40 năm xây dựng và trưởng thành của Viện Thông tin Khoa học xã hội (10/05/2015)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội (1975-2015), bài viết của PGS.TS. Lê Thị Lan - Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội tóm lược lịch sử hình thành và phát triển của Viện; nêu bật những thành tựu chủ yếu qua các giai đoạn 1975-1985, từ 1986 đến 2004, và giai đoạn từ 2005 đến nay; đồng thời nhấn mạnh chiến lược phát triển của Viện từ năm 2015 đến năm 2020.
Tác giả: Lê Thị Lan

Viện Thông tin Khoa học xã hội 40 năm. Đôi điều nhớ lại và suy ngẫm (10/05/2015)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội (1975-2015), bài viết của GS.TS. Lại Văn Toàn - nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội gồm ba phần nội dung: 1- Những quyết định lịch sử phản ánh xu thế thời đại. 2- Lớp người đi trước gánh vác nhiệm vụ lịch sử. 3- Đôi điều suy ngẫm.
Tác giả: Lại Văn Toàn

Những dấu ấn về Viện Thông tin Khoa học xã hội (10/05/2015)

Bài viết ghi lại những dấu ấn, những cột mốc đánh dấu những sự kiện, những sự đổi thay to lớn của Viện Thông tin Khoa học xã hội qua các giai đoạn từ trước năm 1975, 1975-1995, 1995-2005 và giai đoạn từ 2005 đến nay.
Tác giả: Hoàng Ngọc Sinh

Viện Thông tin Khoa học xã hội có một thời để nhớ (10/05/2015)

Là một trong những thành viên có mặt tại Viện Thông tin Khoa học xã hội từ những ngày đầu khi mới thành lập, tác giả bài viết nhớ lại những kỷ niệm, những con người đã từng sinh hoạt trong ngôi nhà 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội cuối những năm 70 của thế kỷ XX.
Tác giả: Trần Xuân Hiến

40 năm ứng dụng công nghệ tin học vào các quá trình thông tin - thư viện tại Viện Thông tin Khoa học xã hội (10/05/2015)

Tác giả bài viết tiến hành nhìn nhận lại công tác ứng dụng công nghệ tin học vào các quá trình thông tin - thư viện, một tiến trình tất yếu trong việc xây dựng và phát triển thư viện truyền thống trở thành thư viện hiện đại tại Viện Thông tin Khoa học xã hội từ những ngày đầu thành lập cho đến nay.
Tác giả: Ngô Thế Long

Dịch thuật - một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác thông tin khoa học xã hội (10/05/2015)

Nội dung bài viết trình bày hai nội dung chính: 1- Dịch thuật - một công cụ quan trọng để thực hiện nguyên tắc chia sẻ tri thức và đối thoại văn hóa trong xã hội tri thức. 2- Viện Thông tin Khoa học xã hội với công tác dịch thuật.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân

Thường xuyên bồi dưỡng nhiệt tình và năng lực làm thông tin khoa học (10/05/2015)

Tác giả bài viết đưa ra một số ý kiến gợi mở theo kinh nghiệm và suy nghĩ cá nhân góp phần tìm ra cách thức thực hiện công tác thông tin khoa học xã hội đạt hiệu quả ngày càng cao theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Viện Thông tin Khoa học xã hội.
Tác giả: Nguyễn Chí Tình

Công tác bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội (10/05/2015)

Nội dung bài viết chú trọng trình bày hiện trạng bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội (về diện bổ sung, nguồn bổ sung) và đề cập đến vấn đề bổ sung tài liệu trước yêu cầu và tình hình mới.
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Bình

Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội (10/05/2015)

Phân loại tài liệu là một khâu quan trọng giúp kiểm soát thư mục, góp phần thúc đẩy việc khai thác, trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Nội dung bài viết khái lược về các khung phân loại tài liệu đã và đang được sử dụng tại Thư viện Khoa học xã hội.
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Nga

Những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng Chuẩn biên mục Anh Mỹ (AACR2) tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay (10/05/2015)

Để tạo sự thống nhất, đồng thời nâng cao chất lượng ứng dụng Chuẩn biên mục Anh Mỹ (AACR2) tại Thư viện Khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay, bài viết làm rõ những nguyên tắc cần tuân thủ khi áp dụng chuẩn biên mục này, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và khuyến nghị.
Tác giả: Nguyễn Trường Giang

Số hóa tài liệu trong xu thế phát triển thư viện số tại Thư viện Khoa học xã hội (10/05/2015)

Nội dung bài viết tập trung bàn về công tác số hóa tài liệu - một trong những cách thức quan trọng nhất để phát triển tài liệu số, nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng thư viện số về khoa học xã hội vào năm 2020 trong định hướng phát triển đã đề ra tại Thư viện Khoa học xã hội.
Tác giả: Phùng Thị Bình

Vai trò của thư viện truyền thống trong hoạt động của thư viện hiện đại: sự kết hợp vì phát triển (10/05/2015)

Bài viết trình bày ba nội dung chính: 1- Sự phát triển của thư viện trong lịch sử loài người. 2- Những đặc trưng của hiện đại và truyền thống trong thư viện ngày nay. 3- Vai trò của thư viện truyền thống trong việc phát triển các thư viện hiện đại.
Tác giả: Trần Thị Kiều Nga