kiện xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là một hiện tượng mang tính tất yếu, khách quan trong sự vận động và phát triển xã hội. Nó vừa có tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội vừa có những tác động tiêu cực. Vấn đề đặt ra là cần phải khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh để làm giàu một cách chân chính. Mặt khác, cần lên án mạnh mẽ và trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật những kẻ làm giàu bằng con đường phi pháp, bất chính nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương và sự công bằng. Đặc biệt, nhà nước cần coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các biện pháp kinh tế - xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo.
Tác giả: Bùi Thị Hoàn

Consortium - giải pháp nâng cao hiệu quả bổ sung tài liệu điện tử (19/04/2011)

Consortium là hình thức liên kết, liên hiệp của các cơ quan thông tin thư viện có cùng hướng bổ sung, diện bổ sung tài liệu. Bài viết làm rõ tầm quan trọng của việc bổ sung tài liệu điện tử, phân tích vấn đề phối hợp bổ sung tài liệu điện tử thông qua consortium và những lợi ích của việc bổ sung theo hình thức này.
Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Từ sinh thái thân thiện đến sinh thái thông minh (19/04/2011)

Những nội dung được đề cập đến trong bài viết góp phần cung cấp những thông điệp sinh thái xác thực, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về lối sống nhạy cảm sinh thái, về các sản phẩm được chào hàng là “xanh” và xu hướng tiêu dùng “thân thiện môi trường”. Lý giải, phân tích các thuật ngữ “xanh ngụy trang” (greenwashing), “sinh thái thân thiện” (eco-friendly) và “sinh thái thông minh” (eco-intelligent), tác giả bài viết khẳng định, trong tương lai, nói tới tồn tại xanh là nói đến toàn bộ vòng đời của một sản phẩm khi thiết kế. Bằng cách tích hợp thành công các nguyên tắc thiết kế sinh thái vào các sản phẩm và dịch vụ, các công ty, doanh nghiệp, các nhà bán lẻ có thể sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh quan trọng.
Tác giả: Erica Orange; Khánh Hà d.