Về Hội nghị quốc tế lần thứ X chống tham nhũng tại Praha (30/11/2007)

Bài viết tổng thuật nội dung Hội nghị quốc tế lần thứ X chống tham nhũng được tổ chức tại Praha (Cộng hoà Séc) từ ngày 7 đến ngày 11/10/2001 với mục đích chính là nghiên cứu, thảo luận các sáng kiến, biện pháp chống tham nhũng, trao đổi kinh nghiệm chống tham nhũng trong khu vực công, khu vực tư, các ngành, các lĩnh vực, đưa ra những phương hướng hành động chung của cộng đồng quốc tế nhằm "xây dựng một xã hội dân sự minh bạch là chìa khoá để phòng, chống tham nhũng".
Tác giả: Nguyễn Văn Ân t.th.

Chống tham nhũng: Quan điểm của Ngân hàng thế giới (30/11/2007)

Tác giả đề cập đến định nghĩa tham nhũng và các chiến lược cơ bản chống tham nhũng của Ngân hàng thế giới; xem xét quan điểm của tổ chức này về chương trình chống tham nhũng gồm bốn điểm do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ Việt Nam xác định; đồng thời trình bày những đề nghị của Ngân hàng thế giới và các nhà tài trợ đối với Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện kế hoạch hành động chống tham nhũng trong tương lai gồm một số điểm chính như: đẩy mạnh chương trình "quản trị quốc gia tốt" và hỗ trợ các biện pháp chống tham nhũng cụ thể.
Tác giả: Phương Nga t.th.

Văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ trong tổng thể và tiến trình văn học dân tộc (từ nửa sau thế kỷ XIX đến 1932) (30/11/2007)

Phần đầu của bài viết giới thiệu bức tranh khái quát về lịch sử phát triển của văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ từ khi xuất hiện đến năm 1932 có sự phân tích, so sánh với tiến trình phát triển của văn xuôi quốc ngữ Bắc Bộ.
Tác giả: Phong Lê

Hợp tuyển công trình khoa học 50 năm (30/11/2007)

Bài viết lược thuật nội dung cuốn sách "Hợp tuyển công trình khoa học 50 năm" được xuất bản nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cuốn sách gồm ba phần lớn: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới và Phương pháp luận, phương pháp dạy học lịch sử, giới thiệu những thành tựu trong nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo khoa học lịch sử của Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tác giả: Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Phan Ngọc Liên, Nguyễn Đình Lễ, Trịnh Tùng, Đặng Thanh Toán l.th.

Khoa học chính trị và yêu cầu đào tạo khoa học chính trị ở các trường đại học nước ta (30/11/2007)

Tác giả nêu nhận định về tầm quan trọng, vị trí của khoa học chính trị trong các khoa học xã hội và nhân văn cũng như trong đời sống xã hội; phân tích thực trạng khoa học chính trị và đào tạo khoa học chính trị ở Việt Nam; đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản về nhận thức, về tổ chức, về nội dung, chương trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo chính trị học ở các trường đại học nước ta.
Tác giả: Phan Xuân Sơn

Triển vọng quan hệ đối tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản - Trung Quốc (30/11/2007)

Bài viết cung cấp những thông tin chủ yếu từ Hội thảo "Quan hệ đối tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản - Trung Quốc" được tổ chức tại Singapore tháng 3/2002, bàn về triển vọng quan hệ đối tác kinh tế giữa ASEAN, Nhật Bản và Trung Quốc trong bối cảnh liên kết khu vực đang được tăng cường.
Tác giả: Trần Đình Vượng t.th.

Diện mạo thế giới trong nửa đầu thế kỷ XXI và xa hơn đôi chút (30/11/2007)

Trên cơ sở những quan điểm địa chiến lược và địa kinh tế, tác giả nêu bật một số nét mang tính quy luật và những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng đóng vai trò quyết định đến sự phát triển các hệ thống quốc tế trong 50 tới và xa hơn đôi chút.
Tác giả: Battler A.; V.Trân l.th.

2000 - thế kỷ mở (30/11/2007)

Khái quát những thành tựu của thế kỷ XX và những vấn đề bức xúc đặt ra cho loài người khi bước vào thế kỷ XXI, tác giả phân tích tình hình thế giới và đề xuất một số giải pháp đối với các vấn đề trên.
Tác giả: Zhao Fusan; Ngô Thế Phúc d.