Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật (14/05/2021)

Trên cơ sở tìm hiểu nguồn gốc hình thành, những tác nhân chi phối và nhất là làm rõ bản chất, đặc điểm Nhà nước Dân chủ - Pháp quyền - Nhân văn (nhân nghĩa) Việt Nam theo Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh, bài viết góp phần giúp độc giả nhận thức được sự hình thành và phát triển những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật.
Tác giả: Hoàng Chí Bảo

Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (14/05/2021)

Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là một phương thức quan trọng để hiện thực hóa quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trên cơ sở phân tích những kết quả và hạn chế trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân ở Việt Nam thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này trong thời gian tới, nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tác giả: Tào Thị Quyên, Nguyễn Thị Hà

Kiểm soát quyền lực của công chức ở Singapore và những giá trị tham khảo cho Việt Nam (14/05/2021)

Bài viết phân tích những chính sách và biện pháp của Singapore nhằm kiểm soát quyền lực của công chức để kiềm chế tham nhũng, chỉ ra những điểm đặc biệt, so sánh với các chính sách và biện pháp mà Việt Nam đang áp dụng. Trên cơ sở đó, tác giả gợi mở một số giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo để nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực của cán bộ, công chức trong thời gian tới.
Tác giả: Vũ Công Giao

Tiếp cận sự biến đổi của giá trị từ quan điểm phát triển (14/05/2021)

Thước đo của mọi hiện hữu là giá trị. Giá trị là bộ mặt của sự hiểu biết của con người về tự nhiên, xã hội và về bản thân mình. Sự hình thành, phát triển và tiêu vong của giá trị có tính quy luật. Vì thế, không bao giờ sự hồi sinh giá trị là sản phẩm thuần túy chủ quan của con người. Thế giới từ những thập niên 50 của thế kỷ XX, nhất là những thập niên đầu của thế kỷ XXI, có sự thay đổi liên tục của các thang bảng giá trị, và trong tình hình hiện nay sẽ tạo ra sự chuyển dịch và bước nhảy mới của giá trị.
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

Kinh tế Việt Nam năm 2020, triển vọng năm 2021 (14/05/2021)

Bài viết đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020 với các diễn biến kinh tế do cú sốc đại dịch Covid-19 làm suy giảm hoạt động sản xuất - kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực qua việc so sánh với hai cú sốc là cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Từ đó, các tác giả ước định một số triển vọng năm 2021 cùng với những gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế trên nền tảng ổn định, vững chắc.
Tác giả: Phạm Sỹ An, Lê Quỳnh Trang, Chu Thị Lê Anh

Lao động trí thức và việc làm của lao động trí thức ở Việt Nam (14/05/2021)

Ở Việt Nam, lao động trí thức chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong khu vực kinh tế nhà nước, tuy nhiên đang có xu hướng giảm dần và thay vào đó, lao động trí thức làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ. Dựa vào nguồn số liệu Điều tra Lao động việc làm năm 2016 và 2019 của Tổng cục Thống kê, bài viết phân tích thực trạng lao động trí thức, việc làm của lao động trí thức ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong phát triển đội ngũ này.
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn

Châu Âu trong chính sách đối ngoại mới của Mỹ (14/05/2021)

Nước Mỹ dưới thời tân Tổng thống Joseph R. Biden đã có những thay đổi đáng kể về chính sách so với người tiền nhiệm, trong đó chính sách đối ngoại được đặt ở vị trí trung tâm. Trong chính sách đối ngoại mới của mình, ông Biden chủ trương hợp tác với châu Âu để cùng giải quyết những vấn đề chung, như: giảm các rào cản kinh tế và thương mại với các nước khu vực châu Âu; ứng phó với những thách thức đến từ Nga và Trung Quốc; hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh và quốc phòng; theo đuổi hành động chung với châu Âu về biến đổi khí hậu. Sự hợp tác chặt chẽ này được Mỹ và châu Âu kỳ vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong thời gian tới.
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng, Đỗ Hồng Huyền