Edward Burnett Tylor và nghiên cứu của ông về thuyết vật linh (30/05/2016)

Bài viết trình bày những nét chính trong tiểu sử của Edward Burnett Tylor (1832-1917) và nêu bật vai trò của ông trong nghiên cứu thuyết vật linh, ảnh hưởng của thuyết này đến sự hình thành các nghi lễ, tín ngưỡng tôn giáo khác của người nguyên thủy.
Tác giả: Lê Công Sự

Một số vấn đề về đối thoại liên tôn giáo (30/05/2016)

Tác giả bài viết nêu những quan điểm cơ bản về đối thoại liên tôn giáo; khái quát lịch sử quá trình hình thành và phát triển của hoạt động đối thoại liên tôn giáo; tìm hiểu một số hình thức đối thoại liên tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; từ đó xem xét vai trò, vấn đề đặt ra đối với đối thoại liên tôn giáo trong thời gian tới; bước đầu đề xuất một số khuyến nghị để thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo vì mục đích xây dựng sự thông hiểu tâm trạng lẫn nhau, vì hòa bình cho các dân tộc trên thế giới.
Tác giả: Đào Đình Thưởng

Phong cách cai trị “vô vi” của Lão Tử và một số gợi ý đắc dụng (30/05/2016)

Tư tưởng “vô vi nhi trị” là một trong những tư tưởng chính trị đặc sắc của Lão Tử. Mặc dù bị coi là tư tưởng chính trị dị đời, nhưng phong cách trị nước kiểu “vô vi” cũng hấp dẫn khá nhiều chính trị gia quá khứ và hiện tại trong cuộc sống. Họ tìm về “vô vi” của Lão Tử như tìm một khoảng tĩnh lặng tâm thức, một sự hư vô tinh thần tạm thời, một mảng đối lập với cuộc sống chính trị đầy thách thức, để xoa dịu tâm hồn, để thanh lọc cám dỗ. Với nhân loại hiện đại, cách trị nước “vô vi” mang nhiều gợi ý bổ ích, thiết thực để sống hòa hợp với tự nhiên, thoát khỏi khủng hoảng hiện tại.
Tác giả: Cung Thị Ngọc

Bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng qua thăm dò dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng (30/05/2016)

Bài viết đề cập đến thực trạng trả thù người tố giác hành vi tham nhũng và các giải pháp bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng dựa trên những số liệu khảo sát thực tế của đề tài “Đánh giá kết quả thực hiện về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010 ở Việt Nam”. Đề tài do Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thực hiện năm 2010 và năm 2011 tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác.
Tác giả: Đoàn Kim Thắng

Nhu cầu dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ mầm non tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay (30/05/2016)

Bài viết phân tích nhu cầu gửi trẻ độ tuổi mầm non của công nhân trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; chỉ ra những hạn chế cả về số lượng và chất lượng trường mầm non ở các khu công nghiệp, cũng như những khó khăn, bức xúc của công nhân đối với thực trạng này. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích nhu cầu dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ mầm non tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Phạm Văn Hà

Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên - thành tựu và một số vấn đề đặt ra hiện nay (30/05/2016)

Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên trong hai thập niên qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về thể lực, trí lực, văn hóa tinh thần. Chỉ số phát triển con người và các thông số khác là những chỉ báo quan trọng, đã lượng hóa mức độ thực hiện chiến lược phát triển con người của tỉnh cũng như đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Bài viết tập trung đề cập đến những thành tựu phát triển con người ở tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua và một số vấn đề đặt ra hiện nay.
Tác giả: Trịnh Thị Nghĩa

Sức mạnh của các tiêu chuẩn: Cuộc chiến địa chính trị mới (30/05/2016)

Trong bối cảnh sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng, các nước phải thể hiện sáng tạo nhiều hơn, phải sẵn sàng đưa ra một hình thức mới của sức mạnh: sức mạnh của các tiêu chuẩn. Sức mạnh của các tiêu chuẩn được xác định là khả năng biết sử dụng chúng để tạo ra các đòn bẩy tác động địa chính trị mới, chứ không phải khả năng dùng sách lược cứng rắn để đốc thúc những thể thức không hiệu quả ở cấp độ thế giới nói chung.
Tác giả: Andrew Bishop; Vũ Thị Xuân Mai d.